Sosyal Medya

Güncel

Dili güzel olmayanın kalbi güzel olur mu?

Sözün güzeli rahmettir, bağış ve sevgidir. Gönlün dışa yansıması, kalbin sevgisi ve güzelliği. Güzellikler yurdunda insan güzeldir. Dünyayı güzelleştiren de insan.İnsan ile gönül bağı kurmanın aracıdır güzel dil. Şiir dili, sevgi dili.
 
Kabalıklara, kalabalıklara girmeden somut, nesnel ve gerçekçi bir dildir güzel olan. Güzel insanlardan güzel milletler sadır olur. Güzel milletlerin güzel devletleri olur. Kalbi ve gönlü güzel olanların dünyası insanın ruhunu ışıtır. Huzur ve esenlik sağlar.
 
Güzel dil düşünmeye zaman bırakır. Telâşa girmez. Saldırgan olmaz. Muhatabının kusurları olsa bile onun kusurlarını yüzüne vurmaz. Var ise eksikleri ve yanlışları hâl diliyle düzeltemeye ya da uyarmaya bakar.
 
Kendisi güzel olanın aynası da güzel olur. Ayna insanın yansısı.
 
Halis ve güzel niyetlerden kötülük doğmaz. Sürçmeler olabilir, kimi zaman yanlışlara düşülebilir. Önemli olan bunun asıl amaç olmadığı.
 
Gönüllerin fethi güzel, hakkaniyetli, adil bir dil ile olur.
 
Şeytanın iğvasına kapılmadan hakiki dilini bulanlar ve o niyet üzere olanların yanlışı ve sapması olmaz. Çünkü niyeti halis, yola çıkışı sağlıklı, yol yürüyüşü düzenli olur.
 
Öfkeden başı ve gözü dönenler hakikatten uzaklaşırlar. Öfkelerinin tutsağı olurlar. Bu dilin sonu uçurumdur. Hem kendini hem de muhatabı olduklarını uçuruma sürükler. İnsan insanın kurtarıcısı olabileceği gibi uçurumu da olur.
 
Düşünce üretemeyenlerin dili kaba, karanlık, hırçın, öfkeli ve şiddet yüklü.
 
Sevgi dili aşk dilidir. Merhamet ve gönül dilidir.
 
Aşklar ve bağlılıklar güzel dilden doğar ve gelişir. Bu güzel dil insanın kusurlarını örter. Kimi yanlışları, hataları görmezden gelir. Güzel dilden güzel bir tebessüm, güzel bir bakış oluşur. Dünyaya sevgi ve aşk gözüyle bakar.
 
Sevgi dili acıma değildir, merhamet hiç değildir. Sevgi dili insanın kendisi olmasıdır. Hakikatler bu dilde karşılık bulur.
 
Şiddete tutkun olanların dilinden ancak insanın ruhunu öldürme, kalbini kırma, umutsuz kılma gibi olumsuzluklar oluşur.
 
Şiddetin dili ağırdır, öldürücüdür.
 
Hayır güzelliklerden doğar. Şerden kötülükler ve çirkinlikler meydana gelir. Biri insanlığın cenneti diğeri de cehennemi olur.
 
Günlerin akışı hızlı ve baş döndürücüdür. Geçen günler geçip gidiyor. Eğer hayırla ve güzelliklerle geçmiş ise kazanç yüklüdür. Değilse yitiği olur insanın.
 
Gelecek günlerin güzellik ve iyilikleri insanı umutlu kılar, heyecan verici olur. Geçmiş günlerin karamsarlığı insanı umutsuz ve heyecansız kılar.
 
Geleceği düşünenler güzellikler tohum saçarlar. Bunlar her hâlükârda karşılık bulur. Güzel mesellerimiz vardır. “Denize at balık bilmezse Halik bilir.” Biliriz ki hâlimiz güzellikle olunca sonuçları tartışmasız güzel olur.
 
İslâm milleti olarak şiir ehlindeniz. Şiir sözün güzelliğidir. İnsanı inciten, kıran ve döken değil, insana can katan bir hâldir.
 
Güzel dilin yansıması ölümsüzdür. Çünkü bu dil aşk dilidir, gönül dilidir.
 
Güzel dile tutkun olanların yansıması da aynıdır.
 
Güzel dilden güller, çiçekler biter. Güzel kokular yayar.
 
Güzel dil sahiplerinin yolu zorlu ve çileli olur daima. Çünkü o çıkarı gözetmez. Çıkarı güzelliklerin güzelce karşılık bulmasıdır.
 
Güzel dil gönle düşen ışık olur. Karanlıkları dağıtır. Hayra, iyiye ve güzele götürür.
 
Hayrı, iyiyi, güzeli söyleyenlerin hâlleri güzel ve iyidir.
 
Güzel dilli ve gönüllülere aşk ehline selâm olsun.
 
 
Ali Haydar Haksal / Milli Gazete

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.