Sosyal Medya

Makale

Dava Bilinci

Dava,  inancın bayraklaştırılması manası taşır. Şayet İman bayraklaştırılmazsa,  onun varlığını devam ettirmek ve amacına ulaşmak mümkün olmaz.

 

Biz müslümanlar davası islam Davasıdır. Biliyoruz ki ,  iki türlü dava vardır. İslam davası ve diğerleri. Yani insan hak davayı olduğu kadar batıl bir davayıda kendisi için dava yapabilir.

 

Bir davanın hakmı batılmı olduğu referanslarından anlaşılır. Hak davayı tarif ederken de kişisel duygu ve yaklaşımlar dan sakınmak lazımdır. İslamın bütün prensipleri ortadadır. Müslüman dava sahibi olurken yeni bir dava icat etmez. Davasız adam, yönü, yolu tavır ve tutumu belli olmayan adamdır. En büyük tehlike davanın yerini fikirsizliğin almasıdır.öteki tehlike ise davanın ele ayağa düşmesidir yani tepkisel, amatörce ve bilgisiz bir şekilde dava iddiasında bulunmaktır.

Değerlerin, ilkelerin hatta inançların bazı zorluklar karşısında buharlaştığı bir zaman diliminde yaşıyoruz yılgınlık çözülmüşlük bütün toplumsal katmanlara sirayet ederek içselleştiriliyor, normalleştiriliyor temel bir davranış kalıbı haline geliyor .sıradanlaşıyoruz, hızla çölleşiyor yürekler karanlık bir çağı , modern cahiliye çağını yaşıyoruz insanın insanlığını yokettiği, esfel-i safiline yuvarlandığı bir zaman dilimindeyiz.

Böyle zamanlarda bir kavrama güvenmeliyiz:bilinç. insanı temelden sarsan kavram bilinç şuurlu tanıklık.fikri-zihni-kalbi, içsel iman devrimini gerçekleştirenler çağın tanıklarıdır. Dava adamlarıdır ancak bu insanlar onurlu eylemler ortaya koyabilir.insanlığın kalbine nüfüz edebilirler.

Bilinç;kimlikaçlığını giderir. İman ve güveni dengeler.

Allah'a kayıtsız şartsız güveni tesis eder.

Bilinç;çirkinleşen, yozlaşan, kirlenen, değersizleşen dünyada temiz kalabilmenin teminatıdır.

Bilinç üç temele dayanır:

1) Hassasiyet(Ahlak ve duygululuk)

2) İrade (nefse hakim olma)

3) İman (mutlak varlık Allah'a kayıtsız şarsız teslim olma)

Bilinçli olmak, kitabın gölgesinde o'nun korkusuyla yaşamaktır.

Bilinçli mümin çağın en ağır yükünü taşıyandır .

Bilinç ,  o'na sığınarak hürleşmek,  iman zenginliğine kavuşmak.

Dava bilincine sahip mümin, Allah'ın gözetiminde olduğunu bir an bile unutmadan, eyleminde, duyğusunda, düşüncesinde Ahlaklı davranandır.

Dava bilincine sahip mümin, imanında yara açmaz.İmanını, har vurup harman savurmaz.

İmanda yaralar nasıl açılıyor ?

Dünün sıkı adamları hayatın dehlizlerinde yitiyor. Kırılmalar, dökülmeler yaşıyorlar. Herkez kendi içinde doğru evriliyor, paraya, makama, mala, şöhreti, yata, kata dünyanın şehvet ve lezzetlerine zarafiyeti olanların direnci tükeniyor ve tüm değerlerini sıfırlıyorlar..kıytırık mazeretlere sarılıyorlar..Hakikatin hasadını toplanmadan, dümeni dünyanın geçici haslarının pazarlandığı panayırlara kırıyorlar...

Bu çağ insanda iki öğretiyi azalttı ve yok etti

1. Bilinç ve ahlak

2. Onur ve izzet

İnsanımızın, eğik, büyük, ezilmiş, yalpalayarak yürümesi bundandır.

Dava bilinci, insana imanını imtihan ettirir.dünya'nın ağırlıklarından kurtarır..

Yeryüzüne yalın bir bakış atar mülkten azade olarak hayatı anlamlandırır..

Mülkün köleleri olmaz...

Dava bilinci, insanı pişirir, adam eder, acılar çeker ama bu acıları anlamlıdır ki ,  acı ve hüzün en sahih belleğidir insanın. unutturmayandır.

Dava bilinci,  acıların ve hüzünlerin kuşatmasındadır o hep adımızın başucundadır. Attığımız her adımda yanımız'dadır.

Nuhun nasırlı ellerine, nebevi hüzne eşlik eder.

İbrahimin yüreği onunla genişlemiş.ismail onunla umutlanmış bilinç hüzne bulaşınca, bizi silkeler,  bizi sınar,  sabırda usta kılar.

Ama ne yazık ki;ne acılarımızın değerini bildik, ne de sancılarımızın ..

Dava bilinci;direniş sahibi olmaktır. Buda akleden kalbile olur... direnen müslüman hiç kimseye yük olmaz bilakis yük ve sorumluluk alır. Dava benimle kaim değil, ben dava ile kaimim der.. Davayı kendine endeksleyip, bulunmaz hint kumaşı rolüne girmez

Dava bilincine sahip müslüman,  dert ehlidir ,  aşk ehlidir salih amel ortaya kor. Hakikatin hatrını kırmaz islamın irfanı boyutunu keşfeder ve düşünce-eylem bütünlüğü içinde haline yansıtır.

Dava bilimine  sahip müslüman,  sadece Allah'a dayanır.O'na dayanmanın imanın toplamı olduğu bilir.

Dava bilincine sahip müslüman, şahsi tutkularına değil , islamın arzularını gerçekleştirmek için mücadele eder

Dava bilincine sahip müslüman, Allah'a kayıtsız şartsız teslim oldum  ve mutluyum der.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.