Sosyal Medya

Makale

Dava Bilinci

Dava, inancın bayraklaştırılması manası taşır. Şayet iman-tevhid inancı bayraklaştırılmazsa onun varlığını devam ettirmek ve amacına ulaşmak mümkün olmaz.

      Müslümanların davası İslam davası ve diğerleri... İnsan batıl davayı da kendisi için dava yapabilir ve bu uğurda yani batıl davası uğrunda ölebilir. Örneğin Ebu Cehil gibi...

      Bir davanın hak mı- batıl mı olduğu onun referansından anlaşılır.

      Mümin dava bilincine sahip olandır. Yeryüzünde tevhidin ve adaletin hakim olması için mücadele edendir.

      Değerlerin, ilkelerin hatta inançların bazı zorluklar karşısında buharlaştığı bir zaman diliminde, bilinçli mümin davasından asla taviz vermez.

      Dava sahibi mümin, yeryüzünde şuurlu tanıklık eder. O, içsel düşünce devrimini gerçekleştirmiştir, artık onurlu eylemlere doğru bir aşk fırtınasıyla kanatlanmaya hazırdır.

      Dava bilinci, Allah'a kayıtsız şartsız güvenmektir.

      Dava bilinci, Allah'ın gözetiminde ahlaklı olmaktır. Eylemde, duyguda, düşüncede ahlaklı olmak.

      Bilinçli mümin çağın en ağır yükünü taşıyandır. Bu yükü taşırken imanında yara açmaz. Hayatın dehlizlerinde kaybolmaz. Direnci yitmez ve tükenmez, mazeretler üretmez. Teslim olduğu hakikatin hasadını toplayacağına inanır.

      Şunu unutmayalım, dava bilinci insana imanını imtihan ettirir. Hz İbrahim gibi, Hz Yusuf gibi ve diğer önderler gibi.

      Dava bilinci insanı pişirir, olgunlaştırır. Çünkü hüzünler, acılar en sahih belleğidir insanın, unutturmayandır.

      Dava adamı hüznün ve acıların kuşatmasındadır. adeta adının başucundadır. Attığı her adımda yanındadır.

      Dava adamı acısının, hüznünün, sancısının değerini bilendir. Direniş ruhunu taşır.

      Direnen yürek yük olmaz, yük alır. Dava bizimle kaim değil, biz dava ile kaimiz der.

      Dert, aşk, amel sahibidir.

      Allah'ın dilediği biçimde bakar, görür ve yapar.

      Dava adamının tek bir taassubu vardır; hakikat. O, hakikatin hatırını onun bunun hatırından üstün tutar. Allah'a dayanır. O'na dayanmak imanın toplamıdır.

      Dava bilincine sahip mümin;

      Yaşının kıymetini bilir.

      Mücadele ruhu daima uyanık olur.

      Çıkarcı ve bencil olmaz.

      Liderleri masum telakki etmez.

      Büsbütün kabulcü ve redci olmaz.

      İbadetlerine-ahlaka önem verir.

      Kaba ve katı olmaz, sabırlı olur.

      Eleştiriye açık olur, istişareyi ön plana çıkarır.

      Kendi nefsinden önce kardeşlerinin ihtiyaçlarını düşünür. Onlarla paylaşmanın hazzını yaşar.

      Hoşgörüyü elden bırakmaz.

      Umutsuzluğa hiç kapılmaz.

      Allah'a ve hesap gününe inanır ve o günün dehşetinden ürperir. Kayıtsız ve şartsız Allah'a teslim olur.

      Takva elbisesini giyer. Tevhid kalesine girer.

      İrfan ve hikmetle görür.

      Dua ile Allah'a sığınır.

      İbadetlerle  Rabb'ine yaklaşır.

      Hayatı, iman ve cihaddan ibaret sayar.

      Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirir...

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.