Sosyal Medya

Makale

Eğitim’de Yapılması Gerekenler

Eğitim’de Yapılması Gerekenler I

Eğitim’in kapsadığı alan bir kişinin bütünüyle ihata edebileceğinden çok daha geniş

Bu nedenle sorunların tespiti için bir çalıştay düzenlenmeli.
Siyasi hiçbir mülahaza gözetmeden alanında uzman kişiler burada toplanmalı.
Eğitimle ilgili makalesi, demeci, kitabı veya farklı bir çalışması bulunanlar çağrılmalı.
Sahada çalışan tecrübeli öğretmenlerden mutlaka yararlanılmalı.
Çalıştay’ın programı ilk ve orta öğretim düzeyinde ayrı ayrı bölümlere ayrılmalı.
Hatta öğretmen, öğrenci ve ders müfredatları gibi başlıklar seçilmeli.
İlk planda sorunların belirlenmesi ve masaya yatırılması sağlanmalı.
İkinci aşamada neler yapılabileceği ile ilgili olarak çözüm önerileri tartışılmalı.
Sonunda ortaya çıkan tablo konusunda faydalı olabilecek kişi listesini ele verecektir.

Bu kişilerden oluşturulacak bir istişare ve çalışma grubu ya da grupları, beraberine dünyada başarılı olan eğitim modellerini bilen uzmanları da eklemeli.
Senelerce İlçe ve İl Müdürlüğü yapmış, sorunları yaşayarak tecrübe kazanmış kişilere kulak verilmeli.
Bu gruplara çözüm üretmeleri için zaman tanımaya ve kararların istişareyle alınmasına dikkat edilmeli.

Eğitim’de Yapılması Gerekenler II
Okul Müdürlerinin işlevi ve inisiyatifi arttırılmalı.
Bina sorunları dışında eğitimin kalitesiyle ilgilenebilecekleri alanlar açılmalı.
Önlerine onları çalışmaya zorlayacak programlar konulmalı.

Eğitim’de Yapılması Gerekenler III
Eğitim camiasının yükselişi kendi içinde belli bir örfe bağlanmalı.
Öğretmen, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Müdürü ve İl Müdürü aşamalarını teker teker geçmeleri ve bu şekilde yükselmeleri ve her yükselişin haklı ve yeterli gerekçelere dayanması öngörülmeli.
Okul Müdürü olmayan İlçe’ye, İlçe Milli Eğitim Müdürü olmayan İl’e atanmamalı. Bunların hiçbirini yapmayan müfettiş, müsteşar seçilmemeli.

Eğitim’de Yapılması Gerekenler IV
Bir kere kabul gördükten sonra eğitim programlarının rutin işlerle yürüdüğü bilindiğine göre mensuplarının gelişimine katkı sağlayacak yeni atılımlar yapılmalı.
İlçe ve İl Arge bölümleri işlevsel kılınmalı. Böylece ilçeler ve iller arası rekabet ortamı oluşturulmalı.

Eğitim’de Yapılması Gerekenler V
Eğitimde başarı, bütünüyle dikey olmaktan çıkarılmalı.
Sadece üniversiteye hazırlanmaya değil iyi insan yetiştirmeye, yani yatay ölçülere odaklanılmalı.
Bu nedenle okul disiplin yönetmeliği gözden geçirilmeli. Okulların disiplin açısından çocukları terbiye edebileceği ciddiyeti kazanması sağlanmalı.

Eğitim’de Yapılması Gerekenler VI
Müfredatlar, baştan aşağıya değişmeli.
Ders saatleri azaltılmalı.
Öğleye kadar ciddi ders konuları, öğleden sonra spor, etkinlik vs. sosyal faaliyetler düzenlenmeli.
Ders içeriğinin yaşamın kendisiyle bağlantısı kurulmalı. Çocuklar, öğrendiklerinin hayatlarında karşılaşacakları konularla ilgisini keşfetmeli. Öğrencinin bilgiye değer vermesi için niye öğrendiğini bilmesi sağlanmalı.

