Sosyal Medya

Özel / Analiz Haber

11 Aralık 1917 Kudüs İşgalinin Panoraması

Arapça El Kuds, İbranice Yeruşalayim olarak adlandırılan Kudüs, dünyanın en eski kentlerinden birisi.Kudüs Neden Önemli

Arapça El Kuds, İbranice Yeruşalayim olarak adlandırılan Kudüs, dünyanın en eski kentlerinden birisi.

Tarih boyunca, birçok kutsal yapıya ev sahipliği yapmasından dolayı çok sayıda savaşa sahne oldu ve defalarca yıkıldı, yeniden inşa edildi.

Osmanlı İmparatorluğu, 1517'de fethettiği Kudüs'ü 1917 tarihine kadar kontrolü altında tuttu.

Kudüs, üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için çok kutsal yerleri içinde barındırıyor. Kutsal yerlerin önemli bir kısmı Doğu Kudüs'te yer alıyor.

Kudüs'ün içinde binlerce yıllık tarihi barındıran dar sokaklarla dolu Eski Kenti, dört ana bölümden oluşuyor. Bunlar Müslüman, Yahudi, Hristiyan ve Ermeni mahalleleri olarak sıralanıyor.

Eski Kent'in etrafı ise kalın, taş duvarlarla çevrili

Müslümanlar için en kutsal yerlerden biri kabul edilen Mescid-i Aksa ve Kubbet'üs Sahra'nın bulunduğu Harem-üş-Şerif, Doğu Kudüs'te yer alıyor. Peygamber Efendimiz HZ.Muhammed Mirac'a buradan yükseldiği kabul edilir ve Müslümanların ilk kıblesidir.

Yahudiler için Mescid-i Aksa'nın hemen altında yer alan ve Süleyman döneminde yapılan tapınağa ait olduğuna inanılan Ağlama Duvarı yer alıyor. Burası Yahudilik inancının en kutsal mekanı.

Hristiyanlar için ise Kudüs'te bulunan Kutsal Kabir Kilisesi'nde İsa Peygamber'in çarmıha gerildiği ve kabrine konulduğu düşünülüyor. Bu kilise, aralarında Rum Ortodoks Patrikhanesi, Roma Katolik Kilisesi ve Ermeni Patrikliği'nin de olduğu farklı mezheplerin temsilcileri tarafından yönetiliyor.

Kudüs Teslim Ediliyor

9 Aralık 1917 günü Osmanlı Devleti’nin son Kudüs Mutasarrıfı –İngiliz kaynakları yanlış olarak Kudüs Valisi olarak verirler- İzzet Bey, Belediye Başkanına bir teslim mektubu vererek sabah erkenden şehirden ayrıldı. Ayrılmadan önce de telsiz makinesini çekiçle paramparça etti . İzzet Beyin 8/9 Aralık 1917 tarihli imzaladığı belgede Osmanlıların dinî binaların tahrip olmasından çekindiği için şehirden çekildiği, buralara muhafızlar yerleştirildiği ve İngilizlerin de aynı yolda hareket edeceğinin umulduğu ifade edilmişti. Ekte yer alan belgenin resminden, propaganda amaçlı olarak şehrin bir duvarına da asıldığı anlaşılmaktadır. 

Belge sadeleştirilmiş hali şudur:

“İngiliz Kumandanlığı’na

Her milletçe kutsal sayılan Kudüs’teki yerleşim yerlerine iki günden beri obüsler düşmektedir. Osmanlı Hükümeti sırf dinî mekanların zarar görmemesi için kasabadan çekilmiş ve Kamame, Mescid-i Aksa gibi dinî mekanların korunmasına memurlar görevlendirmiştir. Tarafınızdan dahi bu yolda muamele edileceği ümidiyle bu belgeyi Belediye Reisi Vekili Hüseyinzâde Hüseyin Bey eliyle gönderiyorum efendim.

