Sosyal Medya

Makale

Kan gölü üzerine kurulan ırkçı İsrail

15 Mayıs 1948 de,beş yüzden fazla köy yerle bir edilerek,insanlar öldürülmüş,sağ kalanlar en yakın ülkeye sığınarak canını zor kurtarmış ve bu kan gölü üstüne,işgalci aşağılık siyonist İsrail kurulmuş...Bugün en nakba ( büyük felaket) günü...

Bu siyonist alçakların devleti kuruldu ve Müslümanlar yıkıldı...

Irkçı siyonist - işgal devleti İsrail, ki, ümmeti gözyaşına boğan devlet... Kudüs'ü feryada boğan, mazlumlara hayat hakkı tanımayan...

Abd'ye bölgede fiilen bulunabilme imkanlarını , şartlarını hazırlayan İsrail...  

Kendisine verilen rolü eksiksiz yapan iyi bir artisttir aynı zamanda. ABD'nin çok emin bir uzantısı ileri karakoludur... Çünkü Batı Ortadoğuda  İsrail devletinden daha emin olabileceği bir uzantıya sahip olamazdı. İşte bu vahşi siyonistler ortadoğudan  sökülüp atılmadıkça , Müslümanlar kendilerini batıdan emin hissedemezler bu ise ABD kuklalarının ve Arap şeyhlerinin işi değildir. Onlar yahudi -siyonist katilleri öldüreceklerine , her gün kendi ülkelerinde Müslüman kurşunluyorlar...

Buna karşı çıkacak , Allah'ın yiğid erleri , inkılapçı Müslümanlar , intifada erleri? olacaktır ve oluyor da...

İsrail bu izzetli Müslümanların başkaldırılarında , eceline susamışlığın günlerini yaşıyor... Sonları yaklaşıyor ne mutlu bir siyonist alçağın zulmüne direnipte  onu geberten erlere... Hayber'i hatırlatanlara ne mutlu...

Filistin de direniş durmuyor.. Her gün şehit verilmesine rağmen sokaklarında Gazze'nin , Kudüs'ün, Ramallah'ın, Nablus'un , El- Halil'in, kararlı, inançlı, ,inatçı yiğitleri, direniş - intifada ateşini söndürmeden , yakmaya devam edecekler, sokaklarında direniş seli akmaya devam edecek...

Filistin zulmün binbir çeşidini yaşadı ve yaşıyor. Kimden niçin korksun ... Allahu Ekber sesinin önünde hangi zorba durabilir.

Filistinli , imanına layık bir direniş içinde,  şehadetle kol -kola bir hayat sürüyor ve bu onurlu direnişleri zulmün zincirlerini kıracaktır...İsrail'in siyonist  çeteleri ruh krizi içindeler. .. Muhammed'i ordu  inşallah zafere ulaşacaktır. .. Bu imani ve islami bir tavrın sonucudur.  Zulüm kokan çehreleri umutsuzluk sarmıştır artık...Alçak yahudi  şimdiye kadar kararlı bir mümin topluluğu görmemişti şımarıklığı bu yüzdendir? ama bir avuçta olsa kudüs muhafızları yediden yetmişe dimdik ayaktalar... O güzelim taş çocuklar , intifada erleri Kudüs'ü , imanları, namusları  gibi koruyorlar  geri kalan bir buçuk milyar müslümanların durumu ise içler acısı... Hali pür melal...

Rabbimizin bildirisini , izzetli buyruğunu bu ümmet hiçbir zaman unutmamalıdır ki , perişanlığa itilmesin  dostunu, düşmanını tanısın  << insanların iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetlisi olarak and olsun ki  Yahudilerle  Allah'a eş koşanları bulacaksın>> ( Maide-82) 

Ve sen ey müslüman bu gerçeği unutma ki kutlu şehir kurtulsun .

Unutma ki miraç durağı , peygamber ayağının  değdiği mescid- Aksamız kurtulsun. Bu gerçeği bil ki üçyüz küsür yıldan beri esir olana hürriyet verilsin senin elinden 

Artık anla ki , siyonistlere anladığı dilden cevap veresin... Filistinden başlayıp bütün bir ortadoğuyu parsellemek sevdasındaki zalimlerin hesabını göresin şehit edilen müminlerin seslerini duymalıyız artık...

Ve bir sabah , saba rüzgarlarının estiği bir bahar sabahı yeni doğmuş bir güneş kapılara ilk ışıklarını vururken bizde senin kapını çalmak istiyoruz. Ey Kudüs , Hz Ömer'in , Selahattini Eyyubilerin girdiği kapıdan girmek istiyoruz... Kalbindeki azabı dindirmek için geç de kalmış olsak da ...

İnşallah siyonist - işgalci çeteleri ortadoğudan ve tarihten silip attığımız günleri Rabbimiz bizlere gösterir... O zaman acın dinecektir. Ey kudüs ... Ey sevdamız , Ey onurumuz , Ey imanımız Kudüs...

Kanımız canımız  sana feda olsun direniş yolunda yürüyenlere binlerce selam...

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.