Sosyal Medya

Nebevi Eğitim

Eğitim, ‘eğitilmiş canavar’lar üretmek değildir

Herhalde, kabul edilmelidir ki, hangi inanç ve ideolojiye bağlı olursa olsun, her sistemde, Allah’ın insanların derûnuna yerleştirdiği vicdan denilen hazineyi harekete geçirip, onu ölçü alan insanlar olageldiği gibi, kendi acımasızlıklarına ve vicdansızlıklarına yol bulanlar da olagelmiştir.