Sosyal Medya

Coğrafi durumu

Tarıma elverişli toprakların önemli bir kısmı Nil vadisinde bulunmaktadır.Kuzeydoğu Afrika ülkelerinden olan Mısır, kuzeyden Akdeniz, doğudan Kızıldeniz ve Filistin, güneyden Sudan, batıdan Libya ile çevrilidir. En yüksek yeri Sina yarımadasında bulunan Katerina Dağı (2637 m.)'dır. En önemli akarsuyu Nil nehridir. Topraklarının sadece % 4'ü tarım alanı kalanı çöldür. Tarıma elverişli toprakların önemli bir kısmı Nil vadisinde bulunmaktadır. Akdeniz kıyısında ve Nil'in Akdeniz'e döküldüğü noktada bulunan başkent Kahire'de yıllık sıcaklık ortalaması 21.9 derece, yıllık yağış ortalaması 42 mm.'dir. Yine Akdeniz kıyısında ve Sina Yarımadası'yla asıl Mısır topraklarının birleşme noktasında bulunan Port Said'de bu oran 21.2 derece/173 mm.'dir.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.