Sosyal Medya

Makale

İman ve Amel-i Salih

İman, koca hayatın temel ilkesidir. Bütün iyiliklerin kaynağıdır.

İman, yüce, güzel hayatın bütün iplerinin ve bağlarının düğümlendiği kilit noktasıdır; eksenidir.

İman, sağlıklı fıtratın, vicdanın, duyarlılığın, hassasiyetinin, insanın sağlıklı yapısının, bütün bir evrenin fıtratı ile uyumunun, insan ile onun etrafını kuşatan evrenin karşılıklı iletişiminin göstergesidir, kıstasıdır. İnsanın etrafını kuşatan ve içini donatan gerçeklerle sağlıklı diyaloğunu, onu imana iletmesi gerekir.

İman harekete geçirici, yönlendirici ve diriltici bir kalp eylemidir, gönül inkılabıdır; insanın vicdanında başlayan bir hareket bir dönüşüm bir devrimdir.

Öncelikle insanın vicdanını, yüreğini egemenliği altına alır ve yönlendirir. Sonra bu eylemin gerekleri ve görüntüleri doğal bir sonuç olarak insanın eyleminde, hareketinde ve davranışında kendisini gösterir. İslam’ın sağlıklı iman anlayışı budur.

İslam’ın imanı gizli, kapalı, sönük ve pasif bir iman değildir.

Kalpte başlayıp, kalpte sona ermez.

Mutlaka kendisini ortaya koyar, dışa vurur, meydana çıkarır, eğer bu iman ortaya çıkmıyorsa zayıftır çürüktür ve ölüdür.

Tıpkı toprağa ekildiği halde senelerce yeşermeyen tohum gibidir.

İman her türlü iyiliğin kendisinden kaynaklandığı asıl hayatın, temel dirilişin özüdür.

Özgür iradeye ve kapsamlı, geniş, bütünleyici gözetime karşı insanı sorumluk bilinci ve endişesiyle yüz yüze dinamik bir gönül eylemidir.

Yücelik erdem ve faziletin tüm iplerinin odaklaştığı nokta bütün iyiliklerin bağlandığı eksendir. İman insanın sağlıklı fıtratı ve gerçek insani yapıya sahip olduğunu gösteren ölçü, tüm evrenin yapısı ve fıtratı ile ahenk içinde oluşunun göstergesidir.

Onca genişliği, kapsamlılığı derin boyutları, yüceliği, güzelliği ve mutluluğu ile bütün bir dünya, bütün bir varlık iman eksenine bağlıdır.

İçi iman doludur.

Onunla kendisini, gönlünü onarmış bulunmaktadır. İman, insanı işte bu alabildiğine geniş, kapsamlı, derin boyutlu, yüce, güzel ve mutlu hayata ve dünyaya alıp götürür.

İmansız hayat tamamı ile dar kapsamlı, sığ, anlamsız, çirkin ve mutsuz bir yaşamdan öteye geçemez. Maddi güç ve imkân bu hayata gerçek bir boyut kazandırır.

Ameli Salih:

Ameli Salih imanın doğal bir sonucu, tabii bir ürünüdür. İman, gerçek anlamda kalbe yerleştiği andan itibaren bir hareket oluşturur. Çünkü gerçek iman aktiflik, aksiyon ve hareket veren bir dinamizme sahiptir.

İman, Allah için, Allah’a doğru bir hareketi, bir eylemi bir yapmayı ve bir onarmayı meydana getiren bir özdür, bir cevherdir, bir kordur.

Amacı, hedefi, metodu, yolu ve yöntemi belli bir hareketi bir eylemi mutlaka meydana getirir.

Firavunun sihirbazlarını dehşet verici işkenceye ve ölüme, Ashab-ı Uhdud’u ve Hz. İbrahim’i kor haline gelen ateşe, Hz. İsmail’i keskin bıçağa karşı yüreklendiren bu imandan başka nedir ki.    

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.