Sosyal Medya

Abdurrahman Dilipak: Kimse yoğurdum kara demiyor

Kimsenin liderine, örgütüne, şeyhine bir şey demeyeceksin, dersen sana demediklerini bırakmazlar. Öte yandan; onların yanında başkasına ne dersen de.Allah’ın emrine uymazsan haram, Resulün sünnetine uymazsan mekruh onlar gibi düşünmezsen dinden çıkarsın, ya da hain olursun. Onların yanılmaz kutsal, la yüs’el, sözleri tartışılmaz liderleri, örgütleri, şeyhleri, kanaat önderleri, ideolojileri vardır. Onlar ne derse desinler doğru söylemektedirler. Onları her sustuklarında alkışlamanız gerek. İcabında, “Öl de ölelim, vur de vuralım, emret komutanım” demelisiniz.
 
Bu anlamda mesela Demirel, “Bana filan topluluk adam öldürüyor dedirtemezsiniz” demişti. İşte o hesap.
 
Ben zaman zaman “İnni küntü minezzalimiyn” diye bazı şeyler yazıyorum ya. “Dinle ey nefsim” diye özeleştiri yapıyor, bu yanlışlardan uzaklaşmamız gerektiği yoksa acıklı bir azabın bizi yakalayacağı uyarısında bulunuyorum.
 
Kimsenin masum olmadığını, Şeytanın, Peygamber çocuklarının bile başına musallat olduğunu, bazan onları yoldan çıkardığını, ama aynı zamanda Firavun’un sarayında Musa’lar olabileceğini hatırlatıyorum ya, bu eleştiri bizim solcuları mest ediyor.
 
Her Müslümanım diyen masum değil diyorum. “Vay o namaz kılanların haline ki..” diye başlayan ayeti hatırlatıyorum, “iman ettim demekle yakamızın bırakılıverilmeyeceğini” söylüyorum. İslam tarihinde birçok güzellikle yanında büyük yanılgılar, çelişkiler yaşandığını da hatırlatıyorum.
 
Geçen gün Ulusal Kanal’da bir sunucu benim yazımı okuyor. “Bak Dilipak da gericilerin iç yüzünü nasıl anlatıyor” diye okurken, “bu haksızlıklar her yerde var, sağı-solu, milliyetçisi, liberali ulusalcısı yok” diye bir cümle var orada. Onu da okudu. “Bak bu olmadı işte” diye başladı. “Ulusalcıların hiç kimseye haksızlık yapmadığını, asla hiçbir ulusalcının bu işlerde payı olmadığını, olamayacağını anlattı. Uzun uzun bir ulusalcı güzellemesi yaptı.
 
Ulusalcılar insan değil mi! İnsan hata yapar. Şeytan, Peygamber eşlerine, çocuklarına musallat olabiliyor, onları yoldan çıkarabiliyor, ama ulusalcılara hiç ilişmiyor, sahi nasıl oluyor bu iş. Şeytanla anlaşmanız mı var, size ilişmemesi konusunda :) “Bana ulusalcılar yanlış yapıyor dedirtemezsiniz” diyor adeta. Aynen Demirel gibi.
 
Ben diyorum ki, “Müslümanlar yanlış yapmamalı”. “Yanlış yapmaz” demiyorum. Siz de “ulusalcılar yanlış yapmamalı” deyin, tamam bu erdemli bir duruştur. “Yanlış yapmaz” derseniz, doğru söylemiş olmazsınız.
 
Memleketimizde birçok kişi de bu kafada. Onlara liderin, şeyhin yanlış yapabilir dedirtemezsiniz. Onlar “Masum”durlar. Ve tabii eleştirilmez, sorgulanamaz da.
 
Bu sunucu zat, beni, kendi kardeşlerimi de eleştirdiğim için aslında bir bakıma kutluyor. Bunu erdemli bir duruş olarak görüyor ama, nasıl oluyorsa iş kendi grubuna gelince bu erdemli duruşu göstermiyor. İşte asıl sorun da burada gizli ve bu sorun her kesimde var.
 
Yazının başlığına dönelim, şarkı sözünde ne diyordu: “Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca”. Zaten ben seçmişsem o güzeldir. Mantık bu. Bu çok “ben merkezci” bir bakış.
 
Narsizm diye bir şey var. Bu kendini beğenmek, bencillik’ten öte kendini kutsamak gibi bir şey. Burada sadece kendinden ibaret bir “ben” değil, onun içinde bulunduğu her yapı ona göre kutsaldır, hata yapmaz ve eleştirilemez. Bu din, mezhep, tarikat, örgüt, ulus, lider hatta futbol takımı bile olabilir. Kendine tapınmak gibi bir şey! Irkçılık da bunun bir çeşidi. Bugün siyasette de bir “sosyal narsizm“ yaşanıyor.
 
Birilerini ne kadar yüceltiyorsanız aynı zamanda ötekini o kadar aşağılıyorsunuz demektir. Bu kadın erkek ayırımcılığında da kendini gösterir. Bu durum aynı zamanda, kendini zayıflatan, kendine karşı tehdit olarak, rakip olduğu herkese, her şeye karşı düşmanlığa, hatta sadizme dönüşebilir. Bu grubtakiler kendi nefislerini terbiye etmek yerine, başkalarını terbiye etmeye kalkarlar. Zaten Tanrı kıralların İlahlık ve Rablik iddiaları da böyle bir şey. Kendi ideolojilerini dinleştirenler, “Tek adamcılık” tam da böyle bir şey.
 
Onlar güzele “güzel” demezler, güzel kendilerine aid değilse. 
 
Kendilerini hayatın ve hakikatin merkezinde görürler. Her şey onlar için, onlar tarafından ve onlara göre olmalıdır. Aslında faşistler, solcular, siyonistler, sağcılar hep aynı şeyi söylüyor. Faşistler, “Her şey Almanlar için, Almanlar tarafından, Almanlara göre” diyordu. Sol, sosyalistler de “Her şey işçi sınıfı için, işçi sınıfına göre ve işçi sınıfı tarafından” demiyor mu? Siyonistler de aynı şeyi söylüyor: “Yahudiler için, Yahudilere göre ve Yahudiler tarafından.” Kapitalistler de bu formülde tekrarlanan grub adının yerine kendi adlarını yazıyorlar. Sonuçta, temel olarak hiç birinin diğerinden farkı yok.
 
Bunlar siyaset yaptıklarında devlet kadrolarını kendi adamları ile doldururlar, ihaleler kendi adamlarına verilir. Kararlar onların lehine alınır. Şeytan’ın en kadim hilesidir bu. Şeytan müşterisine göre, bu yalanını her zaman muhatabının inanç, gelenek ve değerlerine göre süsler. Ve her kesimden insanlar kulağa hoş gelen sloganlar, şarkılarla gider, sonunda aynı yanlış çukuruna düşerler. Ve sonunda bu çukurlara düşenlerin varacağı yer aynı cehennem çukurudur, Allah korusun.
 
Ben yanlış gördüklerimi eleştirmeye devam edeceğim, yanlış yapan bizdense özeleştirimi de yapacağım. 
 
Neyse, “herkesin dini kendine”. “Yapmayın” diyoruz ama dinleyen de pek yok gibi sanki.. Eee, ne yapalım, sonuçta imtihan oluyoruz. Birileri nasıl cennete ya da cehenneme gidecek, işte böyle. O zaman durmak yok, yola devam.. Nasıl olsa bu dünyada yapıp ettiklerimizin hesabının sorulacağı bir gün var.
 
Selâm ve dua ile.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.