Sosyal Medya

İz Bırakan Replikler

İbnü’l-Arabî’den seçilmiş sözler

“Düşünen nefs için hâl, hayvani nefs için mizaç gibidir. Mizaç beden üzerinde hükümran olduğu gibi, hâl de nefs üzerinde hükümrandır.”