Sosyal Medya

Erhan Afyoncu: Bayrağımızın asırlarca değişmediği kanıtlandı

Bugünkü ayyıldızlı bayrağımız Osmanlı döneminde 15. yüzyıldan itibaren kullanılmaktadır. En son İtalya’da yeni bulunan bir el yazmasında, Venedikliler’in 1680’lerde Mora Yarımadası’ndaki kuşatmalarında çizilen resimlerde albayrağın Türk kalelerinde dalgalandığı görülmektedirYunanlı bir meczup bayrağımızı yırttı. Milli Mücadele ve Kıbrıs Barış harekâtına rağmen hâlâ ders almadılar. Bazı Batılı ülkelere alet olup, ülkelerinin gelirlerini silah alarak boşu boşuna harcamaya devam ediyorlar. Ancak albayrağımız asırlardır bu topraklarda dalgalandığı gibi asırlarca dalgalanmaya devam edecek. Bayrağımızın tarihiyle ilgili Fevzi Kurtoğlu ve Semavi Eyice başta olmak üzere birçok araştırma yapılmasına rağmen ayyıldızın tarihi tam olarak aydınlatılamamıştır. Hayrullah Cengiz ise uzun süreden beri devam eden araştırmasını yayınladığı zaman önemli bilgiler ortaya çıkacak. Bugünkü bayrağımızı Cumhuriyet'le birlikte kullanmaya başladığımız zannedilir. Ancak beş köşeli yıldızın bulunduğu ayyıldızlı bayrağımız çok eski tarihlerden itibaren Türk bayrağı olarak kullanılmaktadır. Bizim tespitlerimize göre 15. yüzyıldan itibaren ayyıldızlı bayrağımız kullanılmaktadır. Ayrıca yeni tespit edilen bazı çizimlerde 17. yüzyılda bayrağımızın kalelere çekildiği ortaya çıkmıştır.

MÜHÜRLERDEKİ AY YILDIZ
 
Divanü Lugati't-Türk'te, bayrak kelimesi "batrak" şeklinde geçer ve "savaşlarda kullanılan ve ucuna bir ipek parçası takılan mızrak" diye açıklanır. Eserde Oğuzlar'ın ise kelimeyi bayrak şeklini kullandıkları kayıtlıdır. Türkler, Akhunlardan itibaren ay ve yıldızı kullanmaktaydılar. Ancak bayraklarda ne zaman kullanıldığı net olarak belli değildir. Gazneliler ve Memlükler bayraklarında "yarım ay" kullanılmaktaydı. Karahanlılar ise al sancak kullanıyorlardı. Osmanlı döneminde askeri kıtaların her birinin kendine mahsus bayrakları vardı. Osmanlı döneminde ayyıldızın kullanılmasıyla ilgili Fatih döneminde kayıtlara rastlıyoruz. Fatih döneminde, Avrupa'da Bayezid Osman (Calixtus Ottomanus), isimli bir sahte şehzade vardı. Bayezid Osman'a ait belgelerdeki mühürde "Bayezid Osman, Türk İmparatoru/Prensi" ünvanıyla birlikte dört yıldızlı yarım ay görülmektedir. Şehzadenin Osmanlı hanedanına mensup olupolmadığı tartışmalıdır. Ancak ayyıldızın hükümdarlık sembolü olarak kullanılması o dönemki Türk anlayışını göstermesi açısından önemlidir. Bu dönemki başka kaynaklarda da Türk bayrağında ayyıldızın olduğu gösterilmektedir.
 