Eğitim’de Yapılması Gerekenler VII
Mesleki Eğitim Okulları iş sahası içinde açılmalı. Sağlık Meslek Lisesi, hastane bahçesinde, Motor Meslek Lisesi, Oto Sanayi’nin dibinde olmalı

Eğitim’de Yapılması Gerekenler VIII
Öğretmenlerin projelerini yayınlayabileceği siteler kurulmalı. Bunlar arasında ödül kazananlar, arge personeli olmalı.
Kimlik ve e-posta adresi sorulmaksızın şikâyetlerin dile getirileceği sadece öğretmenlere açık özel bir link olmalı. Bunlar soruşturmaya konu yapılmamalı. Söylenemeyen şeylerin paylaşılabileceği bu alanda forumlar oluşturulup öğretmenlerin kendi aralarında dertleşmeleri/paslaşmaları sağlanmalı.

Eğitim’de Yapılması Gerekenler IX
Eğitimde uzun yıllara baliğ sonuç alındığından bir kere iskelet kurulduğunda bu gelişigüzel değişikliklerle bozulmamalı. Süreklilik ve planlama, işin başında nereye varacağını bilen çocuklar ve velileri açısından önem kazanmalı.

Eğitim’de Yapılması Gerekenler X
İlçe Eğitim Müdürlerini muhtarlar, imamlar, belediye ve mahalle sakinleriyle buluşturacak aylık veya üç aylık periyotlarda organizasyonlar düzenlenmeli. Okulların fiziki ve sosyal sorunları burada tartışılıp çözülmeli. Hatta mümkünse okullar belediyelere bağlanmalı. İlgili başkan yardımcısı okulun fiziki sorunlarını çözdüğünde Müdürlerin eğitimle uğraşmak için daha çok zaman ayırması mümkün hâle gelmeli.

Eğitim’de Yapılması Gerekenler XI
Okul Müdürlerine okul dışı soruşturma, etkinlik, şenlik gibi görevler asgari düzeye indirilip kendi okullarıyla ilgilenmeleri sağlanmalı. Müdürler çalışacakları yardımcılarını kendileri seçebilmeli. Böylece başarıdan sorumlu tutulmalı.

Eğitim’de Yapılması Gerekenler XII
Eğitimde ileriyi görme ve kendini denetlemeyi hedefleyen 3-5 Yıllık Stratejik planlar işlevsel ve canlı hâle getirilmeli. Gelişigüzel ve öylesine hazırlanmamalı. Bu planların 3 aylık periyotlarla kazanımları veya başarısızlıkları ölçen ölçülere sahip olması sağlanmalı.

Eğitim’de Yapılması Gerekenler XII
Proje okullarının kadrosu eğitimde başarısı kanıtlanmış, eser veya ödül sahibi uzman kişilerden oluşturulmalı. Bunların faaliyetleri yıllık olarak denetlenmeli ve görevlendirmenin ötesine taşınmamalı.

Eğitim’de Yapılması Gerekenler XIII
Her ders için ayrı ayrı akıllı tahtalarda kullanılacak materyal hazırlığını yapacak bir komisyon kurulmalı. Bunlar, ders kitaplarındaki bilgileri görsel açıdan destekleyecek animasyon, film, video vs. etkinlikleri hazır hâle getirmeli. Ayrıca ortak bir site üzerinden bütün öğretmenlerin bu sunumlara katkı yapabilmeleri sağlanmalı.

Eğitim’de Yapılması Gerekenler XIV
Öğretmen kadrosu değiştirilemeyeceğine göre onları nitelikli hâle getirecek programlar üzerinde durulmalı. Eğitimin müfredat ve kazanımlar kısmında yapılacak değişikliklerle amaçlanan hedefleri gerçekleştirmeye yarayacak doğru bir perspektifin bu kadroları çalışmaya ve başarmaya zorlayacağı unutulmamalı.

Eğitim’de Yapılması Gerekenler XV
Eğitim camiasını ahlaklı, iyi bireyler yetiştirmeye yönlendirip teşvik edecek planlar geliştirilmeli. Bu nedenle önce onlara umut ve perspektif verecek çalışmalara öncelik verilmeli.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');