Sosyal Medya

Makale

Furkan Anlayış

Kur’an İslam ümmetinin proplemlerini çözmek için ortada duruyor.Ümmetin fertleri onu  anlamamak  için,manasıyla yüzleşmemek için direniyor.Lafzının yüceltilip,manasının  iptal edildiği bir kitap haline getirilen,tertilden tecvide indirilen bir kur an anlayışı var.Durum bu olunca nefislerde ve toplum katmanlarında zulmün simsiyah rengi gittikçe katmerleşiyor.Allah insanlara zulmetmiyor,insanlar kendi kendilerine zulmediyor.

Günümüz Müslümanı genelde kendisinde bulunan kişilik bozukluğunu kur anla ortadan kaldırmaya çalışmak yerine,Kur’ anı kendi bozuk kişiliğini gizleyecek bir kılıf olarak kullanma eğilimini benimsemektedir.oysa Allah kimlerin yollarını açacağını,kimlerin işini düzelteceğini belirlemiştir.

Ey iman edenler Allahtan korkup sakınırsanız size doğruyu yanlıştan ayıran bir Furkan anlayış verir Kötülüklerinizi örter sizi bağışlar Allah büyük fazl sahibidir/(Furkan-29)

Ancak Furkan bir anlayışa sahip mü minler,bir direniş ateşini yüreklerinde korlaştırırlar.Tüm insanlığa İslam hürriyet ve adalet emanetini götürürler.

Furkan anlayış,vicdandaki kuruntuları yok eder.Dengeli bir merhamet,dengeli bir vicdan duygusu sahibi kılar.

Furkan anlayış ,küfrün ve şirkin bataklığında kirlenen ruhları vahyin pınarından arındırma görevini verir.

Furkan zihniyeti,insanlara Allah ın ayetlerini okuma,kitabı,hikmeti öğretme,,insanları her türlü pislikten arındırma temizleme görevi verir.

Furkan bir anlayışa sahip olan mü min,ümmet düşkünü olur.Bir insanı Allah ile tanıştırmanın gayreti içinde mücadele eder.Bunalan ruhları,kirlenen beyinleri yıkamakla kendini sorumlu hisseder.

Furkan anlayış,insana haddini bildirir.Hududullahı titizlikle korur.Acziyetini kavrar.Kur anın hadimi olmayı, dünyanın hakimi olmaya tercih eder.

Furkan bir düşünce yapısına sahip olan mü min,sadece Allah a rağbet eder.Huzur ve güvenle dolar,en yalnız anlarında dahi yalnızlık çekmez.Allah ı dost ve vekil tutar.Allah ile yaptığı sözleşmeye sadık kalır.

Furkan zihniyeti,nefsi ve beşeri çıkarlara sapmadan,pragmatik ilişkilere iki yüzlü uygulamalara sapmadan sadece ve sadece Allah ın rızasını gözetmemizi sağlar.Böylece ilkesizliğe teslimiyetçiliğe hile ve yalana uyuşukluğa kesinlikle  ödün vermemiş oluruz.

Furkan anlayış mü mine,siyasal bir dönüşümden önce zihinsel ve ahlaki bir dönüşümü kazandırır.Furkan zihniyetine sahip mü min,tertemiz arınmış,herkese açık bir yürek sahibidir.Samimiyet,ihlas,sevgi,güven huzur dolu bir yürek.Hakka bağlı ,hak ile çarpan bir kalp sahibidir.Bu hassasiyetiyle hak ile batılı birbirine karıştırmadan arı duru bir yaşam içinde mücadelesini sürdürür.Köklü bir iman,hassas bir vicdan sahibidir.

Furkan bir anlayışa sahip mü min,islama davet te ,tartışma metodu değil muhakeme,muhasebe,mücahede,mürakabe metodu uygular.Dokundurucu,iğneleyici,tiksindirici ve kırıcı söz tavır ve tutumlardan uzak durur.Davet eyleminde,görevinin,imkanının,gücünün  yeteneklerinin sınırlarını iyi tayin eder.

Furkan bir anlayışa sahip mü min,yüreğinde hep bir destanı büyütür,toprağın acısını omuzlar,bir şafağın habercisi olma heyecanını taşır.

Furkan anlayış mü mine,bu çağın zulümleri altında kalan yorgun beden ve hayallere direniş tadı katmanın hazzını verir.Bu şekilde firavunlar ve dostları telaşa kapılır.çünkü izzetli ve onurlu mü min,dünyayı sarsan şahitlik görevini aksatmadan sürdürür.

Furkan zihniyetine sahip mü min,fecir vakitlerinde dualara durup,güneşin ellerinden tutarak,karanlığın,cehaletin,vahşetin üzerine üzerine giden peygamber erleri gibi dimdik duruşuyla hep istiğfar makamındadır.Çünkü bilir ki ,vahyin ölçüsünde fetih coşkusu bile tövbe sadedindedir.

Hiç ama hiç unutmaz,önemli olanın, kulluk bilincinde  Furkan zihniyetiyle yeryüzü serüvenini  tamamlamak olduğunu.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.