Sosyal Medya

Makale

Allah’ın Size Kefil Olmasını İster misiniz?

Amellerimizin niyetlerimize göre değer kazanacağı mahkeme günü yaklaşıyor. Yani gözlerin döneceği, ayakların birbirine karışacağı, iyi niyetlilerin kazanacağı, kötü niyetlilerin kaybedeceği, dehşetli gün çok yakında... Sahte imajlar üzerinden kötülükleri iyilik gibi gösteren sanal medya, bu günü unutturmak için elinden geleni yapıyor. Sahte gündemler için öyle büyük gürültüler koparılıyor ki, insan kendi vicdanının sesini duyamaz hâle geliyor. Böyle olunca Allah’ın iyi niyet taşıyan kimselere kefil olabileceği ümidinden hızla uzaklaşılınca, şefaatle kurtulacağımız zannı ile avunmaya çalışıyoruz.

Gelin Allah’ın iyi niyetleri sebebiyle affettiklerinden bahseden birkaç ayete göz atalım…

“İbrahim’in, babası için af dilemesi, sırf ona yaptığı vaadi yerine getirmek için olmuştu. Fakat onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca, onunla ilgisini kesti. Gerçekten İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlı idi.” (Tevbe/114)

İbrahim (as) yaşadığı sürece, put imalatçısı babası Azer’i pek çok değişik yolla tevhide davet etti. Babasının taşlayarak öldüreceğim tehdidine rağmen onun mümin biri olması için elinden geleni yaptı. Önceleri İbrahim (as) hakikate inanır ümidiyle babasının affedilmesi için yalvarmaya devam etti. Aslında içinde bulunduğu asi durumdan çıkmaya çalışmadıkça bir müşrikin affedilmesini istemek doğru değildi. Ancak O bir peygamber olarak verdiği sözü yerine getirmiş oldu. Bir süre sonra babasının küfür ve şirkte diretip mümin olmaya niyeti olmadığı ve düşmanlık yapmaya devam edeceğini anladığında onunla ilgisini kesti ve artık onun için af dilemekten vazgeçti. Ve Azer, şirk üzerine öldü. Bu durumun İbrahim (as) yumuşak huylu ve sabırlı olmasından kaynaklandığını belirten Allah’ın iyi niyetli Resulüne sahip çıkmasını nasıl değerlendirmeliyiz?

“Vaktaki İbrahim’in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu Lut’un halkı hakkında bizimle (elçilerimizle) mücadeleye başladı. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah’a teslim eden bir kuldu.” (Hud/74,75)

İbrahim (as), insan görünümünde, çocuk müjdesiyle gelen meleklerin müjdesine seviniyor. Ama arkasından Lut’un (as) kavmini helak etmekle görevli olduklarını öğrenince onları vaz geçirmeye çalışıyor. Melekleri bu konuda görevlendirenin Allah olduğunu bildiği hâlde onlarla çekişmesini bir suçüstü, bir cezalandırma nedeni yapmayan Allah’ın, onu bu yola iten yufka yüreğinden, iyi niyetinden bahsederek temize çıkarması sizce de manidar değil mi?

“Ve sana, kendilerine binek sağlaman için başvurduklarında, ‘Sizi bindirecek bir şey bulamıyorum.’ dediğin zaman, bu yolda harcayacak imkânları olmadığı için üzüntüden gözleri yaşararak dönüp gidenler de sorumlu tutulmayacaktır.” (Tevbe/92)

Tebük seferine bineği azığı ve savaş gereçleri olan sahabenin tüm erkekleri davet edilmişti. Ürünlerin bittiği bu çok sıcak günlerde cihattan kaçmak isteyenler türlü bahanelerin arkasına saklanmaktaydı. Fakat cihada gitmeyi arzu etmesine rağmen bineği olmayan bazı sahabelerin bu ihtiyaçlarını Resulullah (sav) karşılayamayınca evlerine üzüntü içinde dönmekteydiler. Bu kimselerin iyi niyetinin işareti olarak döktükleri gözyaşlarını delil kabul eden Allah, onları cihada katılmamaktan sorumlu tutmayacağını ilan etti. Yani onların gözyaşları üzerinden temize çıkarıp bağışlandıklarının bildirilmesi size ne ifade ediyor?

İnsanları suçlayan, ötekileştiren, kendisine tabi olmayanı affetmeyen Abdurrahman Çelebilerin yaptıkları haksız tutumlar neticesinde insanlar gittikçe Allah’tan uzaklaşıyorlar. Bütün bu yanlış tutumlar, Allah’ın yakmak için sebep arayan (haşa), cehennemi doldurmakta beis görmeyen bir İlah gibi tanınmasına yol açıyor. Bu da insanların Allah’ın mağfiretine sığınmak yerine Resul’ün şefaatiyle kurtulacağı zannını kuvvetlendiriyor. Sonrasında bazıları Resulullah’ı(sav),  Hristiyanlar gibi putlaştırmaya, bazıları Yahudiler gibi hiçe sayma hadsizliğine yöneliyor.

Allah’ın mağfiretinden umudunu kesenlerin insanlardan da umudunu kestiği, gittikçe yalnızlaşıp keskinleştiği ve şiddet taraftarı olduğunun farkında mıyız? Allah, takvasını fücuruna galip getirme gayretinde olan, hatasında ısrar etmeyenlerin kefilidir. Onlara korku ve hüzün yoktur.

Allah’ın, size ve sevdiklerinizin kefili olmasını ister misiniz?

İyi niyetinize sahip çıkmanın sizi ve yakınlarınızı kurtaracağına inanıyor musunuz?

O zaman önce, kim olurlarsa olsun, size hangi garantiyi sunarsa sunsun, hatta sizi nasıl tehdit ederlerse etsinler, kötü niyetine şahit olduklarınızla yollarınızı ayırın. Sonra iyi niyetinize sahip çıkarak onları iyi niyetli olmaya davet etmeye gayret edin…

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');