Sosyal Medya

Kürsü

Çağdaş Türk edebiyatında tanzim ve satış

Sizi bilmem, ama ben bu mağazalara ne zaman alış için gittimse de hep satışa geldim. Bir kere mağara diyecek gibi ağzınızı açıp birden vazgeçerek mağaza diyorsunuz. Bizim çocukluğumuz sadece giyim kuşam ürünlerinin satıldığı yerlere mağaza denildiği bir zamana denk düşer.