Sosyal Medya

Makale

Okul Karnesinin Sağındaki Notlar

Her yılsonunda öğretilenler konusunda başarılı veya başarısız olduğunun bir üst sınıfa geçmek veya sınıf tekrarı olarak bir sonuca varıldığının göstergesi karnedir. Karnenin sol tarafında, görülen derslere yönelik yapılan sınav sonuç ortalamasını gösteren notlar vardır. Hangi dersten başarılı ve başarısız olunduğu apaçık bellidir. Başarısızlığın nedeni asla öğretmen değildir(!) Karnelerde alınan bu not ortalaması geleceğinizi belirleyecek(!) seçme sınavına az ya da çokça katkı vermesi yönünden de önemlidir. Ama en vahim olan sınavlardan başarılı not almanız o konuyu bildiğinizin göstergesi sayılmasıdır(!)

Karnenin sağ tarafındaki ‘Davranışlar’ başlığıyla verilmiş değerlendirmeler ise eğitim ile alakalıdır. Bu notlar, alınan öğretimin ahlakınıza yansımasını, eğitilip eğitilemediğinizi ortaya koyması açısında oldukça değerlidir. Bu davranış puanlamasının sonuçları aile terbiyesine ek olarak öğrencinin okulda da eğitildiğinin göstergesi sayılabilir mi? Yoksa devletine itaatkâr muhafazakâr birey oluşturma projesinin başarısının bir göstergesi midir? Ayrıca karnenin bu bölümü öğretimin ilk sekiz yılına aittir. Lise ve sonrasında ‘Davranışlar’ başlığıyla bir değerlendirmenin ilanına gerek görülmez. Karnenin sağ yüzünde şube rehber öğretmeninin ‘Davranışlar’ başlığıyla verilmiş bu ‘davranış puanlaması’ şu başlıklar altında yapılır;        

-Okul Kültürüne uyum

-Öz Bakım

-Kendini Tanıma

-İletişim ve Sosyal Etkileşim

-Ortak Değerlere Uyma

-Çözüm Odaklı Olma

-Sosyal Faaliyetlere Katılım

-Takım Çalışması ve Sorumluluk

-Verimli Çalışma

-Çevreye Duyarlık

Kuran kursları, İmam Hatipler ve İlahiyatlarda görülen din öğretiminin kişiyi mümin ve muttaki kılma oranını yani eğitip eğitmediğini gösteren yukarıdakinden daha da kapsamlı değerlendirmeler yapılması gerekmez mi? Yoksa İslam dinin öğretimi, dini yaşamayanlarca öğretilen bir mesleğe dönüşmez mi?

Buna ek olarak bütün yıl vakıf ve derneklerde Tefsir, Hadis, Fıkıh, Tasavvuf, Akaid, Kelam, konusunda ders gören, her yaş gurubundaki tarikat veya cemaat mensupları istekle devam ettikleri bu öğretim çalışmaları sonunda öğretilenlerle eğitilebilmişler midir? Yoksa öğrendikleriyle rahatlamış ve karşı cenahı hangi konuda sıkıştırabileceği konusunda yeni saldırı taktikleri öğrenmiş yüksek egolara mı ulaşmışlardır? Din adına öğrendikleriniz sizi, ahlaklı, adil, merhametli, başa kakmadan paylaşmayı seven, kanaatkar, sabırlı, gösterişten kaçan, kötülükte ısrar etmeyen, affetmeye yatkın hale gelmenizi sağlamış mıdır? Ya da yukarıdaki başlıklara göre çevreniz sizi değerlendirse sonuçta ‘iyi bilirdik” derler mi?

Dostlar hepimiz ÖSS’ye (Ölüm Sonrası Sınav) hazırlandığımız şu imtihan günlerinin ne zaman biteceği hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Niyetlerimiz bilen Allah’ın önünde sonsuz geleceğimizin belirleneceği o zorlu günde her yapılanın ortaya çıkacak olması telaşlandırıyor mu? Yoksa nasıl olsa cennete kapağı atarım zannıyla yapılanlar yanınıza kâr mı kalacak? Sizce çağrılan derslere devamlılığınız eğitildiğinizin mi yoksa oyalandığınızın mı bir ifadesi?  

Öte yandan, Biz her insanın kaderini (kendi) boynuna dolamışızdır; öyle ki Kıyamet Günü onun önüne, her şeyi açık seçik kaydedilmiş bulacağı bir sicil çıkaracağız(Ve o Gün ona) “(Şimdi) oku sicilini!” (denecek), “(Çünkü) bugün kendi hesabını kendin çıkaracak durumdasın!” (İsra / 13-14)

Sahi kendi notlarımızı kendimizin vereceği güne hazırlık için ne yapıyoruz?

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');