Sosyal Medya

Tercüme Haber

Tercüme Haber: Irak'ta mezhep sistemi nasıl ortaya çıktı?

Aralık 2002'de 350 Irak muhalefet politikacısından oluşan bir grup, Londra'daki Edgware Road'daki Hilton Metropole Hotel'de "Irak'ı Kurtarmak ve Demokrasiye Ulaşmak" konulu bir konferans için bir araya geldi. Katılımcıların çoğu yaşamlarının çoğunu sürgünde geçiren ve mesailerini, ABD'nin ülkeye emperyalist müdahale planlarını desteklemek için harcayan Iraklı politikacılardı .Bu konferans sırasında ve ABD'nin Irak büyükelçisi Zalmay Khalilzad'ın baskısı altında Irak'ın siyasi geleceğine karar verildi ve işgalden sonra Iraklılara dayatılan etno-mezhepsel ayırma sistemi olan muhasasa ta'ifia karar verdi

O zamanlar Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (PUK) lideri olan Celal-Talabani, konferansın misyonunu "Irak'a halk, bölge ve varlık olarak birliği geri kazandırmak" olarak tanımladı. 2005 yılında yeni kurulan Irak Kürdistan Bölgesi'nin başkanı olacak Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) lideri Mesud Barzani,  "[ulusal] çıkarların uzlaşması ve korunması ruhu" gereğini vurguladı. Daha sonra petrol bakanlığına başkanlık edecek olan Ahmed al-Chalabi, "yeni bir düşünce tarzı ve demokratik ilkelerin sağlamlaştırılması" çağrısında bulundu. 

Konferansın kapanışında muhalefet, Saddam Hüseyin'in Şii topluluğuna karşı zulmü ve insan haklarına dayalı yeni bir Irak oluşturma konusunda tanımlanan mezhepçiliği kökten çıkarma isteklerini  ve bütün vatandaşları için eşitlik vurgulayan 10 sayfalık bir siyasi açıklama yayınladı. .   

 Bugün, 17 yıldan fazla bir süre sonra, bu bildirilerin çoğunun boş söylemlerden daha fazlası olmadığı açıktır. Şu anda Irak mezhepçi politikada boyun eğiyor, bu da benzeri görülmemiş bir politik krize ve devletin vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılayamamasına yol açtı. 

Muhasasa'nın kökenleri
 
Irak muhalefeti ve Batılı müttefikleri ilk olarak 1990'lar boyunca gerçekleşen bir dizi konferansta siyasi güç ve devlet kaynaklarını üç ana dini ve etnik grup -Şii, Sünni ve Kürtler- arasında dağıtan muhasasa fikrini ortaya attılar.
 
Bu toplantılardan ilki Ekim 1992'de Kuzey Irak'ın Kürt kontrolündeki Salah al-Din beldesinde yapıldı. Orada Saddam Hüseyin devrildiğinde iktidara gelecekleri düşüncesiyle bir dizi yönetim organı kuruldu. .
 
Bu organlar üzerindeki görüşmeler, konferansın Şii, Sünni ve Kürt olan Iraklıların yüzdesini algılamasına dayanarak tahsis edildi ve böylece muhasasa için zemin hazırladı.
 
Katılımcılar bu yeni siyasi sistemi Iraklıları birleştirmenin ve Hüseyin'in diktatörlüğüne demokratik bir alternatif sunmanın bir yolu olarak sundular. Açılış oturumu sırasında Barzani, "Irak'ı diktatörlükten kurtarabiliriz ... Irak halkını kurtarmalıyız ... Saddam Hüseyin'i devirmeliyiz" diyerek Irak'ın geleceğinin mevcutların elinde olduğunu açıkladı.  Daha sonra toplantıyı "tüm Iraklılar için bir zafer" olarak nitelendirdi.
 
Şii lider Mohammed Baqir al-Nassari, katılımcıların Iraklıların özgür olmasını ve "  liderin Sünni, Şii veya Kürt olup olmadığına bakılmaksızın, hükümete yönelik görüşlerini istedikleri gibi ifade edebilmelerini" istediğini söyledi. 
 
ABD ve müttefiklerinin bu konferanslar sırasında benimsenen retorik üzerindeki etkisi, muhalefetin birlik ve insan hakları dilini ve emperyalistlerin "Irak halkını kurtarmak" çağrısını araç haline getirmesinden çok açıktı.
 
1990-1997 yılları arasında İngiltere Başbakanı olan John Major, Salah el-Din konferansında bir araya gelen muhalefete atıfta bulunarak, "Saddam Hüseyin'e gerçek bir alternatif sunabilecek tek muhalefet birleşik muhalefettir" derken aynı dili kullandı.Daha sonra, Irak'ın işgali öncesinde George W. Bush, Washington'un evrensel haklara olan bağlılığını sürekli olarak teyit edecek, tüm insanların "umut ve insan haklarına hakkı olduğunu" iddia edecek ve savaşın Iraklıların onurlu bir şekilde yaşamasına izin vereceğine dair söz vermişti.
 
