Sosyal Medya

Önemli Şahsiyetler

Fedakâr Bir Yiğit: Zenci Musa Bey

Zenci Musa’yı tanır mısınız? O tarihimizin inanmış ve adanmış insanlarından biri… Aslen Sudanlı. 1880’de Girit’te doğmuş. Dedesi tarafından Kahire’de yetiştirilmiş. Tam bir Osmanlı terkibi.