Sosyal Medya

Makale

Ölümün Hakikati

Dünya ile sınırlı bir hakikat algısının ölüm gerçeği karşısında tökezlemesi kaçınılmazdır. İnsan, yakın olana yönelik ilgisini esirgemez, ölüm ise sürekli uzaklaştırılan bir gerçekliktir. Hâlbuki yakın olan aldatır. Aldanmak ve aldatılmak için yakınlık neredeyse temel bir parametredir. Ölüm ise insanın en yakın gerçeğidir. Çünkü her gün neredeyse ölüm gerçeği ile karşılaşmaktadır. Fakat buna rağmen, sürekli unutkanlığa sığınarak ölümün kendisi için oluşturacağı tecrübeyi gözardı edebilmektedir.

Ölüm, en büyük ayettir.  Bu büyüklüğü sürekli göz önünde olmasına rağmen onu bir türlü düşünceye konu edinemememizden de kaynaklanıyor. Bir yakını ölmeyen, sürekli yakınlarından birini kaybetmeyen, ömrü boyunca defalarca ölüm olayının sarsıcı durumuna maruz kalmayan neredeyse kimse kalmamıştır. Buna rağmen ölüm sanki bizden çok uzakmış gibi ve hep ölüm başkasının ölümü gibi değerlendirmeye konu edinilerek ölümün hatırlatıcı boyutundan istifade edemeyen de insandır.

Ölüm bize hakikatin kapısını aralar, sonsuzluğa adım atmanın ilk basamağıdır. Aşkınlığın tecrübeye konu edilebilmesinin yegâne zeminidir. Varlığın hakikatinin anlamını keşfetmenin olmazsa olmazı olan ölüm, insana çok yakın olmalı ve yaşamını belirleyen ilkeleri de buradan elde etmelidir… (Abdulaziz Tantik )

Çekirge: ölüm nedir?

Usta: ölüm, insanın sonsuzluğu keşfi ve hakikate uyanmasıdır. İnsanın darı imtihandan darı bekaya göçüdür. Bu insan için büyük bir lütuftur.

Çekirge: ölüye saygısızlık nedir o zaman?

Usta: ölüye saygısızlık bizzat kişinin kendisine olan saygısızlığıdır. Ayrıca sonsuzluğu bir saygısızlık yüzünden elinden kaçırması ve hakikatin acı tokadını yemesidir.

Çekirge: ama hep insanlar ölümden kaçarlar ve korkarlar...

Usta: insan, yakın olana muhtaçtır. Bu yakınlığı tam olarak kavrayamadığı zaman yanılgıya düşerek kendisine somut olarak yakın olana yönelir. Bu yüzden ölüm ve hakikat ona uzak düşer. Bu yüzdende ölümü istemez. Ama ölüm her kapıyı çalacaktır. Çünkü onun görevi bu... Bu kaçınılmaz olana rağmen insanın ölümden korkması onun dünyaya bağlı ve bağımlı olmasıyla da ilişkilidir.

Çekirge: ölüm ile hakikat arasındaki bağ ne?

Usta: ölüm, hakikatin hakikat olarak gözlenebileceği ve tecrübeye konu edilebileceği bir seviyeye insanın yükselmesidir. Hakikat, insan için bu dünyada uzak kılınmıştır. Ancak derinlemesine bir tefekküre konu edinildiğinde esintilerine dair bir bakış elde edilebilir. Tabii ki hakikatin bu dünyada insan ile bir teması olacaktır ve hep de var kalacaktır ki bu insanın sorumluluğunun teminatı olsun. Bu yüzden hakikat göreceliğin sisli perdeleri altında bu sisi aralayacak göz ve bakışa kendini ele verecektir. Ama ölüm ile aradaki mesafe kalkacağı için artık ne sis ve ne perde kalacaktır.

Çekirge: hakikatin üzerinin örtülmesinin bu dünyadaki yaşantı ile bir bağı mı var?

Usta: tabii ki var. Bu dünyaya takılı kalmak ve onu arzulamak, ona göre hayatı düzenlemek hakikatin daha çok üstünün örtülmesine zemin oluşturur. Çünkü görmek için aradaki mesafeyi azaltmak lazım. Ama insan dünyaya bağlı olduğunda ve hayatını buna göre düzenlediğinde hep hakikat ile arasına mesafe koymaya ve perdeleri de kalınlaştırmaya devam eder. O zaman gördüğünün hakikat olduğu zehabı ise onu hakikatten daha da uzaklaştırır. Bu yüzden hakikat yakın olanı değil uzak olana ayarlı bir göz ve bakışa kendini teslim eder. Buradaki yakın dünya metaı ve nefsin arzusu iken uzak ise cennet ve hesabın verileceği zamana göndermedir.

Çekirge: biz bu dünyadan hiç mi nasibdar olmayacağız?

Usta: olur mu? Tabii ki nasibimiz olanı alacağız. Ama buna esir düşmeyeceğiz, dünyayı yaşarken bir zevk de olacak ama bütün bu şeyleri belirli sınırlar dâhilinde gerçekleştirdiğimizde bir sorun olmayacak bizzat hakikate bizi yakınlaştıracaktır. Önemli olan sınırları bilmek, ona uygun yaşamak ve yaşadığımız her şeyi tecrübe ile bilgimizin konusu haline getirmektir.

Çekirge: eyvallah benim sorularım bugünlük bu kadar...

Usta: ne zaman istersen sorularını cevaplamak benim için bir keyiftir. Bilgimiz kadar tabii. Her bilenin üstünde bir bilen var bunu da hiç unutma...

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.