Sosyal Medya

Makale

Değersizleştirilen Halklar

Müslümanlar ciddi bir şekilde asimilasyona tabi tutuldu. Müslümanlar maalesef ulus devletin kutsallarını müjdelemek, kutsamak, meşrulaştırmak üzere konumlandırıldı, akort edildi.

 

Ahlakın, sorumluluğun, vicdanın ve liyakatın önemsiz hale getirildiği şu dönemde samimi dava adamları ötekileştirilmiştir.

 

Ahlaksızlıkları, hukuksuzlukları, keyfilikleri önleme iradesine sahip, ehliyet ve liyakat sahibi kadrolar olmadığı için, müslümanlar sömürgeci çıkarlar doğrultusunda biçimlendiriliyor,konumlandırılıyor,yönlendiriliyor.

 

İslam toplumlarında bilgi, kültür ve entellektüel üretim dondurulduğu için  zihinsel işgal ve istilalar yoluyla islamın bütünlüğüne yabancılaştırıldık.Yeni bir siyasal gerçeklik, yeni bir toplumsal düzen kuramadık, ütopik,stratejiler peşinde sürüklendik, sürükleniyoruz.

 

İnsanın, şeytani, şehvani ve hayvani duygularını tahrik eden bir hayat anlayışı hükümranlığını sürdürmektir. Böyle bir hayatın içinde müslüman halklar, geleneğin, göreneğin. efsanelerin, menkıbelerin, alışkanlıkların sınırların içerisinde resmi ya da gayri resmi baskılar altında vahşi kapitalizmin, modernizmin, tanımlarına, reklamlarına boyun eğerek komuoyu müdahelesi altında,geçmişe özgü hayranlıklarla avutuluyor.

 

Müslüman halklar islamın hayranı konumundadır, fakat İslam’ın insanı olamadılar. Hiziplerin,grupların,cübbeli-cübbesiz, sarıklı-sarıksız cıcı-cucuların insanı oldular.Allah`ın verdiği müslüman ismine razı olmadılar, ayrıldılar, paramparça oldular. Oysa Allah [c.c]`ın uyarısı açık ve netti.`

 

`Kendilerine, apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın işte bunlar için pek büyük bir azap vardır. ` [ALİ İMRAN 3/105] 

 

Müslüman halkların bu parçalanmışlığın derin bir yara ve sorun olarak karşımızda duruyor. Dahası  gelenksel yorumların,dinin kendisinden üstün tutulduğu,örgütsel hizip,parti-pırtı çıkarlarının ümmet mashalatının önüne geçirildiği kavmi ya da mezhebi farklılıkları hazmetmek şöyle dursun daha örgütsel farklılıkların bile çözümsüzlüğe giderek kardeş kavgasına dönüştüğü toplumsal  sorunlar karşısında bir türlü siyaset üretemeyen, çağını ve toplumunu dönüştürmek bir yana kendini bile ,dönüştürmeyen daha üst bir uygarlık düzeyine yönelmek yerine geçmişi tekrarlayıp duran bir toplumun,haraketin bizatihi kendisi bir sorundur.Önce zihinsel ve ahlaki bir dönüşümü gerçekleştirmek zorrundayız.

 

 Derin ve köklü değişim bizler için kaybettiğimiz anlamların, değerlerin tekrardan kazanılması ile gerçekleşir.

 

İslam tarihini,geleneklerimizi,davranış kalıplarımızı,samimi bir eleştiriye tabi tutarak ilerleyebiliriz.

 

Engin bir ahlak anlayışının beraberinde getirdiği özgürlükçü bir atmosferde ancak birbirimizin kurtarıcı ve cenneti olabiliriz.

 

Hayata bakışımız hizip, parti ve cemaat sloganlarıyla şekillenmemeli. Eğer sloganlar bizi yönlendiriyorsa bu sürüden farksız olduğumuzu gösterir.

 

Alternatif nedir sorusunun cevabı da, kişiliğimizin, şahsiyetimizin,özne oluşumuzun kulluk bilincimizin gösterilmesi için sarfedeceğimiz çabada yatmaktadır.

 

Emperyalistler,liberal, seküler , muhafazakar stotükocu şefler,liderler,malum efendiler, insanların düşünmesine soru sormasını, eleştirmelerini, görüş beyan etmelerini istemiyor, istemediği içinde gayri meşru düzenlerini, dönen çarklarını korumak için sloganlarla konuşturmaya çalışıyor.Sloganlarla dolduruluşa getirilen halklar maalesef ahlaki ölçülerini hayata yansıtamıyorlar. Sonuçta,insanlığın varoluş gayesinin tuzağına düşüyorlar, basitleştiriyorlar, sıradanlaşıyorlar ve fikir kabızlığına kapılıyorlar.

 

Velhasıl, sloganlarla şartlandırılan, tektipleştirilen halklar, kalplerinin tozunu silip akleden kalbe dönmeleri gerekiyor.

 

Hakikatin çizgisinden ayrılan insanlar, yeryüzünü kocaman ve kirli bir kalleşlik evi, hainlik evi haline getiriyorlar, yalakalarla,kapı kullarıyla dolu hale getirdiler.

 

Hakikatın sözcülüğünü yapan , hiçbir siyasal egemenliğin hiç bir kültürel kodun egemenliği altına girmeyen yiğit müslümanlar ,aklın ve ahlakın insan fıtratındaki düzenini bozanlara karşı mücadelelerini sabır ve kararlılıkla sürdürecektir.Vesselam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.