 
TÜRK-VENEDİK BAYRAĞI
 
W. Buch ve R. Schwoebel, araştırmalarında ilginç bir bilgi aktarırlar. 1481'de Kudüs'e hacca giden Alman Fransisken keşişi Paul Walther, Venedik'te Türkler hakkında gördüğü ve duyduğu şeyleri eserine almıştı. Walther'e göre o sırada şehirde Büyük Türk'ün Venediklilere savaşlarında müşavirlik etmeleri için gönderdiği bir askerî heyet vardı. Paul Walter, Türk subayını ve grubunu görmüştü. Türklere gösterilen hüsnükabulden tehevvüre kapılmıştı. Venedikliler İsa'nın kötü düşmanlarına saygı gösteriyorlar diye yakınıyordu. Paul Walther'e ilginç bir bilgi de verir: Venediklilerin müşterek bir bayrak yaptırmış olduklarını duyduğunu yazmıştı. Evangelist St. Mark'ın sureti Osmanlı Türkleri'nin ay ve yıldızının yanına resmedilmişti. Walther'in amacı Türkler'le Venedikliler'in ittifak yapmalarının üzerinde durmak için bu bilgiyi vermektedir. Ancak biz bu malumattan o dönemde ayyıldızlı bayrağımızın kullanıldığını öğreniyoruz. "Türk diplomatları Hristiyanları ahmak yerine koyuyorlar. Bunları başımıza Venedikliler bela ettiler. Ayrıca sözüne güvenilir birinden duyduğuma göre Venedikliler ve Türk beraberce bir sancak yapmışlar. Sancağın bir yüzünde Aziz Markus (Venedik'in koruyucu sembolü) diğer yüzünde de hilalle yıldız varmış. -Türklerin bayraklarında bu işaretler bulunur."
 
 
KALELERDEKİ BAYRAKLAR
 
Kanuni döneminde Avrupa'da Osmanlı'yı tasvir etmek için yapılan armalarda ayyıldız kullanıldığı görülmektedir. Aynı şekilde 17. yüzyılda Rusya'da Osmanlı ile ilgili yapılan resimlerde de hilalle yıldız kullanılmıştır. Tarihçi Özgür Oral'ın Milli Savunma Üniversitesi'yle Türk Tarih Kurumu'nun müştereken düzenledikleri "Türk-İtalyan Müşterek Harp Tarihi Sempozyumu"na sunduğu "Korfu'dan Atina'ya Francesco Morosini'nin Mora Seferi Günlüğü" isimli tebliğinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Venedik II. Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı'ya karşı kurulan ittifaka girmiş ve 1685- 1687 arasında Mora'yı işgal etmişti. Morosini, Venedikliler'in Mora'yı işgali sırasındaki kale kuşatmalarıyla ilgili günlüğünü kaleme alırken kuşatmaların resimlerini de yapmıştı. Bu resimlerde Osmanlı kalelerinde ayyıldızlı bayrağın dalgalandığı görülmektedir. Bu resimler hem albayrağın o dönemde kullanıldığını hem de kalelere asılı olduğunu ortaya koyar.
 
 
SAHTE OSMANLI ŞEHZADESİNİN AYYILDIZLI MÜHRÜ
 
Fatih Sultan Mehmed tahta çıktığında çok ufak olan kardeşi Ahmed'i öldürttüğü ve Bizans'taki Şehzâde Orhan dışında başka hanedan mensubu kalmadı diye bilinir. Ancak Avrupa kaynaklarında çok farklı rivayetler vardır. Papa II. Pius, Fatih Sultan Mehmed'in gerçek kardeşini değil, Veziriazam Çandarlı Halil Paşa'nın çabalarıyla yerine geçirilen bir çocuğu öldürttüğünü ve gerçek çocuğun Batı'ya teslim edilmek üzere Bizanslılar'a emanete verildiği rivayetini yaymıştı. Rivayete göre İstanbul'un fethinden sonra Papa III. Calixtus, sahte şehzadeyi Bizans döneminden tanıyan Kiev Kardinali Isidor aracılığıyla Roma'ya getirtti. Bu çocuk bir süre sonra vaftiz edilerek Calixtus adını aldı. Büyük Türk'ün kardeşinin Avrupa'da olduğu haberi hem doğuda hem de batıda büyük yankı uyandırdı. Bazen Orhan ismiyle de anılan Bayezid Osman (Calixtus Ottomanus), hayatı boyunca papaların, Macar Kralı'nın ve Kayser III. Frederik'in sarayında Türk siyasetinde gönüllü olarak kullanılabilecek bir araç olarak kullanıldı. II. Murad'ın bu isimde bir oğlu olduğuna dair papalık rivayetlerinin dışında bir bilgiye sahip değiliz. Ancak sahte şehzade 1496'da ölene kadar Batı'da Osmanlı hanedanı mensubu olarak itibar gördü. Franz Babinger tarafından yayınlanan Bayezid Osman'a ait günümüze ulaşan 16 Eylül 1476 ve 19 Ağustos 1479, 24 Kasım 1495 tarihli belgelerdeki mühürde "Bayezid Osman, Türk İmparatoru/ Prensi" ünvanıyla birlikte dört yıldızlı yarım ay görülür.
 
 
Kaynak: Sabah Gazetesi

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.