Sosyal Medya

Eğitim

Mustafa Öztürk'ten Ali Bulaç'a: 'ekserü'n-nas' terkibi'

Eski tefsir kaynaklarında da gayet sarih biçimde ifade edildiği gibi, Mekke halkının çoğunluğunu oluşturan müşriklerdir.Mustafa Öztürk'ten Ali Bulaç'a:
"Öncelikle belirtmem gerekir ki kendi beyanıyla sabit olduğu üzere Elmalılı ve Çantay'ın meallerini önüne koymak suretiyle de olsa onca emek verip iyi-kötü bir meal hazırlamış bir kişinin hemen tamamı Mekki surelerde geçen ve lafzi olarak "insanların çoğu" anlamına gelen "ekserü'n-nas" terkibini, 30 Mart seçimlerinde AK Parti'yi destekleyen Müslüman çoğunluğa delalet eder biçimde kullanması, evvel emirde Müslümanları müşrik yerine koymak, dolayısıyla Allah adına bühtanda bulunmakla eşdeğerdir.

Zira yukarıda zikredilen ayetlerin tümü Mekke dönemine aittir.

Dolayısıyla bu ayetlerde geçen ekserü'n-nas terkibinin nüzul ortamındaki medlulü, eski tefsir kaynaklarında da gayet sarih biçimde ifade edildiği gibi, Mekke halkının çoğunluğunu oluşturan müşriklerdir.

Ayetleri bu denli gelişigüzel kullanmak ya cehaletten, değilse paralelliğin kaçınılmaz kıldığı tahrifçilik eğiliminden olsa gerektir"

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');