Sosyal Medya

Makale

Tevhidi Gereği Gibi Anlamak

Müslümanların bugün küfrün karşısında tek ses, hainlerin karşısında tek yürek, zalimlerin karşısında tek vücut olabilmesi her şeyden önce mezhebini, meşrebini, ırkını, dilini, coğrafyasını ve ideolojisini değil, İslam’ın tevhid ve vahdet anlayışını esas almasıyla mümkün.

Düşünce felç, akıl iptal duygular hâkim ilişkiler şeyh–mürid ilişkisi eleştiri yok, istişare yok, liderler ilahlaştırılmış, ilim kör, hikmet yitik, rüyalar âleminde İslam âlemi perişan... Şirkin ve küfrün bataklığında ruhlar kirlenmiş durumda. Cehenneme insan üreten şirk sisteminin hegemonyası altında tüketim çılgınlığı içinde dünyevileşen, bencilleşen, fıtratına yabancılaşan, Allah ile bağlarını koparan, yozlaşan, ruhsuzlaşan toplumsal yapının içindeyiz..

Bu toplumu yeniden fıtratına, Allaha döndürmeliyiz... Bunu inkılapçı bir imanla Gerçekleştirebiliriz. İslam ağacını yeşertebiliriz.

İnsanı kurtarmak için, her türlü zilleti, yabancılaşmayı irade felcini, akli sapmalar ve varlık zaafını atmanın tek yolu dini gerçek kaynağına döndürmek ve dini düşüncenin yeniden sahih bir şekilde oluşmasını sağlamaktır. Sahte tanrıların, ilahların tutsaklık ve egemenliklerinden kurtulmak için Allah’ın yaratıcı ve kurtarıcı gücünden ilham almak, gerçek İslam’ı gündemleştirerek Müslümanların bu vahim durumunu değiştirmek zorundayız.

Vurdumduymazlık, hurafeler, cehalet, meskenet, zillet, şirk, zihinlerin kokuşması, şuur felci, ruh hastalıkları kişilere liderlere tapma, zulmün ve fitnenin yaygınlığına gibi sapkınlıklara, hastalıklara dur demek istiyorsak Kur an’ın Fatiha kapısını çalacağız, o kapıdan girip Kur an ın, ilahi söz sarayının odalarında, kurtuluş işaretlerini, haritasını, reçetesini, emirlerini, yasaklarını göreceğiz Rabbimizin...

Siz ey kurtuluş arayan insanlar, özgürlük kavgası veren toplumlar, adalet nerde diyen sınıflar, halka tapan aydınlar yoksul, yoksun ve dertli ruhlar... Siz ey ezilmiş ve hor görülmüş insanlar, cehaletin simsiyah tapınaklarının kurulduğu bu modern kentlerde, Allah ın söz sarayına sığınınız. Kurtuluş orada, reçete orada, özgürlük orada... Aydınlatıcı tevhit ve adalet meşalesini alarak, karanlık günleri-yılları aşıp gidiniz... Bu tevhit meşaleleriyle örümcek ağından örülmüş firavun düzenlerini, saltanatlarını, despotluklarını kralların tahtlarını, kuklalarını, doğunun ve batının faşistlerini Allah ve peygamber düşmanlarını yerle bir edip, bu inkılapçı bir imanla gerçek uyanış hareketini başlatalım vicdanları ve akılları özgürleştirelim...

Allaha dönmek ve yeniden Allah’ın iman ipine sarılmak ölüme dönmek değil, arzuları mezara gömmek değil, dini ve arzuları mezarlıktan çıkarmak, iman ve Cihat ruhunu diriltmek, aşkın ateşini yeniden körüklemek. Nemrut u çökerten ve putları kıran İbrahim in Tevhid bayrağını yıkıntılar üzerinde yeniden dalgalandırmak, uyanışın kesik kollarını yeniden takmak, adalet ve özgürlüğü esas köküne çevirmektir.

İslami tüm ilke ve değerler tevhidi bir yapılanma ameliyesini kurmak ve yaşatmak içindir. İnsan insanlığını, Müslüman Müslümanlığını bu değerlerle kazanır. Müslüman kişiliğini bu değerlerle kazanır ve korur. Tevhidi değerleri kullanmayan Müslüman bir birey ya da topluluğun varlığı bir kıymet ifade etmez. Günümüzde Müslümanlar modern küfür sistemlerine özgü sosyal alışkanlıklar ve davranışlar kazandıkları için İslami vakar ve haysiyeti gereği gibi temsil edememektirler.

Tek çare, tevhidi gereği gibi, Allah’ın razı olacağı şekilde anlamak ve yaşamak, fıtratımıza, Allaha dönmek…

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.