Sosyal Medya

Makale

KUDÜS DİRENEN FİLİSTİNİN ATAN KALBİDİR

Kudüs gönlümüzden çıkmadı ki, gözümüzden çıksın. Bugün bir kez daha yüreklerimiz sızladı. 50'den fazla şehit verdik. Binlerce yaralımız var. Ama unutmayın ki ey siyonistler, ey katiller Kudüs Filistin'in başkentidir. Hiçbir toprağımızı vermeyeceğiz. Kan sizin aşağılık silahlarınıza galib gelecektir. Zafer müminlerindir.

Dünya büyük bir felaketin içine sürükleniyor.Haritalar yeniden çiziliyor.Müslümanlar,köleliğe, sömürüye,işgale,haksızlıklara,her türlü numaralara teslim bayrağı çekmedikleri için,itiraz ve isyan ettikleri için analarından doğduklarına pişman ediliyorlar.

Osmanlı çekildi İsrail kuruldu,dünyanın dengesi bozuldu.Barbarlar siyonist işgalci İsrail-ABD ve İngiltere; uygarlık,insan hakları,demokrasi vaatleriyle inanılmaz bir kan gölüne çevirdiler İslam Coğrafyasını.

Siyonist işgalciler,bütün dünyaya,bütün insanlığa,bütün dinlere,kültürlere ve medeniyetlere karşı bir yıkım ve kıyım harekatı başlattılar.

Her türlü umudun gerçekçi zeminler üzerinde haklılaştırılması gerekir.İçerisinde bulunduğumuz tarihsel dönemin imkanları ve tehaütleri üzerinde çalışarak ahlaki sorumluluk temelinde güçlü,kalıcı etkili dayanışmalar ittifaklar oluşturarak bir gelecek umudu etrafında konuşabiliriz.

İslam dünyası toplumları,sömürgeci dilin,bilginin,retoriğin kavram ve kavramların tahakkümüne maruz kalmaya devam ettiği için,bu gün Filistinin,Kudüsün bağımsızlığı,özgürlüğü mücadelesine meşrutiyet ve haklılık kazandırmayı başaramıyor.

Toplumsal ve siyasal bir gerçeklik halinde var olmayı,özgür olmayı,bağımsız olmayı başaramayan İslam Dünyası toplumlarının ve ülkelerinin bu özellikleri nedeniyle sürekli olarak onurları yaralanı-yor,özgürlükleri tahrip ediliyor,eşitlikleri yok ediliyor,dayanışmaları parçalanıyor,adalet ve güvenlik-ten yoksun bıraklılıyor,en büyük aşağılanma biçimi olan işgallere maruz bırakılıyor,ırksal üstünlük adına girişilen soykırımlara uğratılıyor,İslam Dünyası toplumlarında yaşanan irade yoksunluğu nedeniyle emperyalist barbarlık tayin edici olmaya devam ediyor.Gözbebeğimiz,onurumuz Kudüs bu işgalci güç siyonistlerin barbarlığı altında yıllardır zulüm altında gözyaşı döküyor.

Yeni sömürgeciliğin rehinesi konumuna düşürülen İslam Dünyası ülkelerinde,özellikle Filistin,Af-ganistan,Irak,Suriye,Yemen halkları maruz bulundukları alçaltıcı işgal sebebiyle büyük acılar çekiyor Bu ülkelerde insan haysiyetine ilişkin,toplumların haysiyetine ilişkin çok korkunç,çok zalim ihlaller gerçekleştiriliyor.İnsanlık tarihinin en büyük yıkımlarının İnsan Hakları Müslümanlar için geçerli değil.İslam Dünyasında siyasal bir mücadele yöntemi olarak direniş bilinci,direniş ahlakını,direniş sorumluluğunu Filistin halkı tenmsil ediyor.

