Sosyal Medya

Özel / Analiz Haber

Necmettin Erbakan'ın arşivinden: Türkiye'de faşizm dendiği zaman akla gelse gelse CHP gelir

Bütçe görüşmeleri denildiğinde kuşkusuz merhum Necmettin Erbakan'ın o muhteşem konuşmaları da hatıra gelir. Meclis'in tutanaklarını taradık ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın, Milli Selamet Partisi Genel Başkanı olarak yaptığı konuşmalardan bazı ifadeleri buraya alıntıladık. Buyurunuz:* “Paramıza şahsiyetli bir mahiyet verilmek lazım gelir” (1975).
* “Daha bir kaç gün önce bu bütçe müzakereleri yapılırken maalesef burada CHP Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Baykal, yapmış olduğu konuşmasıyla hayırlı bir iş işlememiştir... Burada bir tashihatı vazife sayarım: Hazreti Hasan (r.a.) Kerbela'da şehit olmamıştır. Bu hakikati öğrenmelerinde fayda var” (1975).
* “Bundan sonraki Cumhurbaşkanı seçimi tek dereceli olarak, doğrudan doğruya millet tarafından yapılmalıdır. Başkanlık sistemine geçilmelidir. Hükümet, Başkan tarafından kurulacağı için, Başkanlık sisteminde, bugünkü hükümet buhranları temelinden ortadan kalkmış olacaktır” (1975).
* “Aziz arkadaşlarım... Şu açık bir gerçektir ki, Türkiye'de faşizm dendiği zaman akla gelse gelse Cumhuriyet Halk Partisi gelir” (1975).
* “İmam hatip liselerinin adetleri artırılmalıdır. İmam hatip lisesi mezunlarının, üniversitede diledikleri fakülteye girme hakları en kısa zamanda yürürlüğe konmalıdır” (1975).
* “Manen ve maddeten kalkınmış, Yeniden Büyük Türkiye mutlaka kurulacaktır... Kısa zamanda kurulacak olan yeni büyük Türkiye'yi huzurlarınızda şimdiden selamlıyorum” (1975).
* “Milli Selamet Partisi olarak iştirak ettiğimiz bundan önceki hükümetlerde biz 4 yılda 350 imam hatip okulu açmış, 3 bin Kur'an kursu açmış idik” (1979).
* “Bak ben 4 seneden beri Rauf Bey'in bütün davetlerine rağmen Kıbrıs'a gitmedim. Perhiz tutuyorum. Niçin? Allah'ın izniyle oranın bağımsızlığını ilan edeceğiz; ondan sonra bizim milletimize yaraşır şekilde gideceğiz” (1979).
* “Huzurlarınızda (CHP'ye) soruyorum: Siz Kıbrıs'ın alıcısı mısınız, vericisi misiniz?” (1979).
* “Filistin Kurtuluş Örgütü Türkiye'de büro açacak idi, ne oldu? 3 sene geçti, dünyada buna büro açtırmayan hiçbir ülke kalmadı” (1979).
* “Bu ambargo (ABD silah ambargosu) karşısında biz ne yaptık? Amerikan üslerini kapattık ve milli harp sanayiini kuracağımızı ilan ettik. Şahsiyetli dış politika yürüten bir ülkeye yaraşan bu idi” (1979).
* “Yine aynı şekilde uçak fabrikası... 50 tane uçağı bugün dışardan almak isterseniz vereceğiniz parayla bunu yaparsınız. 'Bu böyle olmaz' diyen var ise, buyursun, hususi odamda kendisiyle görüşelim” (1979).
* “Siz (AP ve CHP) faizcisiniz, bu yolunuzdan hayır gelmez” (1980).
* “Kandaki bu mikrop temizlenmeden, Batı Kulüp mikrobu temizlenmeden bu dertler hallolmaz” (1980).
* “Ey benim aziz kardeşlerim, bak, kime oy veriyorsun, görüyor musun sen? Görüyor musun bak kime oy veriyorsun? İkisi de (AP ve CHP) montajcı, ikisi de gazozcu, ikisi de müstemleke tipi kalkınmacı. Hani bizim ağır sanayi yatırımları ne oldu? Yattı; 3 senedir bekliyor...” (1980).
* “Bu acı gerçekleri dile getirmeye mecburum; çünkü ben vatanımı seviyorum, çünkü haksızlıkların karşısındayım. Bana oy versinler diye yapmıyorum, ben bunu Allah rızası için yapıyorum Allah rızası için” (1980).
* “Efendim ıspanak mı daha kıymetli, marul mu daha kıymetli. Bunu aranızda halledin, hangisi daha kıymetli? Yalnız size bir şey söyleyeyim ki, bakın ıspanaktan da yağ çıkmaz, maruldan da yağ çıkmaz, haberiniz olsun” (1980).
* “Kimi eziyorsunuz kimi? Ecevit'le Demirel, siz bir demirci örsünün başında duran 2 ustaya benziyorsunuz, bir biriniz vuruyor, bir öbürünüz” (1980).
* “Haydaa, biz bu filmi tanıyoruz arkadaşlar... 'Aşkın Göz Yaşları' değil; “Batılın Göz Yaşları'... Bu filmi tanıyoruz” (1980).
* “Şimdi bak bir aradayız, dinle bakayım Allah'ın izniyle. Şimdi Cenab-ı Hakk'a sığınıp bir dalacağım ki, bak göreceksin” (1980).
* “IMF otomatı, motomatı falana 'hadi oradan, biz bin yıllık Sultan Fatih'in torunlarıyız; kimsiniz siz. Kimsiniz siz, topunuz birden geldi bin yıl karşımıza'; böylesine bir kükreyeceğiz. Allah bizi bu kürsüden kükretecek. Bugün provasını yapıyorum, yarın aslını yapacağım” (1980).
* “Batıl yıkılacak, Hak galip gelecek; çaresi yok bu işin. Milli Selamet'in projektörü altındasınız, milleti aldatamazsınız” (1980).
* (Demirel'e) “Terleyeceksin Muhterem Başbakan, terleyeceksin, terleyeceksin, hiç çaresi yok!” (1980).
* “Bütün mekteplere Kur'an dersi koyarız... Çocuklarımıza helâli, haramı, dünyayı, ahireti öğretiriz. Bu öğretilmeden anarşinin çaresi yok, kendinizi aldatmayın” (1980).

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.