Sosyal Medya

Söz ve Dua

Zilhicce’nin İlk On Günü (Leyâl-i Aşr)

Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan amellerin diğer günlerden daha faziletli ve Allah’a daha sevgili olduğunu müjdelediği rivayet olunan Rasûlüllah’ın (s.a); Zilhicce’nin ilk dokuz gününde tutulan her bir orucun bir yıllık oruca, “leyal-i aşr: on gece”den birini ihya etmenin de Kadir gecesini ihyaya denk olduğunu söylediği hadis kitaplarında yer alır.Abdullah Yıldız - Yeni Şafak

Yarın Zilhicce’nin birinci günü. 

Kur’ân-ı Kerîm’de; “Andolsun şafağa, on geceye, çifte ve teke, akıp gittiği vakit geceye! Bunlarda akıl sahibi için yemin yok mu?” (Fecr 89/1-5) âyetinde Yüce Rabbimizin üzerine yemin ettiği “on gece”, güçlü rivayetlere göre, Zilhicce’nin ilk on gecesidir. “Biz Mûsâ ile otuz gün için sözleştik; sonra bu otuz günü, on gün daha ekleyerek kırk güne tamamladık.” (A’raf 7/142) âyetindeki on günün de, Zilhicce’nin ilk on günü olduğu söylenmiştir.

Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan amellerin diğer günlerden daha faziletli ve Allah’a daha sevgili olduğunu müjdelediği rivayet olunan Rasûlüllah’ın (s.a); Zilhicce’nin ilk dokuz gününde tutulan her bir orucun bir yıllık oruca, “leyal-i aşr: on gece”den birini ihya etmenin de Kadir gecesini ihyaya denk olduğunu söylediği hadis kitaplarında yer alır. 

“Günlerden hiçbiri yoktur ki onlarda yapılan bir iş/amel Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan işten daha faziletli ve yüce, Allah’a daha sevgili olsun...”(Tirmizi, Savm 52; Darimi, Savm 52)

“Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan (her bir) oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.” (Tirmizi, Savm 52; İbn Mace, Sıyam 39)

Zilhicce’nin ilk on günü ile ilgili diğer rivayetlerde; Terviye günü ve bilhassa Arafe günü oruç tutmanın faziletine vurgu yapılır. (Arafe, bayramdan önceki; Terviye ise Arafe’den önceki gündür.)

Peygamberimiz (s) Arafe gününün faziletine dair: “Arafe gününden daha çok Allah’ın cehennem ateşinden insanları azat ettiği bir gün yoktur.” (Müslim, Sıyâm 196) “Arafe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm 197) buyurur.

Hafsa (r.anhâ) annemiz, Efendimizin (s.a) dört şeyi terk etmediğini söyler: “Aşure günü orucu, Zilhicce’nin on günü orucu, her ay üç gün orucu ve sabahın iki rekât sünneti.” (Râmuzü’l-Ehâdîs, 557/4)

Zilhicce ayının ilk dokuzgününde oruç tutmak tavsiye edilir. Onuncu günü ise Kurban Bayramının ilk günüdür. Peygamberimiz (s.a) Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü için Zilhicce’nin ilk dokuz günü, yani Kurban Bayramından önceki dokuz gün oruç tutmak müstehabdır. 

Bugünlerde tesbih (Sübhânallah), tahmid (Elhamdülillah), tehlil (Lâ ilâhe illallah) ve tekbirin (Allahu ekber) çoğaltılması da tavsiye edilmiştir. İmam Malik’in (Muvatta, Hac 246) rivayet ettiği bir hadiste de, Arafe günü dua etmenin ve Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh: Allah birdir, Ondan başka ilah yoktur, O’nun ortağı da yoktur.” sözünü tekrarlamanın en faziletli amel olduğu açıklanır. Sahih-i Müslim’de ise (Hac, 436) Arafe günü Allah’ın af ve bağışının çoğaldığı vurgulanır. 

Milyonlarca hacımızın; Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni‘mete leke ve’l-mülk. Lâ şerîke lek: Buyur Allah’ım, buyur! Buyur, şerikin yok Sen’in, buyur! Kuşkusuz hamd ve nimet de, mülk de Sen’indir. Sen’in ortağın yoktur”telbiyelerine hep birlikte eşlik etmek ve bu manevi coşkuyu Kurban Bayramı tekbirleri olan: “Allahu ekber, Allahu ekber. Lâ ilâhe illallahu v’Allahu ekber. Allahu ekber ve lilâhi’l-hamd” zikri ile taçlandırmak elbette güzel olur. 1 Zilhicce’nin gece ve gündüzünden başlayarak bu mübarek zaman dilimini, manevi bir fırsata çevirmek, ibadet hayatımızı daha bir yoğunlaştırmak ve bizden dua bekleyen mazlum mümin kardeşlerimiz için kavli ve fiili dua ve yardım seferberliğine girmeliyiz. 

Gündüzlerini oruçla, namazla, infakla, dua ve zikirle geçirip her gecesini de Kadir Gecesi bileceğimiz; düşünerek ve anlayarak Kur’ân-ı Kerim okuyup, hayatımızı onun hayat veren ilkelerine göre şekillendireceğimiz “Leyâl-i Aşr”ın ümmete hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz.

DUYURU

Her Çarşamba 13.00-14.00; her Cumartesi 14.00-15.00 arasında KON TV’de “Aşır Aşır Kur’ân” derslerimizi izleyebilirsiniz. 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.