Bu direnişe,evrensel İslam ailesi katkı vermek mecburiyetindedir.Evrensel İslam ailesi bilinci taşıyanlar,milliyetlere,mezhepçilere,hizipçiliklere saplanıp kalmazlar.İslam kardeşliği her şartta kabile akrabalığından üstün tutulmalıdır.Zamanı ve tarihi değiştirmek üzere yola koyulan bir imanın bağlıları zaman ve tarih bakımından kolaylıkla dönüştürülemez.Her şartta kendi iç bütünlüğümüzü koruyarak,temsil ederek eredemli olabiliriz.İmanmızı,değerlerimizi,düşüncelerimizi ne pahasına olursa olsun aziz tutmayı öğrenmeliyiz

Küresel emperyalizme karşı Filistini-Kudüsü ve İslam Coğrafyasını kuşatan küresel bir bilinç dili ve direniş formu oluşturmak gerekir.Bu bizlere sınanma bilinci içinde güçlenmemizi,arınmamızı ve direnerek öğrenmemizi mümkün hale getirecektir.Küresel ifsad ve işgali topyekün direnişle gerile-tebiliriz.

Göğsünde,Kudüs gibi bir imanı,bir inancı barındıran Filistin kuşkusuz yıllardır bir direniş yurdu bir direniş-şehadet mektebidir.Bu yüzden tüm İslam direnişcilerine yol göstericidir.Tevhid ve özgürlük mücadeleleri meşrudur.Kurşunlara karşı taş atarak mazlum direnişin sembolüdür.Oradaki direniş çok yönlü ve katılımcıdır,oradaki zulüm nazileri artmayan zulümdür… Tarihi yeniden yapan özneler direnişin çocukları olacak ve tarih daha güzel ve aydınlık akacak yarınlara hamdolsun inancımız var ümidimiz var,imkanımız var.

Unutmamak lazım,emperyalizm,siyonist işgal vasıtasıyla İslam Coğrafyasının kalbine bir hançer saplanmıştır.Bu hançeri aynı zamanda,Müslümanların kendi içlerinde birlik ve bütünlük sağlamala-rını yeniden toplanarak güç birliği oluşturmalarını engellemede değerlendiriyor… Bugün Kudüs üze-rinde işgali sürdürenlerin fitne,kargaşa çıkarma konusunda önemli bilgi ve tecrübe kazanmış olduk-ları biliniyor.

Kudüsün şu anda içinde bulunduğu durum,aslında ümmetin durumunu yansıtıyor.Kudüs Müslü-manların bir aynasıdır…Kudüs boğazımıza atılan düğüm… Eninde sonunda ırmak yatağını bulacaktır.

Tek Yol Direniş

Direnişi seçenler için,hiç bir şey,hiçbir zaman kaybedilemez.Kültürümüzün,medeniyetimizin ruhunu tükenmesine seyirci kalamayız,olaylara bir seyirci gibi bakamayız,olaylara müdahil olmalıyız.Hiç bir güç bizi onursuz davranmaya zorlayamaz.

Kudüs bizim hayatımızı kuşatmalı.

Kudüs bizi kavgadan kavgaya sürüklüyor ve çoğaltıyor…

Kudüs Musa ile direnişi kuşanan şehir…

Kudüs Müslümanların ortak atan kalbidir.İlk kıblemizdir.

Hz.İbrahimin,Hz.Davutun,Hz.Musanın,Hz.Meryemin acılarınada sevinçlerinede tanık olan diyar. Hz.Süleymanın secdegahını taşıyan miras…

Kudüs bizim için kutsal bir emanet,tevhidi değerlerimizin mirası,Ehl-i Kitaba gösterilen şefkatin ve adaletin örnek icra mekanı… İslam elini ne zaman Kudüse uzattı ise,sömürü,zulüm,işgal,sürgün,iş-gence ve katliam elini geri çekti…

Kudüs işgal ve zulüm altında,tutsak ve adalete muhtaç.Bu beldenin gerçek mirasçıları köklerinden kopartılmayla karşı karşıya,Kudüs, Talut’un,Ömer’in,Selehaddinin,sükun ve adalet günlerini arıyor ve özlüyor…

Kudüs kalbimizin yarası,geleceğimizin satır başlığı… Kudüs evrensel İslami uyanışın ve tüm yerel İslami mücadele hatlarının ortak stratejik hedefi haline gelmelidir.Çünkü Kudüsün kurtuluşu demek tüm İslam Coğrafyasını kuşatan emperyalizmin belinin kırılması demektir.

İslam alemi perişan,dağılmış durumda,ümmet bilinci kaybolmuş.Bunun mutlaka bir kalkış noktası olması lazım o da bugündür.

