Sosyal Medya

Makale

Köpek Etkisi

-şeytanın köpekleri-

Bir “Köpek Etkisi” var. Pasif, edilgen seyirci olma sendromu. Kendi dışında olup bitenlere kayıtsız kalmanın insanı mutlu eden düzeysizliği. Bütün toplumu etkileyen bir seviyesizlik. Haksızlıklara kayıtsız kalan, düşünmeyen, başkaları için üzülmeyen bir neslin taşıdığı vurdumduymazlık…

Aslında köpekler sevimli ve faydalı hayvanlardır. Ancak aşağıdaki benzetmedeki köpek, tamamen hiçbir tepki vermeyen lüzumsuz ve uyuz bir hayvandır. Sadece seyreder. Acıkınca kuyruğunu sallar o kadar. Bunlar suspus itlerdir. Ne sahibini korur ne de bulunduğu mekânı. Karınca basar, fare basar, hırsız basar ama o dilini çıkartıp sadece solur. Menfaati için atmayacağı takla yoktur ama bunun dışında hiç kıpırdamaz. Yalnız kuyruğuna basınca, canı yanınca ses çıkarır. Başka da bir şey yapmaz.

Bu köpek, hiçbir değeri ve kutsalı olmayan, nesine söverseniz sövün tepki vermeyen, muhtıraydı, ihtilaldi, açlıktı, sefaletti, onurdu, haysiyetti umurunda olmayan sadece kendisini düşünen tipleri sembolize eder.

Kur’an’da bu köpek tıynetlerin durumu şu şekilde açıklanmıştır:

“Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz hâlde, onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat. Dileseydik o ayetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o, dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve hevesine uydu. Onun misali köpeğin durumu gibidir: Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur; kendi hâline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu, ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler. Ayetlerimizi yalan sayan ve ancak kendilerine zulmeden bir kavmin hâli ne kötüdür! Allah, kimi doğru yola iletirse, odur doğru yolu bulan. Kimleri de saptırırsa, işte onlar, ziyana uğrayanların ta kendileridir. Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.” (A’raf, 7/175–179)

“Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz hâlde, onlardan sıyrılıp…”

Yani;

Hem kitapta hem tabiatta

Bazen bir kuşun kanatlarında

Bazen bir karıncanın yürüyüşünde

Ayetlerimizle karşılaştı.

Rabb’ini bulması ve sorumluluk duyması gerekirken

Hiç üstüne alınmadı. Sıyırdı, sıyrıldı.

“Şeytanın kendisini peşine taktığı…”

Yani;

Ayetlerden yüz çevirince,

Şeytan onu gördü ve bu benim adamım dedi.

Kötülükle tanıştı ve onu sevdi.

Arsızlık ve azgınlık hoşuna gitmeye başladı.

İzzet ve ikbali arayacağı yeri şaşırdı.

“Bu yüzden de azgınlardan olan kimse…”

Yani;

Azmak için uygun ortamı görünce,

Günaha dadandı ve haddini aştı.

Ölçü ve sınır tanımadan

Arzularının esiri oldu.

Haysiyetini kaybederek

İtibarını iki paralık etti.

“Dileseydik o ayetlerle onu elbette yüceltirdik…”

Yani;

Eğer lütfedip düşünseydi,

Biraz olsun gayret etseydi,

Doğruya ve güzele bir adım atıp yaklaşabilseydi,

Şerefini ve onurunu kurtaracaktı.

Onu tutup kucaklayacaktık.

“Fakat o, dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve hevesine uydu…”

Yani;

Dünyayı ve dünyalık olanı tercih etti.

Zihni bulandı

İdeolojilerin esiri oldu.

Nefsini Tanrı edinerek

Bataklığı yeğledi.

“Onun misali köpeğin durumu gibidir…”

Yani;

Dengesini bozup fıtrattan sapınca,

Korku ve kuruntularının elinde

Bütün değerlerini yitirdi.

İnsanlıktan çıkıp,

Onurunu kaybettiğinden beri,

Sadece midesi ve belden aşağısı kaldı.

Ve artık sadece onları besliyor, onlarla besleniyor.

“Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur; kendi hâline bıraksan da dilini sarkıtıp solur…”

Yani;

Şimdi artık şahsiyeti yok.

Kimliğini kaybetmiş.

Faydasına ve zararına olan şeyleri ayırt edemiyor.

Bütün olası değerlerine küfret ve tahrik etmeye çalış,

Hiç tepki vermiyor.

Kendi hâline bırak,

Yine öyle.

Kutsalı yok.

Derdi yok.

Vicdanı yok.

Merhameti yok.

Düşünmüyor ki.

Bu kadar yokluk içinde,

Mutlu olması da mümkün gözükmüyor.

Zararı sırf kendine olsa neyse,

Lanet olası bizi de rahat bırakmıyor…

“İşte bu, ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur.”

Hayatın gerçeklerine yüz çeviren herkesin yaptığı gibi…

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');