Sosyal Medya

Asyanın Kandilleri: Hoca Ahmet Yesevi

Ahmed Yesevî fikrî şahsiyetiyle, hayatıyla Orta Asya Türk dünyasının en büyük ismidir. Onun gibi geniş bir sahada ve asırlarca tesirini devam ettirebilmiş bir başka şahsiyet gösterebilmek mümkün değildir.