Kudüs Müstakil Mutasarrıfı İzzet

8/9.12.33”

General Allenby’nin Törenle Kudüs’e Girişi

Kudüs’te bir polis memuru olarak atanan Joseoh F. Broadhurst, Allenby’nin Kudüs’e girişinden hemen önce General Allenby’nin güvenliği için yaptıklarını şöyle anlatmaktadır: “11 Aralıkta, ordumuzun girişinden iki gün sonra, General Allenby gelecekti. Aceleyle güzergâhı üzerindeki her evi araştırarak güvenliği için ne gerekiyorsa yaptım. Bu yolla, herhangi bir Türk subayı veya askerinin hâlâ saklanıyorsa bulunması sağlanacaktı. Ek bir tedbir olarak ayrıca evlerin çatısına adamlar gönderdim.”

Allenby, Latron yolundan Kudüs’e kadar otomobille geldi. Yafa Kapısı’nın dışında 50 kişilik bir imparatorluk onur muhafız kıtası vardı. Bunlar İngiliz, İskoç, İrlandalı ve Galler askeri idi. Bunların karşısında ise Yüzbaşı V.C. Throssel komutasında 50 kişilik Avustralya ve Yeni Zelanda birliği 24 vardı. sağ tarafta 20 kişilik bir Fransız ve sol tarafta 20 kişilik bir İtalyan onur muhafız kıtası Yafa Kapısı’nın içinde görevlendirilmişti. İtalyanlar Gazze önünde mürettep bir tugayla bir hattı tutarken, Fransızlar bir savaş gemisiyle Gazze bombardımanına yardım etmesine rağmen Filistin’de Türklerle çatışmaya girmemişti. Şehre resmî girişte müttefik temsilcilerinin yer alması iyi bir şeydi. Yafa Kapısı dışında Allenby Kudüs’e Askerî Vali olarak atanan Tuğgeneral Borton tarafından karşılandı ve bir tören alayı oluşturuldu. Allenby, şehre önünde iki yaveri, sağında Fransız Filistin Müfreze Komutanı ve solunda İtalyan Filistin Müfreze Komutanı ile ilerledi. Onları dört kurmay subay izledi. Ardından siyasî işlerden sorumlu Tümgeneral Clayton, Fransız Heyeti Başkanı M. Picot, Fransız, İtalyan ve A.B.D. askerî ataşeleri geliyordu. Allenby’nin Kurmay Başkanı Tuğgeneral L.J. Bols ve Tuğgeneral G. Dawnay, 20. Kolordu Komutanı Korgeneral P.W. Chetwode ve Kurmay Başkanı Tuğgeneral Bartholomew’in önünde yürüdü. Muhafızlar da arkadan takip etti.

İngilizler Tören İçin Giyinmedi

İngiliz askerleri tören için özel olarak giyinmemişti ve savaşın tozu, çamuru hâlâ elbiselerinin üzerindeydi. Diplomatik nedenlerden dolayı orada bulunan ve savaşın hiçbir aşamasında rol oynamayan Fransızların temiz ve açık mavi üniformaları ile İtalyanların temiz ve güzel giysileri, İngiliz askerlerinin giysilerine göre tezat oluşturuyordu.

İsrailliler İngiliz General Allenby'yi niçin sever?

Tel Aviv’e gidenler, ana caddesi Allenby Street’i görmüşlerdir.

İsrail yönetimi, başkentin ana caddesine Kudüs Fatih’i İngiliz General Edmund Henry Hynman Allenby’nin adını niçin verdi acaba?

İsrail ile Ürdün arasında akan Şeria Nehri üzerindeki geçiş noktasında bulunan köprünün adı da Allenby Köprüsü’dür.

İkinci Dünya Savaşı sonunda, 14 Mayıs 1948’de İngilizlerin BM’deki çabalarıyla İsrail Devleti’nin kuruluşu ilan edildi. İngilizler, Filistin topraklarını Yahudilere adeta hediye etti.