İnsanlık yani bütün dünya İslamın adaletine muhtaç,insanlık vicdanı bugünkü vahşi batı kapitaliz-mini ve doğu ateizmini kaldıramaz durumda.İnsanlık artık fıtratını aramaya başlıyor.Müslüman halklar,dışarıdan ve içeriden kurtarıcı aramaktan umutlarını kesmişler.Aklı başında hiçbir mü’min bu saatten sonra ne ABD’ye ne BM’ye ne Çine,ne Rusyaya bel bağlayamaz.Her toplum kendi göbe-ğini kendisi kesmek noktasına varmıştır.Maskeler düştü rüyalar bitti.ABD’yi kıble edinenlerin,kıble-leri yıkıldı…

21. asrın cahiliye tarihi,akılla,mantıkla,vicdanla,insanlıkla savaşıyor.Bugünün cahiliye tarihi,faşizm ile,emperyalizmle,sömürgecilikle uzlaşıyor.Bugünün tarihinin bilinci yok,ruhu yok,ölçüsü yok,Filistin de ve diğer İslam Coğrafyalarında uygulanan alçakça kıyımlar karşısında İslam Dünyası ülkelerinin yaşadığı siyasal suskunluk,siyasal sorumsuzluk,siyasal kayıtsızlık sürüyor,bunun ahlaki bir açıklaması yoktur.ABD ve emperyalist ittifakları özellikle Ortadağuda bütün dönemler boyunca kaos,kargaşa gerilim ve acı üretti,karışıklıkları,bölünmeleri,düşmanlıkları kışkırtarak çoğalttı.

İnsanlık tarihi bir dönüm noktasında bulunuyor.Tarih bize ait olmayan bir ufuk içersinde ilerliyor. Günümüzde insanlığa karşı sorumluluk duyguları iflas etmiştir.Direniş dışında,yolunda olan bir şey yok.

Her istila ve işgal,direnişi ve başkaldırıyıda birlikte getiriyor.Özgürlüğe ve adalete açlık duyanlar köleliğe direniyorlar…

İmanımızı ve imkanımızı ümmet bilinci içinde yeniden oluşturmalıyız.Bölünmüşlük ve işgal,yaralı ve düşkün ümmet vicdanının kanayan yanı oldu.En fazla kanayan en fazla direnen yarada Kudüs olmuştur.

Kudüs ümmetin can yakıcı gündemi… Müslümanlar Mescid-i Aksaya veKudüse sahip çıkma sorumluluğunu,kendi izzetine ve değerlerine sahip çıkma sorumluluğu olarak algılamalıdır.

Rabbimizin bildirisi,izzetli buyruğunu bu ümmet hiçbir zaman unutmamalıdır ki,dostunu düşma-nını tanısın

“İnsanların,iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetlisi olarak and olsun ki Yahudilerle, Allah’a eş koşanları bulacaksın.” (Maide 5/82) ve sen ey Müslüman bu gerçeği unutmaki bu şehir kurtulsun…

Artık onlar ki,Filistin topraklarından başlayıp,bütün bir Ortadoğuyu parsellemek sevdasında ki zalimlerin hesabını göresin,şahid eden Mü’minlerin sesini duymalıyız artık,o seslerdeki mesajı anla-malıyız artık…

Eğer vahyi,hayatımıza,ruhumuza karıştırırsak her sahada Allah’ın Mü’minler için arzu ettiği iyilik-lere kavuşuruz…ve bir sabah saba rüzgarının estiği bir bahar sabahı,yeni doğmuş bir güneş kapılara il ışıklarını vururken biz de senin kapını çalmak istiyoruz Ey Kudüs…Hz.Ömerin,Selehaddin Eyyübinin girdiği kapılardan girmek istiyoruz…kalbindeki azabı dindirmek için

Müslümanlar Kudüs ile imtihan ediliyor.Bu imtihan bilinci içinde siyonist işgalcilere karşı tüm yer-yüzünde küresel bir intifadayı başlatmamız gerekiyor…

Kardeşlerimizle,yiğitlerimizle intifadanın çocukları ile el ele,kol kola,omuz omuza vererek…

Özellikle Kudüsteki intifadanın çocukları,Filistin toprağının her karışındaki taş çocukları öpüyorum pak alınlarınızdan…

Ey Kudüs ve Mescid-i Aksanın muhafızları

Ey kan gölünde bulunan direniş erleri

Ey Batı Şeria,Gazze,Cenin,Ramallah,El-Halil,Nablusta,Kudüste,şereflice demirden bileklerle,imanlı yüreklerle,direnişi gösteren onurlu kahramanlar,bir gün kan kılıca galip gelecektir ve sizlerin kanları kılıcınızdır.

