Sosyal Medya

Makale

Atatürk Meclis’i dualarla açmıştı

Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilanı sırasında Atatürk’ün Meclis’i açış yolunu taklit etti, ancak birçok şeyi eksik yaptı. 23 Nisan 1920’de Meclis açılmadan önce memleketin her tarafında Kuran-ı Kerim, Buhari-i Şerif ve mevlidler okunmuş, Atatürk cuma namazından sonra tekbirler eşliğinde yola çıkıp, kurbanlar kesildikten sonra dualarla Meclis’i açmıştı

Batılılar, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Türk milletini Anadolu'dan atmayı planlamışlardı. Ancak esareti kabul etmeyen atalarımız, direnişe başlamış, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasıyla da Milli Mücadele liderini bulmuştu.

MECLİS'İN İŞGALİ
Son Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920'de "Misak-ı Milli"yi kabul etti. İtilaf devletleri, bu durum üzerine 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal ettiler, meclis de kapatıldı. İstanbul'un işgaline tepki gösteren Mustafa Kemal Paşa, 19 Mart'ta yayınladığı genelgeyle meclisin Ankara'da açılması için davette bulundu.
21 Nisan 1920'de ise Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa imzasıyla sivil ve askeri makamlara telgraf çekilerek, 23 Nisan günü açılacak meclisin tören programı bildirilmiş ve bunun halka duyurulması istenmişti.

YENİ MECLİS'İN AÇILIŞI
Meclisin açılacağı gün Hacı Bayram-ı Veli Camii'ndeki Cuma Namazı'nda müthiş izdiham vardı. Namazdan sonra tekbirlerle Meclis'e doğru yola çıkıldı. Hacı Bayram Veli'nin üzerinde ayetler yazan sancağı ve Sinop Mebusu Hoca Abdullah Efendi'nin başı üzerinde taşıdığı yeşil örtülü bir rahledeki Kur'an-ı Kerim ve Sakal-ı Şerif kalabalığın önündeydi.
Fehmi Hoca yüksek sesle hatim duasını okuduktan sonra Mustafa Kemal Paşa tarafından meclis açıldı. İçeri giren bütün mebuslar sıralara oturmuştu. Hoca mebuslar Meclis'te hep bir ağızdan dua ediyor ve Buhari-i Şerif okuyorlardı. Bayraklarla süslenen kürsüye Hacı Bayram-ı Veli'nin sancağı dikildi. Kur'an-ı Kerim ile Sakal-ı Şerif de kürsüye kondu.
Sinop mebusu Şerif (Avkan) Bey kürsüye gelerek, "... Milletimizin dahili ve harici istiklal-i tam dahilinde mukadderatını bizzat üstlendiğini ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilân ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum" diyerek meclisi açtı.

KAYNAK: SABAH

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.