Sosyal Medya

Sağlık

Ev kadınlarında astım riski daha yüksek!

Hava yolunun daralmasıyla nefes almayı güçleştiren astımın kadınlarda görülme oranı daha fazla. Bunun sebebi ise, temizlik ürünleri ve sağlıksız çalışma koşulları.Astım, hava yolunun daralmasıyla nefes almayı güçleştiren ve ataklar halinde yaşam boyu süren bir hastalık.

Astım, yetişkinler arasında en çok kadınlarda görülüyor. Temizlik malzemesi kullanan kadınlarda astım görülme riski daha fazla.

Türk Toraks Derneği (TTD) Astım Alerji Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Leyla Pur Özyiğit, ABD'de çok merkezli bir araştırma yapıldığını anlattı.

"Çalışmada, çocukluk çağında başlayan astım hastalarında erkek, erişkin çağda başlayan astım hastalığında ise kadın cinsiyetin ağırlıkta olduğu ortaya konuldu."

Ev kadınlarında astım riski daha yüksek

Türk Toraks Derneği'nden Dr. Birsen Ocaklı da, kadınlar ve erkeklerin farklı düzeylerde farklı iş riskleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Kadınlar, erkeklerin 6 katı süreyi günlük ev ve bakım işlerine harcamaktadır."

Temizlik malzemelerinin çoğunda petrol türevleri var. Bu da, ev kadınlarının bu ürünlere daha fazla maruz kalmasından dolayı, hava yolu hastalıkları ve özellikle astım görülme riskini artırıyor.

Türk Toraks Derneği, konuyla ilgili bir çalışma yaptı. Dr. Ocaklı çalışmayı şöyle anlattı:

"Çok merkezli yapılan çalışmada, ev kadınlarında astım riski yüksek bulundu. Dünyada gelişmiş ülkelerde terk edilmiş olmasına karşın gelişmekte olan ülkelerde, Türkiye'de biyokütle yakıtlar, özellikle kırsal kesimlerde geleneksel tandırlarda odun, gübre ve ekin artıkları şeklinde ısıtma ve pişirme için yaygın olarak kullanılmaktadır. Biyokütle yakıtların ortalama günlük partikül madde (PM) üretimi 300-5000 μg/m3 olup, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) PM eşik değerinden (50 μg/m3) çok yüksektir. Bu çarpıcı rakamlar, kadınlar ile birlikte küçük çocukların da biyokütle duman maruziyeti için riskli popülasyonda olduklarını göstermektedir. Biyokütle maruziyeti, KOAH ve akciğer kanserleri için risk yaratmaktadır."

Sağlıksız çalışma koşulları akciğer sorunlarına yol açıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de çalışan kadınların yüzde 47,7'si hizmet sektöründe, yüzde 37'si tarımda ve yüzde 15,3'ü sanayide çalışıyor.

Dr. Ocaklı, Türkiye'de mevsimlik tarım işçisi kadınların mesailerinin sabahın erken saatlerinde başladığını ve gece yarısına kadar devam ettiğini hatırlattı.

"Sağlıksız çalışma koşulları öncelikle hava yolu hastalıkları başta olmak üzere çeşitli akciğer sorunlarına yol açmaktadır. Gıda işlemeciliğinde solunum fonksiyonları açısından cinsiyet farkı olmamakla beraber, gıda işlemeciliği sektöründe çalışanlarda mesleksel astım gelişebilir. Metropollerde ise plaza çalışanlarında gözlenen solunum sistemi bulgularının eşlik ettiği hasta bina sendromu da daha çok kadın çalışanları etkilemektedir."

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');