Sosyal Medya

Özel / Analiz Haber

Adalar hangi Lozan'da, resmen kaybedildi?

Adalar ile ilgili süreç, Trablusgarp savaşıyla başlamış ve bir İngiliz projesiyle 12 Ada (Lozan'ın bir semti olan Uşi'de imzalanan anlaşma ile) İtalyanlara , Doğu Ege adaları ise Yunanistan'a verilmiştir.