Sosyal Medya

Özel / Analiz Haber

Doğu Akdeniz Denklemi

Doğu Akdeniz’e üşüşen küresel ve bölgesel güçlerin donanmaları, göze batan ‘Deniz Kurdu’ harekâtımıza paralel, Türkiye’deki büyükelçilerin Dışişleri’nde toplanıp ‘Doğu Akdeniz sınırlarımızın gösterilmesi, takiben AB’nin, “28 ülkeyle Rum Kesimi’nin yanındayız” açıklaması, Akdeniz'deki küresel bıçak sırtı dengenin üzerinde hassas gelişmeleri işaret ediıyorDoğu Akdeniz, 21 inci yüzyılın DENİZ TİCARETİ VE ENERJİ REZERVLERİYLE EN KRİTİK HAVZASIDIR.
 
Bölgenin çevresinde gelişen tehditler karşısında bir engelleme kuşağı teşkil etmektedir; terörizm, insan ticareti (yasa dışı göç), göçmen kaçakçılığı, düzensiz göç, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uluslararası örgütlü suç, fakirlik, stabil olmayan rejimler, kitle imha silahlarının yayılması, Afganistan’dan Sahra Altı Afrika’sına kadar uzanan istikrarsızlık, bölgenin çevresindeki özelliklerinden bazılarıdır.
 
Öte yandan; Doğu Akdeniz, askerî açıdan Orta Doğu’da yaşananları takip etme imkânı ve gerekli görülmesi durumunda operasyonlar için, Libya örneğinde olduğu üzere, sıçrama tahtasına dönüşme imkânı sunmaktadır. Doğu Akdeniz’deki önemli doğalgaz rezervinin bölgenin stratejik önemini artırmakla birlikte transit enerji taşımacılığını bir gerek olarak öne çıkarmakta ve kıyıdaş ülkeler arasındaki ilişkilerin doğasını da değiştirmektedir.
 
Bölgedeki Jeopolitik Denklem
Bölgenin jeopolitik değeri kapsamında; Çin, Kuşak ve Yol girişimi ile XXI. yüzyıl denizcilik vizyonunu Doğu Akdeniz’i de dâhil ederek çizmiş; deniz hâkimiyeti yarışına donanmasıyla dâhil olan Rusya, Suriye’ye İran’la beraber müdahale edişi, ABD-İngiltere-Fransa-İsrail’in bölgeye deniz ticareti ve enerji denklemi içinde özel bir değer vermiş olmaları, Türkiye’nin bölgesel güç olarak giderek ağırlığını koyması bölgedeki JEOPOLİTİK DENKLEMİ OLUŞTURMAKTADIR.
 
Avrupa Birliği tarafından desteklenen Doğu Akdeniz Boru Hattı (East Med) projesi, İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rumları – Mısır işbirliğinin somutlaşması,; Türkiye-Yunanistan-Rumlar arasında yaşanan anlaşmazlık, bölgenin geleceği için en önemli gelişmelere gebedir.
 
Bölgesel denklemin yeniden kurulduğu günümüzde, Doğu Akdeniz’in istikrarsız konumu, enerji güvenliği açısından çok daha önemli hale gelmiş ve aktörlerin gelişen süreçte konumlarını tekrar değerlendirmeleri gerekmiştir. Bu çalışmada; ABD, RUSYA, ÇİN başta olmak üzere önemli küresel güçler ile bölge ülkelerinin, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’e yönelik askeri, ekonomik ve siyasi alandaki strateji ve taktiklerini enerji güvenliği çerçevesinde yeniden yapılandırma çabası içerisinde oldukları açıktır.
 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun MAVİ VATAN’DA (DOĞU AKDENİZ) TÜRKİYE’NİN HAYATİ ÇIKARLARI İÇİN ALDIĞI bir kararı var. Türk Devleti diyor ki: Önümüzde üç ihtimal var. Bir. Bizimle bu sorunu çözersiniz, doğalgazı paylaşırız. İki. İşinize devam edersiniz, çıkan doğalgazdan payımızı alırız. Üç. Savaşırız. 
 
Mavi Vatan ve Deniz Kurdu tatbikatlarımızla, Türkiye tarihinin en büyük donanma harekâtlarını gerçekleştirdik, Türl bayrağı Akdeniz'de dünyaya mesaj verdi. Çünkü Türkiye Doğu Akdeniz’deki haklarının gasp edilmesini mavi vatan topraklarının işgali olarak kabul ediyor. Fatih - Barbaros – Yavuz sismik araştırma-sondaj gemilerimizle, Kıbrıs’ın her yönünde harekât halindeyiz. Türk donanmasının eşlik ettiği gemilerimiz, Rum yönetimi ve Yunanistan’ın gasp etmeye çalıştığı tartışmalı alanlarda sondaj çalışmalarını sürdürüyor.
 
Bölgeye Sınırı Bile Olmayan Ülkeler Arama Yapıyor
2. 3. ve 9. sahalarda İtalyan Eni ve Güney Kore'li Kogas şirketlerinin lisansı bulunuyor. 6. ve 11. sahalarda Fransız Total ve İtalyan Eni şirketleri eşit yüzdelere sahip. 8. blokta Eni tek başına sözde ruhsat sahibi. 10. blokta ABD'li Exxon Mobil ve Katar Petroleum ortaklığı, 11. sahada Total ve Eni ortaklığı sözde ruhsatları elinde bulunduruyor
 
Kıbrıs'ın 13 parselinden 1, 4, 5, 6 ve 7 no'lu parsellerin bir bölümü, Türkiye'nin ruhsat verdiği bloklarla kesişiyor. 3 no'lu parsel ise Kuzey Kıbrıs'ın TPAO'ya verdiği ayrıcalıklı alan ile çakışıyor.
 
SONUÇ
Fatih, adanın batısında doğalgaz arama çalışmalarına başlarken, sömürgeciliğiyle tanınan AB'den küstah açıklamalar geldi. Doğu Akdeniz’in doğalgaz rezervleri, küresel güçlerin iştahını kabartırken, Gazın, Avrupa pazarına taşınması hedefinde birleşen batı bloğu, aralarında bölgesel kumpaslar içindeler. Türkiye'yi uluslararası planda zor duruma düşürmeyi de hedefleyen Kıbrıs Rumları, ABD, Avrupa, Yunanistan, Mısır, İsrail. Akıllarına göre tezgâhlar  peşindeler. Doğu Akdeniz'i Türkiyesiz, yeni bir enerji üssüne dönüştürmek hayali içindeler. Ancak, başaramayacaklar.
 
Bülent Erandaç / Stratejik Düşünce Enstitüsü
 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.