Sosyal Medya

Sağlık

Gıdalara vitamin eklenecek

Vitamin, mineral ve belirli diğer ögelerin gıdalara eklenmesine ilişkin usul ve esaslar, Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatına uyum çerçevesinde yeniden düzenlendi. Buna göre vitaminler ve mineraller, genellikle gıdanın yapısında doğal olarak bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, belirlenen durumlarda gıdalara eklenebilecek. Ekleme et, sebze ve meyvede yapılamayacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi̇ Gıdalara Vi̇tami̇nler, Mi̇neraller ve Beli̇rli̇ Di̇ğer Öğeleri̇n Eklenmesi̇ Hakkında Yönetmeli̇k" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, tüketicilerin korunması amacıyla vitaminler, mineraller ve belirli diğer ögelerin gıdalara eklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde düzenlenen yönetmelik kapsamında, insan vücudu tarafından biyolojik olarak kullanılabilen formlardaki vitaminler ve mineraller, genellikle gıdanın yapısında doğal olarak bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, belirlenen durumlarda gıdalara eklenebilecek. Örneğin, söz konusu maddelerin eksikliğinin klinik veya subklinik kanıt ile ispatlanabildiği veya besin öğelerinin alım düzeyinin düşük olduğunun tahminen gösterilebildiği nüfusta veya nüfusun belirli gruplarında görülen vitamin veya mineral yetersizliğinde bu maddeler gıdalara konulabilecek.

Et, meyve ve sebzeye vitamin eklenmeyecek
 

Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla meyveler, sebzeler, kırmızı et, kanatlı eti ve balık dahil işlenmemiş gıdalara vitamin ve mineraller eklenemeyecek. Gıdalara eklenebilecek vitamin, mineral ve diğer öğeler ile ilgili yeni başvurular veya değerlendirme talepleri Bakanlıkça değerlendirilecek. Bakanlık, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü hallerde oluşturulacak Bilimsel Komisyonun görüşüne başvuracak.

Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecilerine 31 Aralık 2019'a kadar söz konusu hükümlere uyma zorunluluğu getirildi.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.