Sosyal Medya

Kürsü

'Türk-Kürt kardeşliği yaklaşık 1300 yıllıktır, kimse yıkamaz'

Yaklaşık 1300 yıllık tarihtir bu. Yan yana, iç içe, tek yürek bir tarihten söz ediyoruz.Ekrem ŞAMA - Milli Gazete

Kürt kavmi İslam ile Türk kavminden 100-150 yıl önce tanıştı. Kürt kavminin Müslüman olması, bölgenin Hazreti Ömer devrinde İyad Bin Ganem ve Halid Bin Velit kumandasında İslam orduları tarafından fethiyle başlamıştır.

Türkler ise Abbasiler devrinde İslam’ı kabul etmeye başlamışlardır. Büyük Selçuklu Devleti’nde aynı çatı altında buluşup, yüzyıllarca iç içe yaşamışlardır.

1071 yılında Alpaslan’ın Anadolu kapılarını Müslüman Türklere açması sürecinde, Kürtler en büyük desteği vermişlerdi. Anadolu Selçuklu devletinde de beraber oldular.

Kısa süre sonra Müslümanlar arasına tefrika girdi.

Bağdat’taki meşru Halife’nin paralelinde, Şii Fatımi Devleti Kahire’de de bir halifelik ihdas etti. Bu tefrikadan istifade eden Haçlılar 1094’de Büyük Haçlı seferlerini başlatarak Müslüman yurtlarını katliam ve işgale tabi tuttular. Kürt ve Türk halkı ayırt edilmeden katliam ve yağma yaptılar. Kürt yurtlarını içine alan Urfa’da bir Haçlı devleti kurdular.1099’da Kudüs katliam, yağma ve işgal edildi. Niyetleri Mekke ve Medine’yi de işgal ve yağma etmekti. Ama İmadeddinZengi, Nurettin Zengi ve Selahattin Eyyubi tarafından durduruldular. Yine Türk ve Kürtlerin de beraber mücadelesi ile Haçlılar İslam yurtlarından kovuldular.

Kısa süre sonra Moğol istilası vaki olduğunda, her iki milletin de yurtları yeniden çiğnendi katliama tabi tutuldular. Moğol belasından kaçıp Anadolu’ya sığınan yüzlerce Horasan Ereni, Anadolu’yu aydınlatıp cihad ateşini tekrar tutuşturdu. İşte bu aydınlık havada Osmanlı Devleti kuruldu.

Ondan sonraki yüzyıllarda Anadolu’nun doğusu ve özellikle Kürt kavminin yaşadığı yurtlar, İran ’dan kaynaklanan itikadı tartışmalı kişi ve akımların etkisine girdi.

Yavuz Sultan Selim Han ve İdrisi Bitlisi el ele vererek bu itikadi bozukluğu yaygınlaştırmaya çalışan akıma karşı Müslüman Kürt halkın kurtuluşunu sağladılar. Halifeliğin de Osmanlı Devleti’ne intikali ile her iki Müslüman kavmin yüzyıllar süren işbirliğinin sağlam temelleri bu dönemde atıldı.

Halifelik makamını kendi sömürü emellerinin önünde engel gören Haçlılar, diğer bölgelerde olduğu gibi bu bölgede de sağlam yapıları dağıtmak için Hilafet müessesesinin kaldırılması için, her türlü entrikayı çevirdiler. Araplar ve Kürtler üzerinde çok çalıştılar. Allah’a şükür ki buna muvaffak olamadılar. Çünkü Müslüman Kürtler bütün cephelerde, mesela Kafkas cephesinde, Çanakkale’de, KütülEmare’de, Irak ’ta, Suriye ’de ve diğer cephelerde Türklerle tam bir sadakat ve kahramanlıkla mücadelelerde beraber oldular, gazi ve şehit oldular.

1830’lu yıllardan itibaren Osmanlı Devleti’nde başlatılan batılılaşma hareketlerine paralel olarak, batılılar ve Rusya , bölgede ifsat hareketlerine tevessül ettiler. Halife’nin ve Osmanlı yöneticilerinin İslam’dan döndükleri propagandası ile kardeşliği bozmaya çalıştılar.

Ruslar, 93 harbi ile Akdeniz yolunu kendilerine açacaklarını sanıyorlardı, ama geçemediler. Boğazlardan geçemediler, Balkanlardan da yol açamadılar. Bu sefer de doğudan İskenderun körfezine geçmeyi denediler. Bu yol üzerinde Ermeniler ve Kürtler vardı. Ermenileri bağımsız Ermeni devleti vaatleri ile Kürtlerin üzerine musallat ettiler. Kürt yurtlarında çok katliamlar yapıldı.

