Sosyal Medya

Makale

Kuran'ın Özelliği

Kur’an, yüce Allah’ın tüm insanlığa mesajıdır. Onları  karanlıklardan aydınlığa, bataklıklardan erdemliğe, duyarsızlıktan ve bilinçsizlikten gerçek insanlığa çıkarmak için gönderilmiş bir mesaj.

 

Kur’an, öncelikle vicdanın, fıtratın ve ruhların üzerini kaplayan kara bulutları dağıtmak, inanç, düşünce ve ahlaktaki karanlıkları aydınlatma amacını güder. İnsanı hayat, ölüm ve evrende egemen olan düzen, sanat, takdir, ahenk ve uyum gibi, temel gerçeklerle yüz yüze getirerek kalbini, vicdanını ve aklını harekete geçirmeye çalışır.

 

Kur’an, insanın endişelerini, korkularını, şaşkınlığını, tereddütlerini, bertaraf ederek kalbini, gönlünü ve vicdanını rahata, güvene ve huzura kavuşturur. Manevi yönden onu bilinçli, duyarlı, dikkatli, alçak gönüllü, basiretli hale getirmeye özellikle özen gösterir. İnsanı içindeki, fıtratındaki, vicdanındaki, ruhundaki, düşüncesindeki karanlıklardan kurtarmaya, bu alanların hepsinde açık ve net bir aydınlığa çıkarmayı hedefler.

 

Kur’an; evrene, hayata, topluma, insana, yere ve zamana ilişkin yepyeni bir düşünce, yeni bir anlayış, yeni bir dünya görüşüyle bakar. Eşyaya ve olaylara bakış açısı bambaşkadır. Eşyanın ve olayların esprisini yakalamaya, içindeki ibret derslerini okumaya önem verir. Bu nedenle insanın gözünü, kulağını, kalbini ve aklını harekete geçirmeye, dikkat ve uz bakışla eşyaya ve olaylara yönelmesini sağlamaya büyük önem verir.

 

Kur’an, tüm insanlık için bir hayat programıdır. Onlara bir yaşam tarzı, bir hayat düzeni belirler. Dünyaya düzen getirirken, toplumunu oluşturmaya çalışırken en yakın, en köklü ve temel meseleden başlar. Önce insanın vicdanına el atar. Gönlünü sükunete kavuşturur. İçine güven verir. Onu azim ve umutla besler. Erdemli, bilinçli, akıllı bir fert oluşturmaya çalışır. Her ferdi tek tek yüceler alemiyle manevi, yüce hayatla tanıştırır.

 

Yeryüzündeki basit değerlerin, nimetlerin ve güzelliklerin etkisinden, bağımlılığından kurtarır. İnsanın dünyayı, heva hevesini, arzu ve isteklerini putlaştırmasına, onlardan başka şeyleri düşünemez konuma düşmesine engel olur. Bir bir her insan unsurunu davasının adamı haline getirir.

 

Davasının gözünü bürümesini, dava ateşi ve kokusunun burnunda tütmesini sağlar. İçini, gönlünü, vicdanını, aklını ve zihnini dava ateşi ve dava arzusuyla doldurur. Artık bu insanın işi bitmiştir. Davası uğrunda hedefe doğru gönderilecek bir mermidir artık O. Bütün insanlar, bütün dünya bir araya gelse onu hedefinden saptıramaz artık.

 

İşte Kur’an, tek tek davasının eri yaptığı böylesi yürekli, erdemli, bilinçli, akıllı, umut, aksiyon ve hayat dolu insanları tertemiz, arı duru, yalın bir dava, bir inanç sistemi, bir akide etrafında buluşturur, kaynaştırır, bütünleştirir, bir potada eritir onların benlerini. Biz yapar onları. Hepsinden bir kervan çıkarır, yola verir. Gönlü bir, vicdanı bir, yolu, davası, hedefi ve amacı bir, bir kafile oluşturur onlardan…

 

Salar kupkuru çöllerin içine doğru uzanıp giden yollara. Ruhunu, vicdanını, erdemini, hedefini, amacını, insanlığını yitiren, şaşkınlaşan, garipleşen, zavallılaşan, alçalan, basitleşen ve sığlaşan insanların, toplumların içinde doğru akıp giden yollara verir onları. Yol uzar kervan gider. Kıvrım kıvrım bir nehir yatağında insanlığa hayat götüren serin sulara dönüştürür onları. İnsanı insan yapan, hayatı hayat yapan Allah armağanı Kevser’den insanlığın üzerine esen rahmet meltemleridir onlar. Küfürden, zulümden, iğrençlikten, basitlikten ve bencil koşudan iğrenmiş, nefret etmiş ve bunalmış insanların üzerine esen meltemler.

 

Kur’an bir nesil yetiştirir. Hz. İbrahim’in neslini andırır bir nesildir bu.

 

Kur’an bir insan yetiştirir, tüm insanlığın hayranlıkla seyrine doymayacağı bir insan.

 

Kur’an bir tebliğ odağı, bir asker otağı oluşturur. Bir elinde insanlığı diriltecek mesajı oluşturan kitap, bir elinde zulme, tuğyana, isyana karşı adaleti gerçekleştirecek, gücünün sembolü silahı bulunan bir ordu ortaya çıkarır. Bu, hiçbir beşeri azgın, zorba ve müstekbir gücün durduramayacağı bir barış ordusudur. Gittiği, ulaştığı, bulunduğu yere güven, huzur ve adalet götüren bir ordudur bu.