Yahudiler devlet kurma çalışmalarına 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamışlardı. Arz-ı Mev’ut (Vadedilmiş Topraklar) üzerine devlet kurma çalışmaları ilk önce İngiltere’de görüldü. İngiliz hükümeti, 1848’de bir genelgeyle Filistin’deki konsoloslarını, Yahudilerin himayesine verdi.

Yahudi faaliyetlerinin merkezi, 1870’te İngiltere’den Rusya’ya geçti. Siyonist hareketlerin başına geçen Theodor Herzl, Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulması için Rusya’ya ve Osmanlı’ya dönük birçok çalışmalarda bulundu. Herzl, İngiltere gibi güçlü bir devleti arkasına alarak, gayesine ulaşma çabasındaydı. Daha doğrusu Theodor Herzl İngilizler’e çalıştı..

İsrail devleti, dünya gücü haline gelen İngiltere’nin Osmanlı’yı yıkma çalışmaları içinde oluşturduğu bir projedir.. Amerika da İngilizlerin Ortadoğu’da bir ileri karakol olarak kurduğu İsrail devletini aynı amaçla kullanıyor..

Yahudiler, dünya gücü İngiltere’ye dayanarak İsrail devletini kurdular. İsrail bugün varlığını yine bir dünya gücü olan ABD’ye dayanarak sürdürmeye çalışıyor.. İsrail, dünya güçlerine İslam düşmanlığıyla yaranmaya çalışıyor.

İsraillilerin General Allenby sevgisi, İsrail devletini kuran İngilizlere duydukları minnetin sonucudur.. Allenby sevgisi, ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batı’nın himayesinin devamını sağlama amacını da ortaya koymaktadır.

Ayrıca bir başka not da General Allenby' İstanbul’a tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi beyaz at üstünde girmiştir.

Kudüs’ü İngilizlere zarar görmesin diye terk ettik

Yıllardan bitmeyen gerginliklerin yaşandığı Kudüs, 401 sene boyunca Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı bir yerleşim merkezi idi ama Kudüs’ü bize ait olan diğer topraklardan ayrı tutmuş, Mekke ile Medine’ye gösterdiğimiz saygıyı buraya da göstermiş, hattâ Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz birliklerinin yaklaşması üzerine şehri tahrip olmasını önlemek maksadıyla boşaltmıştık.

Bugün bu sayfada yeralan arşiv belgeleri de gösteriyor: Kudüs’teki birliklerimizi çekerek şehri 1917’nin 9 Kasım’ında İngilizler’e bırakmamızın sebebi işte bu endişe idi: Belgelerdeki ifadesi ile “mübarek makamların tahrip olmasını önlemek”!

Bütün Avrupa Hatta Müttefiklerimiz İşgali Kutladı

General Allenby 9 Aralık’ta Halil Kapısı’ndan Kudüs’e adımını attığı sırada, müttefikimiz Almanya’dakiler de dahil olmak üzere Avrupa’da kiliseler zafer çanları çalıyor ve Selâhaddin Eyyubî’den buyana Müslümanlar’ın hâkimiyetinde olan Kudüs’ün yeniden Hristiyanlar’ın eline geçmesini kutluyorlardı.

Kaynak: 

- İsmet Üzen: İNGİLİZLERİN KUDÜS’Ü ELE GEÇİRMESİ ve GENERAL EDMUND H.H. ALLENBY’NİN KUDÜS’E TÖRENLE GİRİŞİ (9–11 ARALIK 1917)

- Murat Bardakçı: Kudüs’ü İngilizler’e neden terkettik bilir misiniz? Zarar görmesin diye!

- Mustafa Yürekli: İsrailliler İngiliz General Allenby'yi niçin sever?

- BBC: Kudüs neden önemli ve tartışmalı bir şehir?

Derleyen: Mehmed Mazlum Çelik

Soru ve görüşleriniz için:

- Twitter: @mehmedmazlumcel

- Gmail: [email protected]

KUDÜS'ÜN TESLİM GÖRÜNTÜLERİ

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.