  1. Abdülhamit Han, hem Rusların bu hamlesini önlemek, hem de Ermeni katliamlarını durdurmak amacıyla özellikle Kürt aşiretlerinin bağrından çıkardığı Hamidiye Alaylarını kurdu. Asker sayısı olarak 100-150 bini bulan bu alaylar, gerçekten destansı başarılara imza atarak, Ermeni katliamını durdurdular.

1909 darbesi ile İttihat Terakki iş başına gelince, Rusların yardımı ile Ermenilerin bağımsız devlet kurmak amaçlı yeni ataklar başlattıklarını görüyoruz. Sarıkamış harekâtından sonra Ermeniler iyice azıttılar. Katliamlar yaptılar. Bunun üzerine de 1915 yılında Ermeni tehciri başlatıldı.

Ruslar 1916’da doğudan Karadeniz, Doğu Anadolu ve Kürt yurtlarını çiğneyerek ileri harekata geçtiklerinde, Ermeni desteğini yanlarında buldular. Çok katliamlar yaşandı.

1917 Rus Bolşevik ihtilalinden sonra Ruslar Anadolu içlerindeki cepheleri Ermenilere bırakarak savaştan çekildiler.

Çok kanlı olan Ermeni katliamları yeniden başladı.

1919 yılında, İstanbul’dan doğu cephesine gelen 15. Kolordu kumandanı Kazım Karabekir’in hatıralarında kaydettiği gibi İngilizler ve Ermeniler, casusları vasıtası ile Kürtleri isyana teşvik ve tahrik etmişlerse de buna itibar etmemiş olduklarını görüyoruz. İsyan etmek bir tarafa, Milli Mücadele’ye katkıda bulundular. Bölge halkı yediden yetmişe seferber olarak, Hamidiye Alaylarından kalan asker ve silahlarla milli kuvvetlere destek vererek, büyük başarılar kazandılar.

Kurulan Cumhuriyet döneminin en önemli olayları Hilafetin kaldırılması ve devrim kanunlarının amacından da saptırılarak şiddetle uygulanmaya başlamasıdır.

Bu yanlış uygulamalarla yurdun her tarafında ve Kürt-Türk kardeşlik mozaiğinde çatlaklar meydana geldi. İslam kardeşliğinin bağları koparılmaya çalışıldı. İslam’ın yeniden hâkim olması ve Müslümanları birleştirecek müesseselerin kurulması amaçları ile yapılan harekâtlar, içeride ve dışarıda Kürt kavmiyetçiliği hareketi gibi gösteriliyordu. Bölgede derin acı hatıralar bırakan bir takım askeri harekâtlar yapıldı. 1950’li yıllardan itibaren ortalık sakinleşmiş, yaralar sarılmaya başlamıştı ki, yeni planlar ve melanetler devreye sokulmaya başlandı.

Bu sefer kurulmuş bulunan İsrail devletinin “Büyük İsrail” yapılabilmesi için melanetler başlatıldı. Planlar, projeler, programlar yapıldı. Büyük Ortadoğu Projesi adıyla hazırlanan melun projenin hayata geçirilmesi için, her iki kardeş topluluğunun, içinden de işbirlikçiler, partnerler kullanılmaya başlandı. Melun projenin sahipleri bölgeye silahlar soktular. Teröre destekler verdiler. Son 30-40 yıldır bu melun projeleri yürütmeye çalışıyorlar.

İsrail boş durmuyor, Amerika boş durmuyor, Avrupa, Rusya boş durmuyor. İlla ki İsrail himayesinde devletçikler kurulacak, sonunda da alavere dalavere Arzı Mevud safsataları gerçekleştirilecek.

Büyük fotoğraflara bakıldığında çok mesafe almış olduklarını görüyoruz. Kardeşler uyanmaz, tarihi kardeşliğin gereği, birbirlerine sarılıp birlikteliklerini pekiştirmezlerse, karşılıklı hatalardan dönmezlerse, İslam Birliği için çalışmazlarsa, Allah korusun melun proje başarıya ulaşacak.

Yeni yeni başlatılmakta olan bölge ülkelerinin işbirliği geliştirilerek, büyük bir birliktelik kurulmalı, yabancı güçler kardeşlerin arasından sökülüp atılmalı ki, melun planlar bozulsun.

İSLAM BİRLİĞİ

İslam Birliği diyor bunca ayet,

Hepiniz birleşin diyor, Yaradan;

Emre uymayıp birleşmezsek şayet,

Daha çok kan fışkırır bu yaradan…

 

Kaynak: Milli Gazete

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.