 

Kur’an bir ahlak, fazilet ve erdem okuludur. İnsana, insanca bir erdemlilik, fazilet ve değerler takdim edebilecek bir insanlık okuludur.

 

Kur’an kendisin has bir aile, bir yuva, bir ocak oluşturur. Buram buram aşk, erdem, umut, aksiyon, hayat, sevgi – saygı, ülfet, ünsiyet kokan bir ocak.

 

Kur’an bir yürek yetiştirir. Tertemiz, arınmış, herkese açık bir yürek. Samimiyet, ihlas, sevgi, güven, huzur dolu bir yürek. İnsanın, hayatın ve toplumun iyiliğinden başka içinde bir şey gizlemeyen bir yürek.

 

Kur’an bir toplum oluşturur. Gelmiş – geçmiş tüm toplumların göz bebeği bir toplum. İnsanı insan, ailesi aile, idarecisi idareci, hizmetçisi hizmetçi, esnafı esnaf, tüccarı tüccar bir toplum. Dini din, ibadeti ibadet, ahlakı ahlak, ilişkileri ilişki bir toplum. Düzenleri düzen, hayatları hayat, sevgileri sevgi, saygıları saygı bir toplum. Mesajları mesaj, hareketleri hareket, yönleri yön, amaçları amaç, hedefleri hedef bir toplum. Kısacası hangi açıdan bakarsan bak her yönüyle güzel, her yönüyle iyi, her tutumu, her işi ve her eylemiyle örnek bir toplum.

 

Kur’an bir hareket başlatır. Bir inkılap, bir devrim gerçekleştirir. Amacı sağlam, hedefi net, istikameti sağlıklı, yönü belli bir harekettir bu. Her şeyi harekete geçen bir hareket. Dinamiklik, aksiyon ve dirlik dolu bir hareket. Hakka, adalete, doğruya, gerçeğe ve iyiliğe dayandırılmayan, temiz duygular,  iyi yürekler ve sağ duyuya dayalı iyi niyetler ile donatılmayan her yapıyı, her mekanizmayı, her kurumu ayağının altına alıp çiğneyecek bir inkılap, bir devrim muştusudur Kur’an.                     

 

Zulme, tuğyana, isyana, kötülüğe ve aldatmaya karşı amansız bir devrimin körüğüdür. Hile, tuzak, sömürü, bilinçsizlik, duyarsızlık, çıkarcılık temeline dayalı gayri meşru tüm yapıları ve dikeyleri yatay hale getirecek, söküp atacak; her işin, her eylemin, her hareketin dizginini yegane Hakk’a devredecek bir inkılap.

 

Kur’an bir denge kitabıdır. Her şeyi dengeli bir zemine, sağlıklı bir konuma oturtur. Akıl ile vicdan, his ile heyecan, ruh ile beden, maddeyle mana, bireyle toplum, fert ile devlet, kadın ile erkek, dost ile düşman, iyi ile kötü, güzel ile çirkin, yer ile gök… arasında gerçekten çok hassas bir denge kurar. Bunların hiç birini diğerine feda etmez. Birine ağırlık verip diğerini ihmal etmez. Hayat ile ölümü dünya ile ahireti birbirinden koparmaz. Hayat sürecini ve çizgisini daha uzun, ufkunu daha geniş tutar. Ahiretteki kurtuluşu, dünyadaki çaba ve gayrete bağlar.

 

Kur’an bir dava kitabıdır, mesaj yüklü bir misyona sahiptir. Elverişli, yetenekli, azimli, yürekli bir insan topluluğunu direnişe, mücadeleye, kavgaya ve savaşa hazırlar. Mücadelenin her aşamasında ve tüm atmosferi boyunca o topluluğun elinden tutar. Yol gösterir. Teselli eder. Umut verir. Azmini biler. Zaafa, hatalara, kusurlara ve aksaklıklara karşı onun direncini, potansiyel gücünü ve enerjisini arttırır. Onu, cemaatini, odağını ve otağını olumsuzluklara, sürçmelere ve sıkıntılara karşı muhkem bir kale gibi korur. Muhafaza eder onu düşmanlarına, hainlere, zalimlere, azgınlara, zorbalara karşı mücadele yolunun yapısını, karakterini ve gerçeklerini ortaya koyar. Stratejisini belirler. Taktik verir. Uyarıları, direktifleri, öğütleriyle yönlendirir.

 

Kur’an, bir adalet kitabıdır. Hakk’a, hukuka özen gösteren, düşman dahi olsa, hak ve adalet söz konusu olduğunda insan ilkesine bağlı kalınmasını, düşmanlığın, öfkenin adalete gölge düşürmemesini öngörür. Anne, baba, akraba, aile, komşu, yoksul, yetim, yöneten ve yönetilen herkesin hakkını hukukunu sağlam, sarsılmaz ilkelere bağlar. Şaşmaz prensipler üzerine kurar düzenini. Kur’an’da adalet, emanet, hakikat, imamet, cemaat ve ahiret temel konular arasında yer alır.

 

Kur’an edebi yönü, icazı, belağatı, beyanı, musiki tonu, uyumu ve ahengi ile de bir şaheserdir. Sayfalarca izah edilmesi gereken bir gerçeği, bir olguyu çok rahat anlaşabilecek birkaç kelimeyle, bir-iki cümleyle ortaya koyar.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.