Sosyal Medya

Makale

Kulakların Sağır Gözlerin Kör Olması

Pek çok mealde kalp mühürlenmesi ve körlükle ilgili ayetlerde insan, İlahi irade önünde pasif bir konuma itilir. Şöyle ki:

“Onlar, Allah’ın la’netleyip sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Kur’an’ı(n anlamını) düşünmüyorlar mı? Yoksa kalbler(inin) üzerinde kilitleri mi var (ki hiçbir hakikat, gönüllerine girmiyor)?” (1)

Ayette sözü edilen fiiller, kulun kendi kazancı/kesbidir. Bu lanet ve beraberinde gelen körlük, insanın hakikat karşısında kalbinin ve kulağının körleşip sağırlaşmasına yol açacak kadar uzun bir süre inatla hakikatten yüz çevirmesi neticesinde meydana gelir. Bu psikolojik kanunu koyan Allah olduğu için fiilin fâili ona izafe edilir. Böylece kişinin Rabbi karşısındaki aczi ve teslim olmaktan başka bir yolu bulunmadığı anlatılmak istenir. Nitekim O’ndan uzaklaşarak içine düştüğü hâl dahi yine O’nun koyduğu ölçülere göre şekillenmektedir.

Bu gibi durumlar bütünüyle insanların kazanımı olduğu hâlde meselenin Allah’a izafe edilmesi, kişinin onun karşısındaki durumunu sorgulamasına imkân vermek içindir. Bu sözleri duyan birinin kalbinde hâlâ birazcık insaf, merhamet ya da incelik kaldıysa bu derece kör olup olmadığıyla ilgili bir öz eleştiri sürecine girmesi beklenir. Ayrıca kalpten kasıt akıl ya da vicdandır. Vicdanını körelten veya aklını donduran yollara sapan kişinin kendisidir. Bu kötü yollarda kalbin paslanacağının kanununu koyan ise Allah’tır. Kimse gerçekler karşısında inkârcı bir konuma düşmek ve bu şekilde anılmak istemez. Öyleyse bu yaklaşım, aynı zamanda kişiyi bulunduğu çukurdan çıkarmak adına bir tahriktir. İnkâr edenler için tahrik kokan bu ifadeler, inananlar açısından da bir cevap üretir. Bu cevap, apaçık gerçekler karşısında inatla direnen kişilerin önyargılı ve düşünmeden hareket ettiklerini anlatır. İnandığı esasların gerçekle bire bir örtüştüğüne inananlar için bu bağnaz tavır, bu kadar açık hakikatler karşısında insanların niçin inanmadıklarına ilişkin cevaplar taşır. Ayetin mealinde vicdanları körelten ve kalplere kilit vuranın Allah olduğunu hissettirecek bir yaklaşım, bu durumdan kurtulmalarını beklediğimiz kişiler için doğru bir öğüt oluşturmayacaktır. Dolayısıyla en azından tefsir cümleleriyle bu fiilin sorumlularının belli olmasına fırsat verilmelidir.

Dipnot:

1. Muhammed suresi, 23, 24. ayetler. (S. Ateş Meali)

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');