Sosyal Medya

Abdülaziz Kıranşal'ın kaleminden: La ilahe illallah devrimi

Müslüman genç, “La İlahe İllallah Muhammedu’r-Rasûlullah” cümlesi ile “La” derken bütün ilahlık iddiasında olanlara “La” deyip onları reddettiği gibi, “İllallah” ile de sadece Allah’ı Rab ve İlah olarak kabul eder.Müslüman gencin ilk ve en önemli sloganı, “La İlahe İllallah Muhammedu’r-Rasûlullah” cümlesidir. Müslüman genç bu cümle ile birlikte mülkünde, kanunlarında, yasalarında ve yönetiminde hiç kimseyi ortak kabul etmeyen bir ilaha iman eder.
 
Müslüman genç bu cümle ile kula kulluktan, nefse kölelikten, şehvete esaretten kurtulup, özgürlüğüne ve gerçek şahsiyetine kavuşur. Çıkarcı ve menfaatçi bütün beşeri düzenlerin yalanlarını, kaygılarını, gündemlerini, sahtekârlıklarını, kepazeliklerini, ikiyüzlülüklerini, ahlaksızlıklarını ve adaletsizliklerini reddeder.
 
Müslüman genç, “La İlahe İllallah Muhammedu’r-Rasûlullah” cümlesi ile “La” derken bütün ilahlık iddiasında olanlara “La” deyip onları reddettiği gibi, “İllallah” ile de sadece Allah’ı Rab ve İlah olarak kabul eder.
 
Bu ret ve kabul, Müslüman gencin hayatında sadece akidevi bir prensip olarak kalmaz. Onun hayatında büyük bir inkılâp ve devrim meydana getiren bu ret ve kabul, Müslüman gencin siyasi, ekonomik, ahlaki ve sosyal hayatının tamamını kuşatan aktif, canlı, her zaman ve mekânda tazeliğini koruyan tevhit merkezli bir ret ve kabul haline gelir.
 
Müslüman genç, itikadi olarak “La” deyip Allah’tan başka bütün ilahları ret ettiği gibi siyasette, hukukta, sosyal hayatta ve uluslararası alanda bütün kanun koyucuları da reddeder. “İllallah” ile de sadece Allah’ı İlah olarak kabul ettiği gibi siyasette, hukukta, ekonomide sosyal hayatta ve uluslararası alanda da sadece Allah’ın koyduğu kanunları, yasaları, ilke ve prensipleri kabul eder.
 
Yani Müslüman gencin siyasi ve hukuksal alanda “La” demesi, bütün beşeri ideolojileri, onların koyduğu yasaları, onların ürettiği ilkeleri reddetmesidir. “İllallah” demesi ise sadece Allah’ı ve onun emrettiği Kur’an nizamını kabul etmesi ve bu nizamın kurulması için mücadele etmesi demektir.
 
Müslüman gencin ekonomik alanda “La” demesi, faizi, haram kazancı, haksız kazancı, kul hakkını, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan sömürü düzenlerini reddetmesidir. “İllallah” demesi ise Allah’ın emrettiği adil paylaşıma dayanan, faizsiz ve adil bir ekonomik düzeni kabul edip bunun için mücadele etmesi demektir.
 
Müslüman gencin sosyal hayatta “La” demesi, bencilliğe, ırkçılığa, ahlaksızlığa ve güçlünün üstünlüğüne dayanan tüm sosyal düzenleri reddetmesidir. “İllallah” demesi ise Allah’ın emrettiği kardeşliğe, yardımlaşmaya, üstün bir ahlaka, takvalı olanın, hakkın ve haklının üstünlüğüne dayanan sosyal bir düzeni kabul etmesi ve bunun için mücadele etmesi demektir.
 
Müslüman gencin uluslararası alanda “La” demesi, emperyalistlerin ve Siyonistlerin kurdukları uluslararası düzenleri ve birliktelikleri reddetmesidir. “İllallah” demesi ise yeryüzünde Allah’ın emrettiği hakka, adalete ve tevhide dayalı, merkezinde İslam birliği olan yeni bir dünya düzenini kabul etmesi ve bunun için mücadele etmesi demektir.
 
Yani Kelime-i Tevhit ile Müslüman genç, fert, aile, toplum ve düzen bazında büyük bir devrim gerçekleştirerek sadece ve sadece âlemlerin Rabbi olan Allah’ı ve Allah’ın koyduğu düzeni kabul etmiş olur.
 
Müslüman genç için Kelime-i Tevhit’in “Muhammedu’r-Rasûlullah” kısmı ise yeryüzünde yegâne önder, rehber, lider ve örnek olarak Hz. Muhammed’in (s.a.s.) kabul edilmesidir. Müslüman genç için rol model demek Hz. Muhammed (s.a.s.) demektir. Müslüman genç için idol demek Hz. Muhammed’dir (s.a.s.) demektir.
 
 
Milli Gazete

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');