Sosyal Medya

Makale

Sükût İkrardandır

Bir kimse, kendisine yöneltilen ithama ya da yargıya, sözlü olarak karşılık vermiyorsa "evet" diyor sayılır. Susmak kabul etmektir. Susarak ikrar etmek, öne sürüleni, ortaya konulanı, şahit olunanı benimsemektir, onamaktır, tasdik etmektir…

Resulullah’ın (sav) sünneti, kavli, ameli ve takriridir. Takriri, yani sükût eden ikrarıyla sahabeye genişlik sunardı. Bir durumda farklı davranış gösterenlere karşı Resulullah’ın (sav) sükût etmesi, yani müdahale etmemesi farklı açılımlara kapı aralardı. Allah’ın insanlara sunduğu hürriyetin en son raddesine kadar uygulanmasının ve kısıtlanmamasının güvencesi Resulullah’ın (sav) ikrarıydı. Bu, tek tipleşmeyi önleyen, hür bireylerin yetişmesini sağlayan sünnet bugün terk edilmiştir. Disiplin adına kulun hürriyetlerini kısıtlayıp onu tek tipleştirmek ve görünüşünden dahi hangi kalabalığın üyesi olduğunun anlaşılır kılmak bir zulümdür. Buna itiraz etmeyip sükûtuyla ikrar edenlerin çokluğu nedeniyle cemaat anlayışı teşkilatlanmaya evirilince, hür bireyler iman etmeyi köleleşmek olarak görür oldular.

Halbuki;

Resulullah (sav), bir avuç zenginin toplumun tüm gelirine el koymasına, çoğunluğun asgari şartlarda aç ve açıkta kalmasına sükût etmez müdahale ederdi. Zira Sükût İkrardandır.

Resulullah (sav), kan içici faizcilerin insanların zor durumundan istifade edip o beldedeki hayatı pahallaştırıp fakirliği arttırmasına, emeksiz kazançla halkı sömürmesine, piyasanın faiz oranlarıyla belirlenmesine sükût etmez müdahale ederdi. Zira Sükût İkrardandır.

Resulullah (sav), insanların dini, dili, ırkı nedeniyle ikinci sınıf ilan edilip aşağılanmasına, o topraklardan sürülmesine, malının, canının ve ırzının tehdit altında tutulmasına sükût etmez müdahale ederdi. Zira Sükût İkrardandır.

Resulullah(sav), yetimliğin ve fakirliğin bir sistem sorunu olduğunu söyler, yetimlerin, fakirlerin, kimsesizlerin, yaşlıların yanında yer alır. Onlara yapılan her türlü ölçüsüz müdahalelere, aşağılamalara müdahale eder sükût etmezdi. Zira Sükût İkrardandır.

Resulullah (sav), kimin kime yaptığına bakmaksızın şiddetin her türlüsüne müdahale eder sükût etmezdi. Zira Sükût İkrardandır.

Resulullah (sav), zenginler ile memurların birleşerek devletleşmesini, dinin birileri elinde iktidara dönüşüp insanların Allah adına sömürmesine, sahte rütbelerin putlaştırılmasına ve uydurulmuş ayin ve ritüellerle Müslümanların sürüleştirilmesine müdahale eder sükût etmezdi. Zira Sükût İkrardandır.

Resulullah (sav), kız çocukların değersiz görülmesine, erkeklerin kadınlaşmasına, kadınların erkekleşmesine itiraz eder sükût etmezdi. Zira Sükût İkrardandır.

Resulullah (sav), ırkları ve sülalelerin sınırlarla birbirinde ayrı tutulmasına, onları aşağılayan yönetimlere mecbur bırakılmasına, insanların seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmasına, karşı durur sükût etmezdi. Zira Sükût İkrardandır.

Resulullah (sav) insanların, aşağılanmasına, tek tipleştirilmesine, cinsiyet ayrımıyla güçsüzleştirilmesine, borçlandırılıp köleleştirilmesine, tüketime zorlanıp özgürlüğünün yitirmesine sükût etmez müdahale ederdi. Zira Sükût İkrardandır.

Resulullah (sav), çocukların ve kadınların sokağa düşürülüp ömürleri boyunca cinsi istismarına, mal gibi alınıp satılmasına, sükût etmez onlara sahip çıkardı. Zira Sükût İkrardandır.

Resulullah (sav), içkinin imal edilmesine, satılmasına, özendirilmesine, vergilendirilmesine, özelleştirilmesine müdahale eder sükût etmezdi. Zira Sükût İkrardandır.

Resulullah (sav), uyuşturucu, fuhuş, kumar baronlarıyla, köle tacirleriyle, yol kesenlerle, piyasaları ele geçiren fırsatçılarla mücadele eder, sükût etmezdi. Zira Sükût İkrardandır.

Resulullah (sav), ister dini olsun, ister olmasın, gösteriş üzerinden yapılan her türlü propaganda karşısında tavır koyar sükût etmezdi. Zira Sükût İkrardandır.

Resulullah (sav), zulmü kendi tarafı yapınca gizleyen, rakipleri yapınca veryansın eden aymazları uyarır sükût etmezdi. Zira Sükût İkrardandır.

Resulullah’ın şefaatiyle (sav) o zorlu hesap günü atlatacağın iddiasına sarılmış kardeşim,

Senin sükûtunla oluşan ikrarın, şefaatini umduğunun sünnetine uygun mu?

Zulümlere karşı sükûtun psikolojik dengeni bozduğundan antideprasanlarla idare ediyorsun, desteklediğinin oluşturduğu kaybetme korkusuyla sindiriliyor, faiz borçlarını ödemek için işinden atılırım endişesiyle harama göz yumuyor, çocuklarını başarı putuna kurban ediyorsun.

Sükût ettiğinde ikrarın, eğer ümmete bir genişlik sunmayacaksan artık susma…

Zira sustukça sıra sana gelecek…

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');