Sosyal Medya

Makale

Peygamber Bugün Yaşasaydı Kimi Desteklerdi?

25 yıl önce mezunlar pikniğinde bir ağabey, kooperatifçiliğin öneminden bahsediyordu. Fakat kendisine göre can alıcı olan tespitlerine ve bu yoldan elde edilecek kazanımlara ait ateşli sohbeti pek ilgi çekmiyordu. İşte o an ağzından “Peygamber bugün yaşasaydı kooperatifçilik yapardı” sözü kaçıverdi. Daha sonra bunu ispat cihetinden Asrı Saadet’ten örnekler getirmeye çalışması çaresizliğinin göstergesiydi. Kanımın donduğunu hissetmiştim. Dini siyasete alet ediyorlar diye suçlananlar, projelerine peygamberi alet etmekle laikleri haklı çıkarıyorlardı.

 

İnsanın davam diye vehmettiği gayretini sürdürürken böyle düşüncelere sahip olması anlaşılabilir. Ama kendi iktidar alanını sağlamlaştırmak için alemlere rahmet olarak inmiş Resulullah’ı (sav) birleştiriciliğinden koparıp kendini destekleyen konuma indirgemek, tam manasıyla bir hezeyandır. Daha sonraları çeşitli dava propagandalarında buna benzer aymazlıklara tepki koymam bir şeyleri değiştirmekten çok benden uzaklaşılmasına bahane oldu.

 

İnsanların bugünkü koşullarla dünü yorumlamasına Anakronizm deniyor. Bir iddiayı sürdürenler, rakiplerinden sıyrılıp öne çıkmaları veya yakaladıkları iktidar alanlarını devam ettirmeleri için kendilerini dorukta gösteren bir tarih yazımına girişirler. Yani bugünün doğru seçiminin onlar olduğunun en önemli işareti, geçmişte doğruluğu kanıtlanmış olanların onları ve yaptıklarını işaret ediyor oluşudur.(Kemalistler bu çukura düştüler.) Nasıl geleceğe yönelik desteksiz iddialar kehanet diyorsak bu da geçmişe yani tarihe yönelik bir ihanettir.

 

Bu şeytanilikler bu zamana has değildir. Resulullah(sav) zamanında tüm zulümleri icra eden Müşrikler ile Medine pazarını faizle sömürmekle yetinmeyip kendi iktidar alanını kabul etmeyen dindaşlarını bile öldüren Yahudilerin iddiası İbrahimi olmalarıydı. Yani İbrahim yaşasaydı biz gibi yapardı yalanı, tüm zulümleri örtme girişiminden başka bir şey değildi. Tarihi kendi lehlerine hizmet eder hale getirenlere, geçmişin ve geleceğin sahibi Allah, Âli İmrân suresinde seslenir;

 

67-İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan’dı, o, Hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir Müslüman idi.. Allah’a ortak koşanlardan (müşriklerden) de değildi.

 

65-Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?

 

Kitaplarını tahrif edip peygamberlerini putlaştıran Ehli Kitap ile Aziz heykellerinin ardına sakladıkları menfaatlerini devam ettirmek isteyen Müşriklerin, İbrahim’i, zulümlerine ortak etme ihaneti, Hanif olan Muhammed (sav) üzerinden yalanlanmıştır.  Yani kitaplarını tahrif edenler tarihi de zulümlerini onaylayacak şekilde tahrif etmekten çekinmezler. Resulullah(sav), geçmiş peygamber ve ümmetleri ile ilgili rivayetleri, iktidarını kuvvetlendirmek için asla kullanmamıştır. Bilakis Kuran’da kendisine örnek gösterilen peygamberlerin yolunu devam ettirmiş, o Nebiler üzerinden anlatılan ilkelere sonu kadar bağlı kalmıştır.

 

Mensup olunan birlikteliğin Fırkayı Naciye olduğu iddiasını sürdürülenler bu tezlerini ispatı cihetinde tarihe ihanet etmemelidirler. Zira her gün okuduğumuz Fatiha süresinde doğru yolda olmanın en bariz açılımı, geçmişte hidayete erdikten sonra, Kuran ile onandıkları ispat edilenlerin yolunu devam etmek. Bunun yanında, tarihi tahrif eden Hıristiyanların ve Yahudilerin izinde olmadığını ispat etmektir. Yani son kitabın muhatapları tarihi tahrif edenlere karşı duranlardır.

 

Şimdi o toplumlar geçip gittiler; onların kazandığı kendilerine yazılacak, sizin kazandığınız ise size; ve siz, onların yaptıklarından ötürü yargılanacak değilsiniz.(Bakara /134)

Velhasıl kardeşim, kimileri aydınlık yarınlar adına seni gaip olan gelecekle kandıracak. Kimi de geçmişin şanlı günlerinin bugünü olduğu iddiasıyla peygamberi bile kendini destekleyen olarak  maziyi kullanmaya yeltenecek. Ama kesinkes bilmelisin ki, bizi bu zaman ve bu mekanda var eden Allah, bu zamanda ve bu mekanda neler yaptığımız ile ilgili bize hesap soracaktır.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');