Sosyal Medya

Makale

Güzel Yaşamak!

Müslüman güzel insandır. Güzelin, güzelliğin, güzel kalmanın insanı/ki onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini hidayete eriştirdikleridir ve onlar temiz akıl sahipleridir/(Zümer-18)

 

Güzel yaşayan güzel ölür, güzel ölen güzel haşredilir.

Müslüman, Allah yolundaki yürüyüşünü, sürekli anlamlı, değerleri ve güzel kılmalıdır.

Çirkinleşen bir dünyada, güzel kalmak sahici müminlerin bir özelliğidir...

Kimliğin, kişiliğin bozulduğu, yalaka takımının hakim olduğu kapı kullarının çoğaldığı bir düzende şahsiyetli, karakterli kalmak hakiki müminlerin bir özelliğidir.

Bu çağ, güzelliğin kökünü kurutma, barbarlığın yaşandığı çağ...

Güzel yaşamak ilkeli, hedefli, yöntemli olmaktır.

Güzel yaşamak varoluş sancısı çekmektir, niçin yaratıldığının, ne yapması gerektiğinin farkına varmaktır. Kulluk bilincini ku-şanmaktır.

Güzel yaşamak dengeli olmak, ruh-beden, düşünce-eylem bütünlüğünü bozmamak, erdemli olmaktır. Usul ve uslüp sahibi olmaktır.

Güzel yaşamak furkan zihniyete sahip olmaktır. Hak ile batılı ayır etmek, hakkı batıla karıştırmamaktır.

Güzel yaşamak Allah'ı razı etmek. Allah'ın razı olduğu şeylere yönelmek, onun hoşnutluğunu kazanmak, O'nun razı olmadığı şeylerden kaçmak. Bu izzetli şerefli olmanın ta kendisidir.

‘Kim izzeti istiyorsa bilsin ki izzetin hepsi Allah'ındır. O'na ancak güzel sözler ulaşır. Onları da Allah'a salih amel ulaştırır’

(Fatır-10)

 

Güzel yaşamak, iyiliği emir, kötülüğü men etmektir. Rabb'inin yoluna bıkıp usanmadan hikmetle, güzel öğütle çağırmaktır. En hayırlı ümmet olma anlayışına fert ve topluluk bazında yoğunlaşması özümsenmesi, şahitliğin yapılmasıdır. Böyle yaşa-yanlar^^Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder ve kötülükten vazgeçirirler, hayır işlerinde yarışırlar. İşte bu Allah katında salihlerdendir^^(Al-i imran-104)

 

Güzel yaşamak iman mutluluğunu tatmaktır. İslam akidesi dünya ve ahiret saadetini temin etme ekseninde yapılan bu akitleşmenin ilkelerini ihtiva eder. Bu ilkeler bizi acı çekerken, sıkıntı ve baskılara maruz kalırken, tüm çilelerle boğuşurken, ahiret azığı biriktirmede sınanırken bile, bize hakiki mutluluğun değişmez adresine sevk eder. Bu bağlamda Müslüman kala-bilmek acıyı bal eyleyebilmek zenaatidir.

Güzel yaşamak, asr suresi istikametinde yol almaktır.

Güzel yaşamak, ahlaki fakirlik ve düşkünlükten kurtulmaktır.

Güzel yaşamak, Tevhid davasında bir tuğla olmak, kuşunla kaynatılmış binalar gibi saf tutabilme bilincine, gerekliliğine ulaşmaki imanın hayat içinde görünür kılınmasını sağlamak.

Güzel yaşamak, kendini Allah'a adamaktır.

Güzel yaşamak, selim bir kalp ile Allah'a kavuşmayı ummak, havf ve reca arasında yaşamak ve lailahe illallahı hayatına yedirmektir.

Güzel yaşamak, hakikati çekinmeden söylemek, Allah'ın sevdiğini sevmek, sevdiğini işporta tezgahlarında ucuza satmamaktır.

Güzel yaşamak, Allah'lı bir hayatı yaşamaktır...

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.