Sosyal Medya

Makale

Cyborg Tipler

Cyborg kelimesi; cyber (siber) ve organizm (organizma) kelimelerinden oluşur. Cyber, “sanal”; organizma ise, “canlı varlık” demektir. Sibernetik organizma, biyolojik ve yapay (elektronik, mekanik, robot, vb.) kısımları bünyesinde toplayan canlılara verilen isimdir.

Yarı mekanik, yarı canlı özellikleri ile bilim kurgu filmlerinin baş aktörleri olan bu cyborglar,dışarıdan verilen komutları kendi mekanik bilgileriyle yorumlayarak işlem yapar, yapıcısının güdümüne açık ve onun verdiği komut ve bilgi yüklemesine bağlı olarak hareket ederler. Dolayısıyla ne tam makine ne de tam bir canlı organizmadırlar. Sadece programlandıkları gibi davranan bu varlıklar, kendilerine çizilen yolun dışına çıkamazlar.

Dünyanın pek çok yerinde süregelen eğitim faaliyetleri, cyborglara benzer makine insanlar üretir. Böylece ezbere dayalı, muhakemeden uzak bir sistem içinde sorgulamadan teslim olmayı, anlamadan kabul etmeyi, içselleştirmeden ayak uydurmayı öğrenen çocuklar, kendilerine biçilen rolleri zorlanmadan üstlenirler. Taklit ve takip etmeyi, tabi olup itaat etmeyi öğrendiklerinde kendilerinden bekleneni yaparak mutlu olurlar. Bu düzende her şey önceden bellidir. Nasıl davranacağını bilmek yeter. Niçin sorusu asla gündeme gelmez.

21. yy. da kısmen bilim kurgu filmlerine konu edilen ve muhtemelen önümüzdeki yüzyıla kalmadan da epey geliştirileceği düşünülen bu cyborglar, aslında çok uzun zamandır dünyamızda var. Üye, işçi, eleman, yoldaş nitelemeleri altında iradesini kayıtsız şartsız birilerine teslim eden niceleri gibi…

İlmin teknolojiyle donandığı bir yüzyılda; nihai amacı, adil bir ortamda özgür bireyler yetiştirmek olan modern dünya insanının gözü önünde bu kadar cyborg üretilebilmesi gerçekten çok şaşırtıcı değil mi?!..

Gassal’ın elinde meyyit olmak da böyle bir kurgudur. Başkasının aklıyla düşünmek ve sonsuz bir güven içerisinde lider ya da önder tanıdığı kişiye bağlanmak. Âdeta önceden programlanmış şekilde kendisi için çizilen kadere razı olmak. Asla soru sormamak ve sorgulamamak.

21. yy. da kısmen bilim kurgu filmlerine konu edilen ve muhtemelen önümüzdeki yüzyıla kalmadan da epey geliştirileceği düşünülen bu cyborglar, aslında çok uzun zamandır dünyamızda var. Mürit, şakirt, muhip, ahi nitelemeleri altında iradesini kayıtsız şartsız birilerine teslim eden niceleri gibi…

İlmin kitaba dayandığı bir yüzyılda; nihai amacı, insanın onurunu korumak ve iradesini ayakta tutmak olan bir dinin müntesipleri elinde bu kadar cyborg üretilebilmesi gerçekten çok şaşırtıcı değil mi?!..

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');