Sosyal Medya

Bilim Teknoloji

Telefonlarda kayıt süresi 120 gün oldu

Yurtdışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kayıt edilmeden kullanılma süresi 60 günden 120 güne çıktı. Konuyla ilgili düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi."Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Söz konusu yönetmelik elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizmeti yapabilmesi için kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen veya ihraç edilen cihazlara ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yeni yönetmelik, 12 Temmuz 2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan eski yönetmelikte yapılan değişiklikleri içeriyor.

Değişiklikler neler?

Yönetmeliğin kaçak cihazlara ilişkin düzenlemeyi içeren 4. maddesinin  1. fıkrasının (h) bendindeki kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu belirlenen cihazların kayıt altına alınması için tanınan süre, bu cihazların siyah listeye eklendiği tarihten itibaren 120 gün olarak belirlendi. Daha önceki yönetmelikte bu süre 60 gündü.

Yeni yönetmelikle IMEI numarası siyah listede yer alan cihazlara ilişkin işlemleri düzenleyen 10. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde de değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle, kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu belirlenen cihazların elektronik haberleşme bağlantısının artık 60 gün yerine 120  gün içinde kesileceği kaydedildi.

Yurt dışından gelen yolcuların beraberlerinde getirdikleri cihazları kayıt altına aldırmaları için tanınan süre de uzatıldı. Yolcuların beraberlerinde getirdikleri cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 14. maddenin 4. fıkrasında yapılan değişiklikle, artık yolcular söz konusu kayıt altına aldırma işlemini bu cihazların yurda giriş tarihinden itibaren 60 gün yerine 120 gün içinde yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.