Sosyal Medya

Makale

Pavlov'un Köpekleri

Rus Kimyacı Pavlov’un meşhur köpek deneyini birçoğunuz biliyorsunuzdur.

Yaptığı deneyinde, kurduğu düzenekle bir köpeğe heryiyecek verdiğinde bir lamba yanıp zil çalıyor. Yapıları gereği köpekler, yiyecek gördüğü an salyaları akar.

Pavlov bir süre sonra yiyecek vermeden ışığı yaktığında veya zili çaldırdığında köpeğin salyasının yine de aktığını tespit eder. Bu tespit, bilim tarihine psikolojide şartlı refleks olarak geçer. 

Sonradan insanların da köpekler gibi aynı tepkiyi verdiği tespit ediliyor. Ve bu olgu toplum mühendisleri, siyasetçiler ve reklam/pazarlamacılar tarafından son 50-60 yılda yoğun şekilde kullanılmaya/suiistimal edilmeye başlandı.

İnsanlar kitleler halinde, slogan, sembol veya dikte edilmiş kavramlarla çok rahat yönlendirilebiliyor.

Önce algı oluşturuluyor sonra koşullandırma başlıyor.

Düşünme ve sorgulama azaldıkça, duygusal tepkiler arttıkça insanların güdülenmesi daha kolay oluyor.

Günümüzde yaygın iletişim ağı ve sosyal medya ile daha büyük kitleler güdülenebiliyor.

Algı, güdüleme ve oluşan milyonlarca kurşun asker.

Bugün dünyada kitleler halinde,kürsüde veya TV ekranında kendi liderinin/hocasının/başkanının ağzından çıkan her sözü emir telakki edip etrafı yakıp yıkacak milyonlar var.

Ülkemizde de durum bundan farklı değil. Basit bir slogan, bir işaret, bir kavram veya hareketle kitleler istenen yöne sevk edilebiliyor, davranışları/tepkileri yönlendirilebiliyor.

Sosyal medyada bunları görmek daha kolay; akletmeyen, sorgulamayan yüzbinlerce kişi kurşun asker gibi kendilerine dikte edileni haykırıyor.

Siyasilere söylenecek bir şey yok; ülkemizde siyaset, çatışma ve kaos üzerinden yürüyor. Bu sistemde siyasilerin var olmalarıbindirme kurşun asker kıtalarıyla olabiliyor ancak.

Lakin Allah için, insanlık için toplumun menfaati için meydanlara çıktığını ifade eden bazı hocaların, müntesiplerini kurşun asker gibi yetiştirip heva hevesi doğrultusunda bir tehdit/baskı aracı olarak kullanmalarını anlamak mümkün değil.

O gencecik dimağların, bazı hoca efendilerin heva ve hevesleri doğrultusunda kirletilmesi/iğdiş edilmesinin hesabı ahirette ağır olacaktır.

Hocalar bilmelidirler ki kendilerine gelen gençler Allah’ın birer emanetidir. O emanetleri Allah’a ulaştırmak boyunlarının borcudur. Heva ve hevesleri doğrultusunda sıratı müstakimden alıkoydukları her kişi cehennemleri olacaktır.

Sistematik olarak insanlar aptallaştırılıp sürü haline getirilirken;Edep ve ahlak dairesinde sorgulamayı, akletmeyi, kıyaslamayı insanlara öğretmek/telkin etmek, Müslümanım diyen her akıl sahibinin üzerine vaciptir.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.