Şehitlerin ve yaralıların kan çağlayanları,siyonistlerin zindanlarındaki tutukluların acı ve elemli bu izzetli halkın sıçrama noktasını oluşturacaktır.

Musalara ve onun varislerine savaş açan firavunlar ve onun torunları boğulmaya mahkumdur.Ey Taş Çocukları!

Sizler dağlar gibi arı,dağlar gibi ulu,dağlar gibi sapa sağlam imanlarınızla onur ve izzet savaşı veriyorsunuz.

Siz intifadanın Kudüsün çocukları,sizler taş atan ellerinizle hakikatin şanını tarihin anlına en derin çiziklerle yazıyorsunuz…

Siyonist azınlığa,imanlı göğsünüzle set çekmiş hakikat ümmetinin umut meyvelerisiniz.

Evet Filistinde öldürülen Müslümanların acıları Kudüsün mahzunluğu yüreğimize çökmüştür,iyi bilin ki bu acılar,imanla doğan ve büyüyen kutlu neslin ilk dünya idrakıdır.

Ey Kudüsün sevdalıları,siperlerinizi kaybetmeyin,özgürlük şarkılarını çağırın Mescid-i Aksanın bahçelerinde…

Put kıran İbrahim,kurban veren İbrahim gibi değilmi

Ateş bizi tanır

İbrahime selam olsun

O bizim önderimizdir Tevhid hattında

Denizi ikiye ayıran Musa

Değilmi ki Filistinli çocuk

Su bizi tanır

Ey gözüm

Gökyüzünün sana söylediğini bileyim

Bileyimki sancılarınızı kalbimde dindireyim

Bağrı yanık anaların yıldız kesmiş ağıtlarından gönderin ki,Kudüsün acılarını yüreyimizde hissedelim,miraç hasretlerine tutunalım…

Direniş olsun,ruh olsun,diriliş olsun,vahdet olsun

Ey gözüm kan gölünde boğulan rüyalar bizim…

Dönüp ölüme tebessüm etmeyi sizlerden öğrendik sizlerden gördük,bir nar çiçeği gibi dalından koparılışını gencecik çocukların.

Sevinçlerine el koymuş,kuşlarına kurşun sıkılmış toprakların taş çocukları Kudüsün sevdalıları…

Hangi duvarlara,hangi evlere,hangi kalplere,hangi gözyaşlarına yazsam sizleri…

Sevdan

Aşkın

Ellerin ve gözlerin dünyanın onuru güzelim

Ey taş çocuklar,ey vurulanlar,gözleri bağlananlar

Üzerindeki kan lekelerini analar gözyaşlarıyla örtüyorlar

Ey Kudüs bekle sıcak yağmurlarla dönecekler sana taş çocuklar

Kudüs ah Kudüs hangimizin ortak kalbi

Acılı hüzünlü millet ayağa kalkacak

Elbet çözülecek büyüsü bu karanlığın

Zor ve uzun geceler dönüşecek şafağa

Özgürlük bayrağı kalbimizin tam ortasında

Şehidlerin arkasından koşuyor adım adım zafer

Kutlu sevdanın şevki vuruyor kalbimize

Seviyorum seni Ey Filistin Ey Kudüs

İmtihanların zoru çilelerin kutsalı

Bizi sarıp sarmalayan gök kuşağı Kudüs

Özgürlüğün direnişin masmavi okyanuslarına vurgun

Kudüsün yiğitleri ilk kıblemiz ilk nurumuz

Mescid-i Aksanın özgürlüğüne az kaldı Allah’ın izniyle

Acıların çaresizliklerin tümünü eze eze direniyorsunuz kudüste

Sana akan nehirlerin diliyle yazıyorum

Seni her gün bir defa nasılsın der gibi seviyorum

Kudüs Kudüsüm benim

Nur yüzünü öperim senin

 

 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.