Sosyal Medya

Eğitim

Danıştay'dan ortaöğretimde başörtüsü kararı

Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde yer alan ve ortaöğretimde başörtüsü serbestisi getiren hükmün yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde yer alan ve ortaöğretimde başörtüsü serbestisi getiren hükmün yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Çocuğu ortaöğretimde okuyan bir öğrenci velisinin, ortaöğretimde başörtüsünü serbest bırakan yönetmeliğin birinci maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada Danıştay 8. Ceza Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini reddetti. 8. Daire, davayla ilgili esas incelemesini ise daha sonra yapacak.

Dava dilekçesinde, tam adı ‘Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’ olan düzenlemenin ilk maddesinin 'Türk Milli Eğitimi’nin gereklerine ve laik eğitim sistemine aykırı olduğu' savunuldu.

Davalı taraf olarak Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı savunma verdi. Savunmada, bu düzenlemenin Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. ve eğitim ve öğrenim hakkını düzenleyen 42. maddeleri ile uluslararası sözleşmelere aykırılık taşımadığı ve hukuka uygun olduğu savunuldu.

Davayı inceleyen Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.Daire kararında, yürütmenin durdurulması kararı için gereken koşulları hatırlattı.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre, 'idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi' durumunda yürütmenin durdurulması kararı veriliyor.

Danıştay, “Bu koşulların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi” dedi.

Daha önce de Türkiye Barolar Birliği düzenlemenin iptali için Danıştay'a başvurmuştu.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.