Sosyal Medya

Güncel

Ermenilerle neden anlaşamıyoruz?

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Ermeni meselesinde Türkler ile Ermeniler arasındaki en önemli anlaşmazlık noktalarını sıraladı.AKGÜNDÜZ'ÜN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Bütün dünyada tartışılmaya devam eden Ermeni meselesinde bizim ile Ermeniler arasındaki en önemli anlaşmazlık noktaları şunlardır ve bu problemlerin çözülmesi de çok zor gözükmektedir:

Birincisi; Bizim ve Ermenileri destekleyenlerin deportation, exile, genocide, tehcir ve benzeri kelimelerde ve terimlerde anlaşamayışımızdır. Tamamen İslam Hukukuna has terimler olan tehcir ve celâ kelimeleriyle genocide ve holocaust terimleri kasten birbirine karıştırılmaktadır. Osmanlıların Hz. Peygamberin Medine’den Yahudileri Kur’an’ın emriyle zorla başka bir Arap Yarımadası şehrine sürgün etmesi esas alınarak yapılan ve tamamen ülke içi sürgün demek olan tehcir ve celâ ile Birleşmiş Milletlerin suç saydığı soykırım demek olan genocide ve holocaust terimleri birbirine karıştırılmaktadır. Hâlbuki Osmanlı Devleti, tarihi boyunca, kamu yararı gerektirdiği zaman bazı Türkmen, Arap ve Kürt kabilelerini de mecburi iskâna tabi tutmuş yani tehcir etmiştir. Rumeli'ye yapılan sürgünlerle alakalı Ömer Lütfü Barkan’ın akademik araştırmaları bunun şahididir. Ama Batılılar ve Ermeniler, bazıları tehcirin ve mecburi iskânın ne demek olduğunu bilmelerine rağmen, siyasi olarak destekledikleri Ermeniler lehine genocide kelimesini ısrarla Ermeni soykırımı tarzında literatüre geçirmeye çalışmışlardır.

İkincisi; Ermenilerin iddialarını isbat edecek deliller konusunda da anlaşamamaktayız. Türkiye bütün imkânlarıyla Osmanlı Arşivlerini açtığı, 1915’ten sonra kurulan uluslararası mahkemelerin ve komisyonların bütün verilerini ortaya koyduğu ve hatta bu konuda İngiliz, Rus ve hatta Amerikan arşivlerini de devreye soktuğu halde, Ermeniler ve onları destekleyenler, Ermenistan'daki arşivleri açmadıkları gibi, Ermenilerin Müslümanlara uyguladığı katliam resimlerini ve belgelerini tam tersi gaye ile çarpıtmaya devam etmektedirler. Bu konuda en basit misal Ermeni nüfusu ile alakalı araştırmalardır. Birçok araştırmacının orijinal kaynaklara inerek ortaya koydukları belgeler, Ermeni nüfusunun bütün Osmanlı Devletinde 1.300.000’i geçmediğini ortaya koyduğu halde, hala 1,5 ila 2 milyon Ermeninin katledildiği iddialarını ileri sürmeye devam etmektedirler.

Bu anlaşmazlıklar, sadece Ermeniler ile Türk Milleti arasında değildir; maalesef Avrupa ve Amerika toplumları genelde, çoğunlukla da kasıtlı olarak Ermeniler desteklemektedir. Ayrıca cehâletten dolayı Müslüman toplumlar da aynı hatalara düşmektedirler. Gerçi gayr-i Müslimler arasında da insaflı olanlar yok değildir. Ancak çok azınlıktadırlar. Bu istisnalardan biri Avusturalya’dan gelmiştir. Avusturalyalı Bakanın dipnottaki mektubu manidardır.

YENİAKİT

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.