Sosyal Medya

Güncel

M.Kemal'in Osmanlı Padişahları hakkındaki düşünceleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal'in Osmanlı Padişahları hakkındaki düşünceleri nasıldı? İşte cevabı..İşte Mustafa Kemal'in İzmir İktisat Kongresinde yaptığı konuşmadan bir metin:

“Osmanlı tarihinde bütün gayretler, bütün mesai milletin arzusu, amali ve ihtiyacat-ı hakikiyesi nokta-i nazarından değil, şunun, bunun amalini, ihtirasatını tatmin nokta-i nazarından vuku bulmuştur.

Mesela, Fatih İstanbul’u zaptettikten sonra yani Selçuki Saltanatıyla Şarki Roma İmparatorluğu’na tevarüs eyledikten sonra Garbi Roma İmparatorluğu’na da konmak istedi.

Mesela; Yavuz Sultan Selim, Fatih’in açtığı Garb cephesini tespit ile beraber Asya İmparatorluğu’nu birleştirerek büyük bir İslam ittihadı meydana getirmek istedi.

Kanuni Süleyman, her iki cepheyi tevsi etmek, bütün Bahr-i sefidi bir Osmanlı havzası haline getirmek Hindistan üzerinde nüfuz tesisi gibi şahane bir siyaset takip etmek istedi ve tabii bunun içinde unsur-ı asliyi, milleti kullandı.

Arkadaşlar;

Bütün bu ef’al ve hareket tetkik olunursa, görülür ki, bu kudretli ve azametli padişahlar, siyaset-i hariciyelerini; emelleri, arzuları ve ihtiraslarına istinad ettirmişler ve teşkilat ve siyaset-i dahiliyelerini, bu mevlud-i ihtirasat olan siyaset-i hariciyelerine göre, tanzim mecburiyetinde kalmışlardır…”

Kaynak: yalanyazantarihutansinn.org

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.