Sosyal Medya

Makale

Ey Müslüman…

Ey Müslüman, iktidarlar senin değerlerine ve ilkelerine uygun davrandıkları sürece senden sayılırlar. Ancak bu değerleri araçsallaştırdıkları andan itibaren senden uzaklaşırlar. Buna dikkat kesilmen şart…

Ey Müslüman, iktidarlar, ancak kendi iktidarlarını sürdürme konusunda istekli ve kararlı olurlar. Kendi iktidarları için her türlü şeye gönüllü veya zorunlu rıza gösterirler. Sen bu durumu kabullendiğin sürece onların hata yapmalarına izin vermiş olursun. Önce sen buna hayır demen gerektiğini bilmelisin. O yüzden seçimini ehliyet ve liyakat üzerine kurmalısın.

Ey Müslüman, iktidarlar sana hizmet etmek için vardırlar. Sen onların iktidarlarına payanda olasın diye değil! Bu yüzden de senin ihtiyaçlarını ve sorunlarını paylaşmayan her iktidara karşı bir sorumluluk duymaman kadar doğal bir şey yok…

Ey Müslüman, âlimler ve aydınlar ancak senin yolunu aydınlattıkları ölçüde bir kıymete haizdirler. Senin değerlerine yüz vermeyen ve seni aldatma çabasına girişen ya da senin ibadetlerinden yüz çeviren senin yolunu aydınlatamayacağı gibi seni yoldan çıkarır… Bu yüzden kimi takip edeceğine sen karar vermeli ve sonuçlarına da katlanacağını bilmelisin…

Ey Müslüman, vakıf, dernek, cemaat veya tarikatlar senin için ve seni Allah’a daha yakın kılmak içindir. Onların varlıklarına varlık katman veya onlara hizmet etmen için değil! Eğer sadece senden hizmet bekleniyor ve seni Allah’a daha yakın kılmıyorlar hemen orayı terk et! Yoksa helak olursun… Ellerini verdiğin yerden kollarını alamıyorsan Ey Müslüman, gövdeni kaybetmeden kop! Çünkü sen sadece Allah’a yakın durmakla mükellefsin…

Ey Müslüman, mezhep, meşrep, mektep, tarikat vesaire üzerinden Müslüman kardeşine düşmanlık yapma! ‘Allah, kendi yolunda cehdedenleri kendi yollarına çıkarır’ buyruluyor. Dolayısı ile Müslümanlar farklı mezhep ve meşreplerde olabilirler. Bu onların kardeşliğini ve birbirlerine karşı sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu yüzden mezhep savaşına hayır de ve ne sen kullan ne de kendini kullandırt…

Ey Müslüman, modern devletin iğvasına kapılma! Ve ulus devlet sınırları yüzünden parçalanmayı reddet! Bu sınırları siz bölünesiniz diye koydu işgal güçleri… İşte bu yüzden her türlü parçalayıcı sınırları yok say! Ki onların meşruiyetleri kalmasın…

Ey Müslüman, Allah sizin Şii, Alevi, Sünni, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, Şazeli, Kadiri, Nakşi vesaire üzerinden hesaba çekmeyecek. Sizi, iman edip,  Salih amel işleyip, hakkı ve doğruluğu esas almanıza göre hesaba çekecektir. O yüzden düşünce ve fikir ayrışmazlığı yüzünden Müslüman kardeşine kin duyma, savaşma ve onu öldürme gibi aymazlığa düşme; çünkü masum bir insan öldürüldüğünde karşılığında ebedi cehennemde yatmak vardır.

Ey Müslüman, etnik aidiyetin, rengin dilin farklı diye bir başkasını küçümseme, hakir görme, yok sayma veya eziyet sebebi kılma! Çünkü onlar Allahın ayetlerindendirler…  İktidarların bu konuları kullandıkları malumdur. Bu kullanımları üzerinden Müslüman kardeşine yönelik zulüm ve haksızlık Allah katında cezalandırılmanı sağlayacaktır. Bunu unutma! Savaşma!

Ey Müslüman, hangi iktidar veya güç sahibi olursa olsun, ümmetin tümünün hayrına bir işe girişmiyorsa ona destek verme! Kendi mezhep, meşrep ve etnik aidiyetleri için iktidar isteyen ve onların çıkarına strateji ve taktik geliştirenlerin piyonu ve oyuncağı olmayı reddet! Müslümanlar, bir vücudun azaları gibidirler. Yani bir bütündürler. Eğer uzvun birine bir zarar verilirse vücut zarar görmüş olur. Dolayısı ile Müslümanların zarar göreceği herhangi bir şeye gönüllü veya zorunlu yazılma ki zarara uğramayasın!

Ey Müslüman, bil ki Müslüman olan, iman eden her insana karşı taktik veya stratejik unsurlar yüzünden yaptığın her hareket hesaba çekilmeni sağlayacak ve her cinayet seni ebedi cehennemde oluşuna delil olacaktır. Senin hesaba çekileceğin ama başkalarının iktidarlarına güç katan bu eylemler sadece senin aleyhine; hem bu dünyada hem ahrette…

Ey Müslüman, her türlü alavere ve dalavere üzerinden mezhep ateşine düşme ve bir başka mezhepten diye kardeşine düşmanlık besleme... Zaten mezhep çatışması yapan ve bunun üzerinden savaş peydahlayanlar da mezhep kaygıları gütmüyorlar. Bilakis onlar mezhebi bir araç olarak kullanıyorlar. Müslüman kullanma ve kendini kullandırtma...

Ey Müslüman, kork, ama sadece Allahtan kork! Başka hiçbir güç ve kuvvetten korkma! Yegâne güç ve iktidar sahibi olan sadece Allah'tır. Bunu bil ve unutma...

Ey Müslüman, hakka dayan, hakikate yaslan ve bilgili olmaya gayret, Salih amelden kopma ve her halükarda Rabbine sığın, O’na ram ol ki hayat bulasın, hayat olasın ve hayat saçasın…

Ey Müslüman, farklılığın zenginliğindir. Bunu anla! İnsan zaaf taşır ve eksiktir. İşte bu farklılıklarımız bizi tamamlayan cinstedirler. Bu yüzden tamama ermek için farklılıklarımıza olan ihtiyacımız çoktur. Olgunlaşmak ve kemale yürüyüş yapmak için farklı düşünce ve akıllara ihtiyacımız vardır. Bu yüzden insanız ve Müslüman’ız…

Ey Müslüman, Selam, Hidayet ve Dua üzerine olsun...

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.