Sosyal Medya

Önemli Şahsiyetler

Çölü İtalyan cehennemine çeviren Senusi: Ömer el Muhtar

Berka’nın Defne bölgesindeki Butnân’da doğdu. Libya’daki en büyük Arap kabileleri arasında sayılan Menife’ye mensup Gays ailesindendir. İlk eğitimini babasından aldı.