Sosyal Medya

Makale

Batı insanının eğitilmiş kedi rolü

Bazı marifetler kazandırılan bir kedinin tepsi içinde kahve ikram ettiği söyleniyormuş. Bunu işiten hikmet sahibi, muzip biri, kedinin sahibini ziyaret etmeye karar verir. Hoşbeş ederlerken odanın kapısı açılır, kapının boşluğunda, arka ayakları üzerinde dikilmiş, ön ayaklarıyla bir kahve tepsisi tutan, üstelik tepsinin içinde iki fincan kahveyi de taşıyan kedi görünür. Kedi, o vaziyette salına salına kahveleri ik­ram etmek üzere odanın ortasına doğru yürürken, muzip misafirimiz, kediyi sınamak için cebinde getirdiği fareyi orta yere salıverir. Kedi fareyi görür gör­mez elindeki tepsiyi bir tarafa fırlatır ve farenin üze­rine doğru seğirtir!

Bu fıkrayı mahlûkatın fıtratının ve tıynetinin değiş­mez olduğuna misal olarak anlatırlar.

Kimilerine biraz zorlama görünse de, fıkra Batı hayat tarzına uygulanabilir gibi duruyor.

Batı uygarlığı (Avrupalı ve Amerikalı insanın hayat tarzı) yapısal olarak çifte standart­lıdır (yani adaletsizdir, yani kendi nefsi için istediğini komşusu için istemez, zararı kendine dokunmayan bir hatanın düzeltilmesi cihetine kolay kolay yanaşmaz).

Batı hayat tarzı sadece adaletsiz değil, aynı zaman­da ikiyüzlüdür de. Hz. İsa'ya atfen bir yanağına tokat atılınca öteki yanağını çevir öğüdü günümüz Hristiyan'ı için bir anlam taşımıyor. Onlar tokadı yiyince öteki yanağını çevirme yerine, gücü yettikçe kısas uygulamakla da kalmıyor, işi intikam almaya kadar götürüyor.

Musevilik ise, Roma ve Atina hukuklarında olduğu gibi, ırkçı ve köleci anlayışın ürünüdür. Museviliğe göre, yalnız İsrail neslinden gelenler Allah'ın sevgili kuludur, öteki insanlar Yahudilere hizmet etmek için yaratılmıştır. Bu yüzden, faiz yasağı sadece Yahudiler arasında geçerlidir, diğer din mensuplarına fa­hiş oranlarla faiz uygulamak mubah ve caizdir.

Günümüz Batı âleminde sözü edilen insan hakları kavramını onların şimdi sözünü ettiğimiz ikiyüzlü anlayışından soyutlayarak anlamaya kalkışmak safdillik olur. Almanya'nın, Fransa'nın türlü bahanelerle Türki­ye'ye ve orada yaşayan Türklere karşı uyguladığı hasmane tutum bu cümleden sayılabilir.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');