Sosyal Medya

Emperyalizm Müslümanlar adına öldürüyor

Müslümanların tuhaf halleri. Bugünkü karmaşada bu insanların hallerini anlamada güçlük çekiyoruz. Uzun bir zaman önce Batı’dan gelen kavramlarla insanımız arasında bölünmeler ve tasnifler oldu.Bunlar, siyasal gibi görünen, ideolojik unsurlar taşıyan, köken olarak aynı ruhtan kavramlar. İnsanımızın birbirine yabancı olmadığı hâlde ayırıcı ve bölücü kavramlar yüzünden aralarında uçurumlar oluştu. İlerleyen sürede giderek tehlikeli boyutlara vardı.
 
Batı’nın kavramlarından sağcılığı tercih edenler Abede’nin, solcular kendileri de farkında olmadan, Rusya’nın şemsiyesi altına sığındı. Zıtların zıtlaşmasını hızlandıran nedenler de yok değildi. Solun ateizm ve inkârcılık tutkusu… Sağcılar, sanki Abede çok dindarmış gibi onun şemsiyesi altına sığındı. Abede emperyalizminin kuşatmasına göz yumdu. Hatta kendi aleyhlerine olan durumlarda bile sırf sol karşıtı olsun diye Abede emperyalizminin askerlerinin yanında yer aldı. İstanbul’a Abede’nin 6. Filosu gelince solcular “Go home!” derken sağcılar onlara alkış tutuyorlardı. O gün bugündür Abede emperyalizmi ne yaparsa yapsın onların yanında yer alıyorlar. Abede ustaca ve sinsice çıkarları için kimi kurumları, örgütleri destekliyor besliyor, kullanıyor bir süre sonra da onları kendi elleriyle ortadan kaldırıyor. İkiz Kuleler’in vurulması sonrası hız kazandı. Çokça parçalanmış bölgeler bir yandan işgal edilip etki altına alınıyor.
 
Türkiye açısında çember giderek daraldı. Öncelikle küçük lokma denilebilecek ülkeler bir bir etkisizleştirildi. Denetime alındı. Son hamlede Mısır devre dışı bırakıldı ve emperyalizme teslim oldu. Afganistan, Pakistan,  Irak, Kuzey Afrika ülkeleri, Mısır. Son kazan Suriye’de kaynıyor. Etkisiz kılındı ama henüz tam anlamıyla sonuçlanmadı.
 
Oyunlar öylesine ustaca oynanıyor ki Müslümanlar aralarında artık aşılamayan uçurumun eşiğindedirler. Bu durum salt mezhepçilikle çözülebilir bir durum değil.
 
Emperyalizm geliyor Müslümanların topraklarında Müslümanları öldürüyor, ne hikmetse hiçbir tepki vermiyor. Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da Abede emperyalizminin yönlendirmesi ve etkisiyle milyonlarca insan ölüyor. Nedenler öylesine oluşturuluyor ki âdeta Abede hiç sorumlu tutulmuyor. Bu neye benziyor. İnsanın ruhunu alan ölüm meleği Azrail’dir. Hiç kimse ona bir şey demiyor. Bunda ilahi bir hikmet var. Abede ve emperyalizm Müslümanların azraili, her gün yüzlerce can alıyor, hiç kimse kusuru orada aramıyor. İşin tuhafı nedenler başka başka oluşturulduğu için kendi azrailine alkış tutuyor.
 
Türkiye eli kolu bağlı ve kuşatılmış. Hareket alanları bırakılmamış. Ülkemizdeki üslere dahi müdahale etme gücümüz yok. Aleyhimize durumlar geliştiğinde biraz köpürülüyor sonra da unutuluyor.
 
Terör örgütleri, komşuların tutumları, mezhepler ve ırk sorunu hepsi sadece birer bahane.
 
İnsanlar mantıklarını da sağlıklı çalıştırmıyor ve düşünemiyorlar. Kendilerine Azrail olan gücü görmezlikten geliyor. Öyle ki bu Azrail bir gün kendilerine yönelse ona da alkış tutacaklar. Yani kendisini yok edecek olana öylesine gönlen bağlınmışlar ki, suç ve kusuru orada aramıyorlar.
 
Filisin halkı yas içinde. Kendileri için önemli olan Süleymani’nin katline ağıt yakıyor. Filistinli lider Haniye Süleymani’nin cenazesine katılıyor, Filistinli çocuklar ağıt yakıyor.  Siyonizm tedbir alıyor ve telâşlanıyor. Bir yandan da sevinç naraları atıyor. Abede ve yandaşları da öyle. Bizim sağcılar, muhafazakârlar onlarla birlikte sevinç gösterisinde bulunuyor. Yani kendi katiline alkış tutuyor. Şunu unutuyor bu katil veya bu Azrail bir gün kendi kapısına dayanmayacakmış gibi.
 
Kendisi sorunlarını aşamıyor, onun adına Abd emperyalizmi, onu hem parçalıyor, hem birbirine düşürüyor ondan sonra da etkisiz ve zayıf bıraktıktan sonra da ortadan kaldırıyor. Bu ölen Müslüman’mış, değilmiş umursamıyor. Geçmişten gelen sağcılık psikolojisiyle ne yapıp edip kendi düşmanının ve katilinin yanında yer alıyor.
 
 
Müellif: Ali Haydar Haksal / Milli Gazete

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.