Bununla birlikte, demokratikleşme ve uzlaşma iddialarının aksine, muhalefetin gerçekte yaptığı şey Irak'ı, Irak toplumunun merkezi ve tek örgütleyici faktörüymiş gibi etno-mezhepsel çizgilere bölmekti. Bu, örneğin İran destekli partinin Irak'taki İslam Devrimi Yüksek Kurulu'nun bir temsilcisinin "azınlığın yönettiği başka bir Irak istemediğimizi" ilan ettiği 1992 konferansında zaten belliydi.   
 
Etno-mezhepsel ayırma sisteminin bölücülüğü, 2002 konferansını eleştirenler tarafından fark edilmedi.Örneğin toplantıyı boykot eden Irak Liberal Demokrat Partisi, "mezhepçiliği orantılı olarak yayma yönündeki tüm girişimlere karşı durduklarını" açıkladı ve sürekli olarak "Londra'daki konferansı Salah Al Din konferansının önerileri üzerine inşa edilmemesi için uyardıklarını" vurguladı.
 
Benzer şekilde, Kuzey Irak merkezli bir grup Kürt ve Arap Sünni Müslüman İslami Hareket sözcüsü İhsan Abdelwazir, konferansta alınan kararların "şehirler arası savaşı Irak'a getireceğini" öngördü.
 
İşlevsiz bir sistem
 
Irak'ın işgalinin ardından Abd liderliğindeki koalisyon tarafından muhalefet iktidara geldiğinde, Muhasasa'yı eleştirenlerin çoğunun öngördüğü şey gerçekleşti. stila sonrası iç savaşı körükleyen sistem, uzlaşma, birlik ve demokrasi hakkında bitmek bilmeyen konuşmalar yapan aynı politikacıların, ortak Iraklılarla istişare edilmeden dayatılan bir siyasi sistemdeki paylarını korumak ve artırmak için şiddeti kullanmalarından büyük ölçüde sorumluydu.
 
Dahası, muhasasa yaygın yolsuzluğu teşvik etti .  Bakanlar portföyleri, kamu hizmeti işleri ve hükümet sözleşmeleri etno-mezhepçi parti hatları boyunca dağıtılmıştı. 2003 yılından bu yana, mezhep ve partizan çıkarlarının çatışması nedeniyle birbirini takip eden Irak hükümetleri felç oldu. Ayrıca büyük bir kurumsal işlev bozukluğu da olmuştu. Sonuç olarak, petrol geliri olarak ayda 6 milyar dolar alacak olan Irak devleti, vatandaşlarına en temel kamu hizmetlerini bile sağlayamadı.
 
Iraklıların muhasasa sisteminin işlev bozukluğunu görmesi uzun sürmedi. Aslında, birçok hastalığına yanıt olarak, geçen yıl Ekim ayında Orta ve Güney Irak'ta kitlesel bir protesto hareketi ortaya çıktı. Protestocular sistemi ve başarısızlıklarını açıkça eleştirdiler ve siyasi değişim çağrısında bulundular.
 
Gösterilerinde sık sık "muhasasa'ya hayır, siyasi mezhepçiliğe hayır" sloganları atıyor, muhasasa karşıtı grafitiler çizip ve mevcut siyasi sistemin, Irak toplumunun tüm kesimlerini kapsadığı yönündeki yüzeysel iddialarla alay eden hicivsel pankartlar asmışlardı.
 
Muhasasa mimarlarının ABD işgalinden önce verdiği konuşma özgürlüğü ve insan hakları konusundaki güvencelere rağmen, protestolara yönelik şiddetli baskı, bunların sadece boş sözler olduğunu bir kez daha göstermiştir. 
 
 
Sadece altı ay içinde yaklaşık 700 göstericinin öldürülmesi ve 30 bin kişinin yaralanması, muhasasayı planlayan ve uygulayan siyasilerin ahlaki iflasını ve siyasi sistemi ne pahasına olursa olsun korumadaki kararlılıklarını ortaya koydu.
 
Kitlesel protestolar, Muhasasa'nın dayatmasınameydan okudu ve Iraklıların ilk kez yeni bir Irak hayal etmesine olanak sağlayan söylemlere meydan verdi. Sonuç olarak, Irak krizinin çözümü mevcut siyasi sistemi tasarlayanlardan değil, aşağıdan, Irak halkından gelecektir.
 
 
Müellif: Taif Alkhudary / Kaynak: the aljazeera.com / Mütercim Hasan Nurhan Çelik
 
 
 
 
 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.