Sosyal Medya

Güncel

Osmanlı'dan Ermeni hastanesine bin altın

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından çarpıcı belgeler yayınladı.Vahdet Gazetesi'nden Bahadır ÇALIK'ın haberine göre; Ya­yın­la­nan bir bel­ge­de Os­man­lı­’nın söz­de soy­kı­rım id­di­ala­rın­dan 1 yıl son­ra Ye­di­ku­le Er­me­ni Has­ta­ne­si­’ne 1000 li­ra (1000 al­tın) yar­dım­da bu­lun­du­ğu gö­rü­lü­yor.

Os­man­lı Me­bu­san Mec­li­si­’n­den geç­ti­ği gö­rü­len yar­dım ka­ra­rı­nın al­tın­da Ha­li­fe Sul­tan Meh­med Re­şad Ha­n’­ın im­za­sı bu­lu­nu­yor.

 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.